Konsernledelsen

Her er vår konsernledelse


Jan-Frode Janson

Konsernsjef

Utdannelse: Janson er utdannet siviløkonom og har doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse. Han er tidligere viseadministrerende direktør i Fokus Bank/Danske Bank, og har ledererfaring fra både Orkla og ABB.

Antall egenkapitalbevis: 116.876

Last ned bilde av Jan-Frode Janson på Flickr

Flere pressebilder av Jan-Frode Janson


Liv B. Ulriksen

Konserndirektør Kreditt og risikostyring

Utdannelse: Bortne Ulriksen er utdannet fiskerikanditat med hovedfag i økonomi. Hun er tidligere banksjef i Fokus Bank/Danske Bank, og har ledererfaring fra Fiskeriforskning og Nofima AS

Antall egenkapitalbevis: 84.537

Last ned bilde av Liv Ulriksen på Flickr


Geir Andreassen

Konserndirektør Teknologi og prosess

Utdannelse: Andreassen har en bachelor i revisjonsfag, og har tidligere jobbet som økonomisjef og revisorsjef i SpareBank 1 Nord-Norge. Han har også arbeidet som revisor i Noraudit.

Antall egenkapitalbevis: 77.921

Last ned bilde av Geir Andreassen på Flickr


Rolf Eigil Bygdnes

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO)

Utdannelse: Bygdnes er utdannet siviløkonom og har en MBA. Han har også lang nasjonal og internasjonal erfaring fra bank og næringsliv, og ledererfaring fra Barlindhaugkonsernet.

Antall egenkapitalbevis: 76.989

Last ned bilde av Rolf Eigil Bygdnes på Flickr


Petter Høiseth

Konserndirektør Konsernutvikling

Utdannelse: Høiseth har cand.jur. fra Det juridiske fakultetet i Tromsø, og har tidligere arbeidet som advokat hos advokatfirmaene Selmer og BAHR.

Antall egenkapitalbevis: 80.187

Last ned bilde av Petter Høiseth på Flickr


Ronni Møller Pettersen 

Konserndirektør Salg og kunderelasjon

Utdannelse: Møller-Pettersen er utdannet fiskeriøkonom og siviløkonom. Han er tidligere administrerende direktør i Bladet Nordlys, og partner i Industrifinans Kapitalforvaltning. Han har også vært daglig leder i Formuesforvaltning Norge,
og salgsdirektør i Storebrand.

Antall egenkapitalbevis: 35.395

Last ned bilde av Ronni Møller Pettersen på Flickr


Trond Hanssen

Konserndirektør Finnmark

Utdannelse: Hanssen er utdannet diplomøkonom med spesialisering i markedsføring. Han er tidligere regionbanksjef i DNB og markedsansvarlig i Altaposten.

Antall egenkapitalbevis: 63.159

Last ned bilde av Trond Hanssen på Flickr


Christian Overvaag

Konserndirektør Troms

Utdannelse: Overvaag er utdannet diplomøkonom, og tidligere administrerende
direktør for Næringsforeningen i Tromsøregionen. Han har i tillegg ledererfaring
fra flere nærings- og boligprosjekter, og har arbeidet som næringsassurandør
hos Gjensidige Forsikring.

Antall egenkapitalbevis: 102.760

Last ned bilde av Christian Overvaag på Flickr


Lasse Hagerupsen

Konserndirektør Hålogaland

Utdannelse: Hagerupsen har en master i ledelse og har tidligere vært banksjef for personmarkedet i både SpareBank 1 Nord-Norge og Postbanken. Han har også tidligere vært administrerende direktør i Interkraft Capital Management, og
Risk-manager og børsmegler i Norse Securites.

Antall egenkapitalbevis: 75.985

Last ned bilde av Lasse Hagerupsen på Flickr


Trude Glad

Konserndirektør Helgeland og Salten

Utdannelse: Glad er utdannet siviløkonom og har en master of management fra BI i Oslo. Tidligere banksjef for bedriftsmarkedet for Sparebanken Nord-Norge, Investor Relations ansvarlig i Rieber & Søn ASA, og soussjef i Norgeskreditt/Vestenfjelske Bykreditt.

Antall egenkapitalbevis: 79.115

Last ned bilde av Trude Glad på Flickr


Se også