Konsernledelsen

Her er vår konsernledelse

Liv B. Ulriksen

Konsernsjef

Ulriksen er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i økonomi. Hun er tidligere banksjef i Fokus Bank/Danske Bank, og har ledererfaring fra Fiskeriforskning og Nofima AS

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 85.929

Last ned bilde av Liv Ulriksen på Flickr

Lasse Hagerupsen

Konserndirektør Personmarked

Hagerupsen har en master i ledelse og har tidligere vært banksjef for personmarkedet i både SpareBank 1 Nord-Norge og Postbanken. Han har også tidligere vært administrerende direktør i Interkraft Capital Management, og
Risk-manager og børsmegler i Norse Securites.

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 79.958

Last ned bilde av Lasse Hagerupsen på Flickr

Trude Glad

Konserndirektør Bedriftsmarked

Glad er utdannet siviløkonom og har en master of management fra BI i Oslo. Tidligere banksjef for bedriftsmarkedet for Sparebanken Nord-Norge, Investor Relations ansvarlig i Rieber & Søn ASA, og soussjef i Norgeskreditt/Vestenfjelske Bykreditt.

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 80.007

Last ned bilde av Trude Glad på Flickr

Stein Vidar Loftås

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Loftås har teknisk utdannelse fra Sjøforsvaret, en bachelor i ledelse fra BI og masterprogram i økonomisk kriminalitet og samfunnsansvar fra BI. Han har tidligere jobbet i Sjøforsvaret,  vært regiondirektør i Telenor og kommunaldirektør i Tromsø kommune.

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 5.721

Last ned bilde av Stein Vidar Loftås på Flickr

Bengt Olsen

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO)

Olsen er utdannet siviløkonom, med et års påbygging i internasjonal finans. Han har tidligere jobbet i KPMG, Nordlandsbanken og Catch Communication, og har de siste årene jobbet som økonomi- og finansdirektør samt viseadministrerende direktør i DIPS AS. Olsen har hatt flere styreverv, herunder tre år som styremedlem i SpareBank 1 Nord-Norge.

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 45.593 

Last ned bilde av Bengt Olsen på Flickr

Bjørn Tore Markussen

Konserndirektør Innovasjon og forretningsutvikling (CIO)

Markussen er utdannet fra Krigsskolen og Forsvarets høgskole, og har tilleggsutdanninger innen ledelse, teknologi og økonomi fra blant annet Universitetet i Tromsø, UC Berkley og IMD Lausanne. Han har tidligere jobbet som administrerende direktør i Tromsø IL, Executive Vice President i Det Norske Veritas og CEO i World Economic Forum og Akers Centre for the 4th Industrial Revolution

Marius Nilsen 

Konserndirektør Kreditt og risikostyring

Nilsen er utdannet siviløkonom med fordypning i finansregnskap. Han har tidligere jobbet som programleder for internrevisjonen og leder av risikostyring i SpareBank 1 Nord-Norge. Han har bakgrunn fra EY, hvor han arbeidet som internrevisor og konsulent i norske finansforetak.

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 0

Last ned bilde av Marius Nilsen på Flickr

 

Turid Aspenes 

Konserndirektør Organisasjon

Aspenes er utdannet allmennlærer, og har lederutdannelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere vært HR-sjef i SpareBank 1 Nord-Norge, samt ledererfaring fra SpareBank 1-alliansen og Ibis IKT as. 

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 2.088

Last ned bilde av Turid Aspenes på Flickr


Se også