Styret

Her er vårt styre.


Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (1959)

Styreleder

Utdannelse: Universitetet i Oslo, samfunnsvitenskapelig embetseksamen av lavere grad (cand.mag.)
Master of Business Administration, Copenhagen Business School 

Stilling: Assosiert partner i Menon Economics

Erfaring:

 • Stortingsrepresentant Fiskeriminister 
 • Finansminister Stabssjef ved Statsministerens kontor 
 • Statsråd ved Statsministerens kontor 
 • Riksrevisor – nestleder i riksrevisorkollegiet 

Antall egenkapitalbevis: 6.150Hans-Tore Bjerkaas (1951)

Nestleder

Utdannelse: Cand. mag. fra Universitetet i Tromsø

Stilling:

Efaring:

 • Journalist i NRK
 • Distriktsredaktør i NRK Troms og Finnmark 
 • Fjernsynsdirektør i NRK
 • Kringkastingsdirektør i NRK
 • Kringkastingssjef

Antall egenkapitalbevis: 10.911Kjersti Terese Stormo (1965)

Styremedlem

Utdannelse: Siviløkonom, Nord universitet, Bodø

Stilling: Havnesjef Bodø Havn

Erfaring:

 • Direktør BE Kraftsalg AS
 • Økonomisjef i konsernet Bodø Energi
 • Styremedlem i sentrumsterminalen Bodø AS
 • Leder for plan og analyseavdelingen i Nordlandssykehuset
 • Økonomisjef ved Nordland Psykiatriske sykehus
 • Styremedlem BE Energimontasje AS
 • Styremedlem BE Varme AS
 • Styremedlem Nordland Bompengeselskap
 • Styremedlem Energiselskapenes Felles Pensjonskasse
 • Styremedlem Nordlandsnett AS

Antall egenkapitalbevis: 479Kim Daniel Arthur (1980)

Styremedlem

Utdannelse: 

Stilling: Møbelsnekker 

Erfaring:

 • Spillutvikler GLU Mobile
 • Grunder Playfish AS
 • Styremedlem Innovasjon Norge

Antall egenkapitalbevis: 0Kathrine Tveiterås (1981)

Styremedlem

Utdannelse: Master i Marin bedriftsledelse, doktorgrad

Stilling: Dekan ved fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet

Erfaring:

 • Instituttleder for Norges Fiskerihøyskole
 • Styremedlem Troms kraft
 • Styremedlem Sintef

Antall egenkapitalbevis: 0Lisbeth Berg-Hansen (1963)

Styremedlem

Utdannelse: Tannpleier

Stilling:

Erfaring:

 • Stortingsrepresentant, finanskomiteen  
 • Fiskeri- og kystminister
 • Statssekretær, Statsministerens kontor
 • Politisk rådgiver
 • Daglig leder Bindalssmolt AS
Antall egenkapitalbevis: 0


Geir Bergvoll (1952)

Styremedlem

Utdannelse: Cand. Oecon

Stilling:

Erfaring

 • Adm. dir. Eksportfinans
 • Styreleder Eksportfinans
 • Divisjonsdirektør DnB
 • Finansdirektør Sparebanken NOR

Antall egenkapitalbevis: Kjetil Berntsen (1976)

Ansattes representant

Utdannelse: Cand. Mag. UIB , AFR , GOS

Stilling: Finansiell Rådgiver PM Tromsø. Regionstillitsvalgt Troms for Finansforbundet.

Erfaring:

 • Forsikringsansvarlig og finansiell rådgiver i SpareBank 1 SR-Bank fra
  2006- 2011. 
 • Finansiell rådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge fra 2011

Antall egenkapitalbevis: 189Vivi Ann Pedersen (1953)

Ansattes representant

Utdannelse: Bankutdannet

Stilling: Tillitsvalgt i SpareBank 1 Nord-Norge

Erfaring:

 • SpareBank 1 Nord-Norge:
  • Saksbehandler innskuddsavdelingen
  • Gjeldsrådgiver inkassoavdelingen
  • Regiontillitsvalgt i region Troms
  • Hovedtillitsvalgt/konserntillitsvalgt i Finansforbundet i SpareBank 1 Nord-Norge
Antall egenkapitalbevis: 23.848

Se også