Ledelse og styrende organer

Konsernledelsen

Her er vår konsernledelse

Liv B. Ulriksen

Konsernsjef

Ulriksen er utdannet fiskerikandidat med hovedfag i økonomi. Hun er tidligere banksjef i Fokus Bank/Danske Bank, og har ledererfaring fra Fiskeriforskning og Nofima AS. Ulriksen startet i banken i 2008 og har vært konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge siden 26. februar 2020.

Antall egenkapitalbevis per 25. januar 2023: 86.655

Last ned bilde av Liv Ulriksen på Flickr

Lasse Hagerupsen

Konserndirektør Personmarked

Hagerupsen har en master i ledelse og har tidligere vært banksjef for personmarkedet i både SpareBank 1 Nord-Norge og Postbanken. Han har også tidligere vært administrerende direktør i Interkraft Capital Management, og Risk-manager og børsmegler i Norse Securites. Hagerupsen startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 2010 og trådte inn i konsernledelsen i 2014.

Antall egenkapitalbevis per 25. januar 2023: 80.544

Last ned bilde av Lasse Hagerupsen på Flickr

Trude Glad

Konserndirektør Bedriftsmarked

Glad er utdannet siviløkonom og har en master of management fra BI i Oslo. Tidligere banksjef for bedriftsmarkedet for Sparebanken Nord-Norge, Investor Relations ansvarlig i Rieber & Søn ASA, og soussjef i Norgeskreditt/Vestenfjelske Bykreditt. Hun startet i banken i 2003 og har vært i konsernledelsen siden 2014.

Antall egenkapitalbevis per 25. januar 2023: 80.552

Last ned bilde av Trude Glad på Flickr

Stein Vidar Loftås

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunn

Loftås har teknisk utdannelse fra Sjøforsvaret, en bachelor i ledelse fra BI og masterprogram i økonomisk kriminalitet og samfunnsansvar fra BI. Han har tidligere jobbet i Sjøforsvaret,  vært regiondirektør i Telenor og kommunaldirektør i Tromsø kommune. Loftås startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 2016 og har vært i konsernledelsen siden 2020.

Antall egenkapitalbevis per 25. januar 2023: 6.447

Last ned bilde av Stein Vidar Loftås på Flickr

Bengt Olsen

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO)

Olsen er utdannet siviløkonom, med et års påbygging i internasjonal finans. Han har tidligere jobbet i KPMG, Nordlandsbanken og Catch Communication, og har de siste årene jobbet som økonomi- og finansdirektør samt viseadministrerende direktør i DIPS AS. Olsen har hatt flere styreverv, herunder tre år som styremedlem i SpareBank 1 Nord-Norge. Han startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 2016 og har vært i konsernledelsen siden 2019.

Antall egenkapitalbevis per 25. januar 2023: 51.894 

Last ned bilde av Bengt Olsen på Flickr

Bjørn Tore Markussen

Konserndirektør Innovasjon og forretningsutvikling (CIO)

Markussen er utdannet fra Hærens Krigsskole og med sjefskurset fra Forsvarets høgskole i 2016. Han har tilleggsutdanninger innen ledelse, teknologi og økonomi fra UC Berkley USA, Insead Frankrike, Universitetet i Tromsø og IMD Lausanne i Sveits. Han har tidligere jobbet som Administrerende Direktør i World Economic Forum og Akers Centre for the 4th Industrial Revolution, samt Executive Vice President i Det Norske Veritas, hvor han har bodd og jobbet ut fra Singapore, Kina, Malaysia og Nederland. Han har også vært administrerende direktør i Tromsø IL og innehatt en rekke styreverv innenfor energi, maritim og akademia. Markussen har vært i SpareBank 1 Nord-Norge og konsernledelsen siden 2021.

Antall egenkapitalbevis per 25. januar 2023: 290 

Marius Nilsen 

Konserndirektør Kreditt og risikostyring

Nilsen er utdannet siviløkonom med fordypning i finansregnskap. Han har tidligere jobbet som programleder for internrevisjonen og leder av risikostyring i SpareBank 1 Nord-Norge. Han har bakgrunn fra EY, hvor han arbeidet som internrevisor og konsulent i norske finansforetak. Nilsen startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 2018 og har vært i konsernledelsen siden 2020.

Antall egenkapitalbevis per 25. januar 2023: 0

Last ned bilde av Marius Nilsen på Flickr

 

Turid Aspenes 

Konserndirektør Organisasjon

Aspenes er utdannet allmennlærer, og har lederutdannelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere vært HR-sjef i SpareBank 1 Nord-Norge, samt ledererfaring fra SpareBank 1-alliansen og Ibis IKT as. Aspenes startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 2013 og har vært i konsernledelsen siden 2019.

Antall egenkapitalbevis per 25. januar 2023: 2.814

Last ned bilde av Turid Aspenes på Flickr


Se også