Konsernledelsen

Her er vår konsernledelse


Jan-Frode Janson

Konsernsjef

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum

Utdannelse: Siviløkonom og doktorgrad i industriell økonomi og teknologiledelse

Antall egenkapitalbevis: 116.876

Last ned bilde av Jan-Frode Janson på Flickr

Flere pressebilder av Jan-Frode Janson


Liv B. Ulriksen

Konserndirektør kreditt og produksjon

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum

Utdannelse: Fiskerikandidat med hovedfag i økonomi

Antall egenkapitalbevis: 84.537

Last ned bilde av Liv Ulriksen på Flickr

 


Geir Andreassen

Konserndirektør risikostyring og IT

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum

Utdannelse: Bachelor i revisjonsfag

Antall egenkapitalbevis: 77.724

Last ned bilde av Geir Andreassen på Flickr


Rolf Eigil Bygdnes

Konserndirektør økonomi og finans (CFO)

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum

Utdannelse: Siviløkonom og MBA

Antall egenkapitalbevis: 72.292

Last ned bilde av Rolf Eigil Bygdnes på Flickr

 


Petter Høiseth

Konserndirektør konsernutvikling

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum

Utdannelse: Cand.jur. fra Det juridiske fakultet i Tromsø

Antall egenkapitalbevis: 79.793

Last ned bilde av Petter Høiseth på Flickr

 


Ronni Møller Pettersen 

Konserndirektør salg og kunderelasjon

Utdannelse: Fiskeriøkonom og siviløkonom 

Antall egenkapitalbevis: 35.198

Last ned bilde av Ronni Møller Pettersen på Flickr


Trond Hanssen

Konserndirektør Finnmark

Utdannelse: Diplomøkonom med spesialisering i markedsføring

Antall egenkapitalbevis: 63.159

Last ned bilde av Trond Hanssen på Flickr


Christian Overvaag

Konserndirektør Troms

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum

Utdannelse: Diplomøkonom

Antall egenkapitalbevis: 102.563

Last ned bilde av Christian Overvaag på Flickr

 


Lasse Hagerupsen

Konserndirektør Hålogaland

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum

Utdannelse: Master i Ledelse, Høgskolen i Harstad

Antall egenkapitalbevis: 63.788

Last ned bilde av Lasse Hagerupsen på Flickr

 


Trude Glad

Konserndirektør Helgeland og Salten

Konsernledelse Sparebank 1 Nord-Norge.

Foto: Marius Fiskum

Utdannelse: Siviløkonom NHH, Master of Management, BI, Oslo

Antall egenkapitalbevis: 78.918

Last ned bilde av Trude Glad på Flickr

 

 Se også