Konsernledelsen

Her er vår konsernledelse

turid-aspenes.jpg

Hanne Karoline Kræmer

Konsernsjef

Kræmer er utdannet siviløkonom fra Universitetet i Växjö, med tilleggsutdannelse innenfor ledelse. Hun har tidligere jobbet i Troms fylkeskommune og Innovasjon Norge. Kræmer startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 1995, og har hatt ulike lederstillinger i konsernet siden år 2000 – blant annet adm.dir. i SNN Finans og adm.dir. i SpareBank 1 Regnskapshuset Nord-Norge. Kræmer har vært konsernsjef i SpareBank 1 Nord-Norge siden 1. januar 2024.

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 27 818

Lasse Hagerupsen

Konserndirektør Personmarked

Hagerupsen har en master i ledelse og har tidligere vært banksjef for personmarkedet i både SpareBank 1 Nord-Norge og Postbanken. Han har også tidligere vært administrerende direktør i Interkraft Capital Management, og Risk-manager og børsmegler i Norse Securites. Hagerupsen startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 2010 og trådte inn i konsernledelsen i 2014.

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 80 772

Last ned bilde av Lasse Hagerupsen på Flickr

Trude Glad

Konserndirektør Bedriftsmarked

Glad er utdannet siviløkonom og har en master of management fra BI i Oslo. Tidligere banksjef for bedriftsmarkedet for Sparebanken Nord-Norge, Investor Relations ansvarlig i Rieber & Søn ASA, og soussjef i Norgeskreditt/Vestenfjelske Bykreditt. Hun startet i banken i 2003 og har vært i konsernledelsen siden 2014.

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 81 154

Last ned bilde av Trude Glad på Flickr

Stein Vidar Loftås

Konserndirektør Kommunikasjon, samfunn og bærekraft
Konstituert konserndirektør Innovasjon og forretningsutvikling (CIO)

Loftås har teknisk utdannelse fra Sjøforsvaret og Universitetet i Tromsø, og bachelor of management og Master of management fra Handelshøyskolen BI, med fordypning i bærekraft og innovasjon og forretningsutvikling. Han har tidligere arbeidet i Sjøforsvaret, vært regiondirektør i Telenor og kommunaldirektør i Tromsø kommune. Loftås startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 2016 og har vært en del av konsernledelsen siden 2020. Fra 1. mars 2024 er han også konstituert i stillingen som konserndirektør for Innovasjon og forretningsutvikling.

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 7 048

Last ned bilde av Stein Vidar Loftås på Flickr

Bengt Olsen

Konserndirektør Økonomi og finans (CFO)

Olsen er utdannet siviløkonom, med et års påbygging i internasjonal finans. Han har tidligere jobbet i KPMG, Nordlandsbanken og Catch Communication, og har de siste årene jobbet som økonomi- og finansdirektør samt viseadministrerende direktør i DIPS AS. Olsen har hatt flere styreverv, herunder tre år som styremedlem i SpareBank 1 Nord-Norge. Han startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 2016 og har vært i konsernledelsen siden 2019.

Antall egenkapitalbevis per 31. desember: 51 994 

Last ned bilde av Bengt Olsen på Flickr

Marius Nilsen 

Konserndirektør Kreditt og risikostyring

Nilsen er utdannet siviløkonom med fordypning i finansregnskap. Han har tidligere jobbet som programleder for internrevisjonen og leder av risikostyring i SpareBank 1 Nord-Norge. Han har bakgrunn fra EY, hvor han arbeidet som internrevisor og konsulent i norske finansforetak. Nilsen startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 2018 og har vært i konsernledelsen siden 2020.

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 0

Last ned bilde av Marius Nilsen på Flickr

 

Turid Aspenes 

Konserndirektør Organisasjon

Aspenes er utdannet allmennlærer, og har lederutdannelse fra Handelshøyskolen BI. Hun har tidligere vært HR-sjef i SpareBank 1 Nord-Norge, samt ledererfaring fra SpareBank 1-alliansen og Ibis IKT as. Aspenes startet i SpareBank 1 Nord-Norge i 2013 og har vært i konsernledelsen siden 2019.

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 3 415

Last ned bilde av Turid Aspenes på Flickr


Se også

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }