Styret

Her er vårt styre.


Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (1959)

Styreleder

Utdannelse: Samfunnsvitenskapelig embetseksamen av lavere grad (cand.mag.), Universitetet i Oslo.
Master of Business Administration, Copenhagen Business School 

Stilling: Partner i Menon Economics

Erfaring:

 • Stortingsrepresentant 
 • Leder av Stortingets finanskomite
 • Fiskeriminister 
 • Finansminister
 • Stabssjef ved Statsministerens kontor 
 • Statsråd ved Statsministerens kontor 
 • Riksrevisor – nestleder i riksrevisorkollegiet
 • Adm. dir. i Bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass 

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 7.599Kjersti Terese Stormo (1965)

Nestleder

Utdannelse: Siviløkonom, Nord universitet, Bodø

Stilling: Havnesjef Bodø Havn

Erfaring:

 • Direktør BE Kraftsalg AS
 • Økonomisjef i konsernet Bodø Energi
 • Styremedlem i sentrumsterminalen Bodø AS
 • Leder for plan og analyseavdelingen i Nordlandssykehuset
 • Økonomisjef ved Nordland Psykiatriske sykehus
 • Styremedlem BE Energimontasje AS
 • Styremedlem BE Varme AS
 • Styremedlem Nordland Bompengeselskap
 • Styremedlem Energiselskapenes Felles Pensjonskasse
 • Styremedlem Nordlandsnett AS

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 1.928Trude Slettli (1970)

Styremedlem

Utdannelse: Siviløkonom, Concordia University

Stilling:

Erfaring:

 • Administrerende direktør i Betr AS
 • Utviklingsdirektør i Macks Ølbryggeri AS
 • Økonomi- og utviklingssjef i Nergård AS 
 • Senior bedriftsrådgiver i Bedriftskompetanse AS
 • Nestleder/Manager i iTet Interaktiv AS
 • Senior revisormedarbeider i KPMG AS
 • Styremedlem Helse Nord IKT
 • Styreleder og styremedlem i datterselskaper i Macks Ølbryggeri AS (tre selskap)
 • Styremedlem Nofima
 • Styreleder og styremedlem i datterselskaper i Nergård AS (12 selskap)
 • Styremedlem FishEx ASA
 • Styreleder Kuldeteknisk AS

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 0Kim Daniel Arthur (1980)

Styremedlem

Utdannelse:

Stilling: Møbelsnekker 

Erfaring:

 • Spillutvikler GLU Mobile
 • Grunder Playfish AS
 • Styremedlem Innovasjon Norge

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 0Kathrine Tveiterås (1981)

Styremedlem

Utdannelse: Master i Marin bedriftsledelse, doktorgrad

Stilling: Dekan ved fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet

Erfaring:

 • Instituttleder for Norges Fiskerihøyskole
 • Styremedlem Troms kraft
 • Styremedlem Sintef

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 0Lisbeth Berg-Hansen (1963)

Styremedlem

Utdannelse: Tannpleier

Stilling:

Erfaring:

 • Stortingsrepresentant, finanskomiteen  
 • Fiskeri- og kystminister
 • Statssekretær, Statsministerens kontor
 • Politisk rådgiver
 • Daglig leder Bindalssmolt AS
Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 0


Geir Bergvoll (1952)

Styremedlem

Utdannelse: Cand. Oecon

Stilling:

Erfaring

 • Adm. dir. Eksportfinans
 • Styreleder Eksportfinans
 • Divisjonsdirektør DnB
 • Finansdirektør Sparebanken NOR

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 2.360Kjetil Berntsen (1976)

Ansattes representant

Utdannelse: Cand. Mag. UIB , AFR , GOS

Stilling: Finansiell Rådgiver PM Tromsø. Regionstillitsvalgt Troms for Finansforbundet.

Erfaring:

 • Forsikringsansvarlig og finansiell rådgiver i SpareBank 1 SR-Bank fra
  2006- 2011. 
 • Finansiell rådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge fra 2011

Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 1.251Vivi Ann Pedersen (1953)

Ansattes representant

Utdannelse: Bankutdannet

Stilling: Tillitsvalgt i SpareBank 1 Nord-Norge

Erfaring:

 • SpareBank 1 Nord-Norge:
  • Saksbehandler innskuddsavdelingen
  • Gjeldsrådgiver inkassoavdelingen
  • Regiontillitsvalgt i region Troms
  • Hovedtillitsvalgt/konserntillitsvalgt i Finansforbundet i SpareBank 1 Nord-Norge
Antall egenkapitalbevis per 26. april 2021: 25.297

Se også