Konsernledelsen

Her er vår konsernledelse

Liv B. Ulriksen

Konsernsjef

Ulriksen er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i økonomi. Hun er tidligere banksjef i Fokus Bank/Danske Bank, og har ledererfaring fra Fiskeriforskning og Nofima AS

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 85.929

Last ned bilde av Liv Ulriksen på Flickr

Lasse Hagerupsen

Konserndirektør Personmarked

Hagerupsen har en master i ledelse og har tidligere vært banksjef for personmarkedet i både SpareBank 1 Nord-Norge og Postbanken. Han har også tidligere vært administrerende direktør i Interkraft Capital Management, og
Risk-manager og børsmegler i Norse Securites.

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 79.958

Last ned bilde av Lasse Hagerupsen på Flickr

Trude Glad

Konserndirektør Bedriftsmarked

Glad er utdannet siviløkonom og har en master of management fra BI i Oslo. Tidligere banksjef for bedriftsmarkedet for Sparebanken Nord-Norge, Investor Relations ansvarlig i Rieber & Søn ASA, og soussjef i Norgeskreditt/Vestenfjelske Bykreditt.

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 80.007

Last ned bilde av Trude Glad på Flickr

Stein Vidar Loftås

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Loftås har teknisk utdannelse fra Sjøforsvaret, en bachelor i ledelse fra BI og masterprogram i økonomisk kriminalitet og samfunnsansvar fra BI. Han har tidligere jobbet i Sjøforsvaret,  vært regiondirektør i Telenor og kommunaldirektør i Tromsø kommune.

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 5.721

Last ned bilde av Stein Vidar Loftås på Flickr

Bengt Olsen

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO)

Olsen er utdannet siviløkonom, med et års påbygging i internasjonal finans. Han har tidligere jobbet i KPMG, Nordlandsbanken og Catch Communication, og har de siste årene jobbet som økonomi- og finansdirektør samt viseadministrerende direktør i DIPS AS. Olsen har hatt flere styreverv, herunder tre år som styremedlem i SpareBank 1 Nord-Norge.

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 45.593 

Last ned bilde av Bengt Olsen på Flickr

Bjørn Tore Markussen

Konserndirektør Innovasjon og forretningsutvikling (CIO)

Markussen er utdannet fra Hærens Krigsskole og med sjefskurset fra Forsvarets høgskole i 2016. Han har tilleggsutdanninger innen ledelse, teknologi og økonomi fra UC Berkley USA, Insead Frankrike, Universitetet i Tromsø og IMD Lausanne i Sveits. Han har tidligere jobbet som Administrerende Direktør i World Economic Forum og Akers Centre for the 4th Industrial Revolution, samt Executive Vice President i Det Norske Veritas, hvor han har bodd og jobbet ut fra Singapore, Kina, Malaysia og Nederland. Han har også vært administrerende direktør i Tromsø IL og innehatt en rekke styreverv innenfor energi, maritim og akademia.

Marius Nilsen 

Konserndirektør Kreditt og risikostyring

Nilsen er utdannet siviløkonom med fordypning i finansregnskap. Han har tidligere jobbet som programleder for internrevisjonen og leder av risikostyring i SpareBank 1 Nord-Norge. Han har bakgrunn fra EY, hvor han arbeidet som internrevisor og konsulent i norske finansforetak.

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 0

Last ned bilde av Marius Nilsen på Flickr

 

Turid Aspenes 

Konserndirektør Organisasjon

Aspenes er utdannet allmennlærer, og har lederutdannelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere vært HR-sjef i SpareBank 1 Nord-Norge, samt ledererfaring fra SpareBank 1-alliansen og Ibis IKT as. 

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 2.088

Last ned bilde av Turid Aspenes på Flickr


Se også