Styret

Her er vårt styre. 

Eirik Frantzen (1968)

Styreleder

Medlem av styret og styremedlem siden 2022.

Utdannelse: Sivilingeniør/Master of Science i Elkraftteknikk, Norges Tekniske Høyskole

Stilling: Konsernsjef, Nordkraft AS

Erfaring:

 • Adm. dir., Bravida Norge AS
 • VD, Bravida Stockhom AB
 • Vice VD, Bravida Sverige AB
 • Divisjonsdirektør, Bravida Oslo og Akershus AS
 • Regionsdirektør, Sønnico Installasjon AS
 • Styreleder, stiftelsen Forte Narvik
 • Styremedlem, Visinor
 • Styremedlem, Racom AS
 • Styremedlem, Prosero Security AB
 • Styremedlem, Oneco AS
 • Styremedlem, Universitetet i Oslo
 • Styremedlem, VM 2027
 • Styreleder, Bico Bygg og Innredning AS
 • Styremedlem i Nordomatic AB
 • Styreleder i Sparebanken Narvik

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 0Kjersti Terese Stormo (1965)

Nestleder

Medlem av styret siden 2016 og nestleder siden 2021.

Utdannelse: Siviløkonom, Nord universitet, Bodø

Stilling: Havnesjef, Bodø Havn

Erfaring:

 • Direktør BE Kraftsalg AS
 • Økonomisjef i konsernet Bodø Energi
 • Styremedlem i sentrumsterminalen Bodø AS
 • Leder for plan og analyseavdelingen i Nordlandssykehuset
 • Økonomisjef ved Nordland Psykiatriske sykehus
 • Styremedlem BE Energimontasje AS
 • Styremedlem BE Varme AS
 • Styremedlem Nordland Bompengeselskap
 • Styremedlem Energiselskapenes Felles Pensjonskasse
 • Styremedlem Nordlandsnett AS

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 2.754    Siv Sandvik (1964)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2022.

Utdannelse: Cand. jur., Universitetet i Oslo

Stilling: Partner Advokatfirmaet Schjødt AS

Erfaring:

 • Partner, Bull & Co Advokatfirma AS
 • Partner, DLA Piper Norway DA og DLA Piper UK LLP
 • Partner, Rime & Co
 • Senioradvokat, PricewaterhouseCoopers
 • Fast møtende varamedlem til styret i Hurtigruten ASA.
 • Styremedlem i Secora AS (daværende statseid selskap).
 • Styremedlem i Blom ASA.
 • Leder av kontrollkomiteene i Eika Gruppen AS, Eika Forsikring AS, Eika Boligkreditt AS og Eika Kredittbank AS.
 • Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, akkord, panterett, tvangsfullbyrdelse og inkasso (medlem og leder)
 • INSOL Europe, Board Member
 • International Insolvency Institute, Founding Member

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 0Sigurd Carlsen (1959)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2022.

Utdannelse:

 • Siviløkonom, Handelshøyskolen BI
 • Master of International Management (MIM), Thunderbird School of Global Management (Arizona, USA)

Stilling: -

Erfaring:

 • Chief Risk Officer, Nordea Bank Norge ASA
 • Head of Planning & Development, Group Risk Management, Nordea Group
 • Chief Operational Risk Officer, Nordea Group
 • Head of Group Finance, Nordea Group
 • Head of Investor Relations, Nordea Group governance
 • Finansdirektør, Christiania Bank
 • Styreleder, Eksportfinans ASA

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 3.000Semming Semmingsen (1963)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2022.

Utdannelse: Høyskolekandidat, økonomi og administrasjon, Høyskolen i Bodø

Stilling: Konsernsjef, Troms Kraft AS

Erfaring:

 • Konserndirektør strategi og forretningsutvikling, Troms Kraft AS
 • Adm. dir., Nofima Marin AS
 • Adm. dir., Stella Polaris AS
 • Banksjef, Fokus Bank, avd. Finnsnes
 • Arbeidende styreleder, Lenvik Fiskeindustri AS
 • Prosjektleder, Utviklingssenteret i Midt-Troms
 • Daglig leder, Lenvik Fiskeindustri AS
 • Styreleder, Arva AS
 • Styremedlem, NSB/Vy-gruppen AS
 • Styremedlem, Stella Polaris AS
 • Styreleder, Ishavskraft AS
 • Styremedlem, Frost Kraftentreprenør AS
 • Styreleder/styremedlem, Marealis AS
 • Styreleder, Troms Kraft Produksjon AS
 • Styreleder, Troms Kraft Nett AS
 • Styreleder, Switch Nordic Green AB
 • Styremedlem, Nordkraft AS
 • Styremedlem, Salten Kraftsamband AS
 • Styreleder, Norway Prawns AS
 • Styremedlem, Troms Kraft AS

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 186Kathrine Tveiterås (1981)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2020.

Utdannelse: Master i Marin bedriftsledelse, doktorgrad

Stilling: Prorektor for utdanning, UiT Norges arktiske universitet

Erfaring:

 • Dekan ved fakultet for Biovitenskap, fiskeri og økonomi, UiT Norges arktiske universitet
 • Instituttleder for Norges Fiskerihøyskole
 • Styremedlem Troms Kraft
 • Styremedlem Sintef

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 0Trude Slettli (1970)

Styremedlem

Medlem av styret siden 2021.

Utdannelse: Siviløkonom, Concordia University

Stilling:

Erfaring:

 • Administrerende direktør i Betr AS
 • Utviklingsdirektør i Macks Ølbryggeri AS
 • Økonomi- og utviklingssjef i Nergård AS 
 • Senior bedriftsrådgiver i Bedriftskompetanse AS
 • Nestleder/Manager i iTet Interaktiv AS
 • Senior revisormedarbeider i KPMG AS
 • Styremedlem Helse Nord IKT
 • Styreleder og styremedlem i datterselskaper i Macks Ølbryggeri AS (tre selskap)
 • Styremedlem Nofima
 • Styreleder og styremedlem i datterselskaper i Nergård AS (12 selskap)
 • Styremedlem FishEx ASA
 • Styreleder Kuldeteknisk AS
Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 2.690


Kjetil Berntsen (1976)

Ansattes representant

Medlem av styret siden 2020.

Utdannelse: Cand. Mag. UIB , AFR , GOS

Stilling: Finansiell Rådgiver PM Tromsø. Regionstillitsvalgt Troms for Finansforbundet.

Erfaring:

 • Forsikringsansvarlig og finansiell rådgiver i SpareBank 1 SR-Bank fra
  2006–2011
 • Finansiell rådgiver i SpareBank 1 Nord-Norge fra 2011

Antall egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 1.755


May-Britt Nilsen (1960)

Ansattes representant

Medlem av styret siden 2023.

Utdannelse: 3-årig videregående skole, økonomi og regnskap

Stilling: Tillitsvalgt for Finansforbundet i SpareBank 1 Nord-Norge

Erfaring:              

 • Tillitsvalgt (nestleder) for Finansforbundet i SpareBank 1 Nord-Norge fra 2015
 • Styremedlem i SpareBank 1 Nord-Norge (2015–2016)
 • Hovedverneombud i SpareBank 1 Nord-Norge (2003–2014)
 • Rådgiver Privatmarked i SpareBank 1 Nord-Norge, sekretær (1984–2002)

Antall egenkapitalbevis pr 1. juli 2023:  13.598

Se også