Styret

Her er vårt styre.


Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (1959)

Styreleder

Utdannelse: Universitetet i Oslo, samfunnsvitenskapelig embetseksamen av lavere grad (cand.mag.)
Master of Business Administration, Copenhagen Business School 

Stilling: Administrerende direktør Norsk Olje og Gass

Erfaring:

 • Stortingsrepresentant 
 • Fiskeriminister 
 • Finansminister 
 • Stabssjef ved Statsministerens kontor 
 • Statsråd ved Statsministerens kontor 
 • Riksrevisor – nestleder i riksrevisorkollegiet 

Antall egenkapitalbevis: 6.150


Hans-Tore Bjerkaas (1951)

Nestleder

Utdannelse: Cand. mag. fra Universitetet i Tromsø

Stilling:

Efaring:

 • Journalist i NRK
 • Distriktsredaktør i NRK Troms og Finnmark 
 • Fjernsynsdirektør i NRK
 • Kringkastingsdirektør i NRK
 • Kringkastingssjef

Antall egenkapitalbevis: 10.911


Kjersti Terese Stormo (1965)

Styremedlem

Utdannelse: Siviløkonom, Nord universitet, Bodø

Stilling: Direktør BE Kraftsalg AS og økonomisjef i konsernet Bodø Energi

Erfaring:

 • Leder for plan og analyseavdelingen i Nordlandssykehuset
 • Økonomisjef ved Nordland Psykiatriske sykehus
 • Styremedlem BE Energimontasje AS
 • Styremedlem BE Varme AS
 • Styremedlem Nordland Bompengeselskap
 • Styremedlem Energiselskapenes Felles Pensjonskasse
 • Styremedlem Nordlandsnett AS

Antall egenkapitalbevis: 479


Sonja Djønne (1968)

Styremedlem

Utdannelse: Diplomøkonom i bedriftsøkonomi

Stilling: Daglig leder IT Partner Helgeland

Erfaring:

 • Prosjektanalytiker ROI Invest
 • Innkjøpsleder Helgelandssykehuset HF
 • Innkjøpsleder Rana kommune
 • Personalkonsulent/saksbehandler Rana trygdekontor
 • Sysselsettingsleder Rana kommune

Antall egenkapitalbevis: 7.395Ingvild Myhre (1957)

Styremedlem

Utdannelse: Sivilingeniør fra NTNU i Trondheim

Stilling: Partner Rådgiverne LOS

Erfaring:

 • Produktsjef/eksportsjef/divisjonsdirektør STK/Alcatel/Nexans
 • Administrerende direktør Alcatel Telecom AS
 • Administrerende direktør Telenor Mobil AS
 • Konsernsjef Network Norway AS

Antall egenkapitalbevis: 0


Greger Mannsverk (1961)

Styremedlem

Utdannelse: Oslo Tekniske Maritime Skole, Ingeniørskole linje for maritim teknologi og skipsteknikk

Stilling: Administrerende direktør i Kimek Holding AS

Erfaring:

 • Avdelingsleder Kværner Kimek AS
 • Kimek AS:
  • Produksjonssjef
  • Salgsingeniør/prosjektingeniør
  • Avdelingsingeniør
 • Konstruktør/maskiningeniør A/S Sydvaranger
 • Konstruktør Munch Internasjonal AS
Antall egenkapitalbevis: 20.614

Kjetil Berntsen (1976)

Ansattes representant

 • Utdannelse: Cand. Mag. UIB , AFR , GOS
 • Stilling: Finansiell Rådgiver PM Tromsø. Regionstillitsvalgt Troms for Finansforbundet.
 • Erfaring: SpareBank 1 SR-Bank fra
  2006-2011 som forsikringsansvarlig og finansiell rådgiver. SpareBank 1
  Nord-Norge 2011—som finansiell rådgiver.

Antall egenkapitalbevis: 189


Vivi Ann Pedersen (1953)

Ansattes representant

Utdannelse: Bankutdannet

Stilling: Tillitsvalgt i SpareBank 1 Nord-Norge

Erfaring:

 • SpareBank 1 Nord-Norge:
  • Saksbehandler innskuddsavdelingen
  • Gjeldsrådgiver inkassoavdelingen
  • Regiontillitsvalgt i region Troms
  • Hovedtillitsvalgt/konserntillitsvalgt i Finansforbundet i SpareBank 1 Nord-Norge
Antall egenkapitalbevis: 23.848

Se også