Kunstnerstipend 

Er du yrkesaktiv kunstner bosatt i Nord-Norge? Da kan du søke på Samfunnsløftets kunstnerstipend. 

Søknadsfrist for 2024 legges ut så snart den er klar.

Se mottakerne i 2023

snn-kunstnerstipend-toppbilde-byline

Om kunstnerstipendet

Hvert stipend er på inntil 150.000 kroner, og gis til inntil 30 profesjonelle skapere av kunst i Nord-Norge. Dette skal bidra til at kunstnerne kan fordype seg i sitt arbeid, med utgangspunkt i prosjektet de selv beskriver i søknaden. Målet er å bidra til å fremme nyskaping og utvikling av kunstnerisk praksis. 

dame-peker-briller

Søknadskriterier 

 • Beskriv et konkret prosjekt du ønsker å bruke stipendet til
 • Prosjektet må gjennomføres innen to år fra tildeling
 • Du må ha organisasjonsnummer 
 • Du må ha arbeids- og bostedsadresse i Nord-Norge
 • Søknaden må inneholde disse vedleggene: 
 • CV som viser kunstnerisk virksomhet 
 • Portofolio hvis du har det

Hvem kan søke?  

 • Yrkesaktive kunstnere av alle nasjonaliteter med bostedsadresse i Nordland, Troms, Finnmark eller Svalbard.
 • Søker må ha organisasjonsnummer, og må jobbe og ha sitt firma registrert i Nord-Norge.
 • Stipendet retter seg mot frie og profesjonelle skapere av alle typer kunst, som musikk, scenekunst, film, foto, litteratur, visuell kunst og kunsthåndverk. Kunstkritikere kan også søke på ordningen. 
 • Stipendet gis til den enkelte kunstner, og kan ikke søkes av grupper eller på vegne av en annen kunstner.  

Spørsmål og svar

Disse fikk kunstnerstipend i 2023

For første gang er Samfunnsløftets kunstnerstipend til yrkesaktive kunstnere i Nord-Norge delt ut. 30 kunstnere bosatt fra Kirkenes i nordøst til Sandnessjøen i sør har fått til sammen 4,5 millioner kroner. 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }