Samfunnsløftet i hele Nord-Norge

De siste ti årene har over 5000 samfunnsnyttige prosjekter fått støtte. Dette er vår takk til alle de som gjør det mulig!

Video placeholder image

Takk til landsdelen!

I noen banker går alt overskuddet i lomma til investorene. Sånn er det ikke i SpareBank 1 Nord-Norge. Vår største eier er alle oss som bor her nord, faktisk er hele 54 prosent av banken samfunnseid. Og som eier får landsdelen den største andelen av overskuddet. For det er her verdiene skapes og pengene hører hjemme. 


Takk til alle som bidrar

I 2018 fikk vi 10.000 innspill til hva samfunnsutbyttet bør gå til, de ble samlet  i strategien Samfunnsløftet. Over 5000 prosjekter og enda flere ildsjeler og aktive innbyggere har vært med på Samfunnsløftet de siste ti årene. Uten dere hadde Nord-Norge vært fattigere.

snn-eiermodell-ildsjelene

I lag får vi ting til å skje!

Som kunde hos oss bidrar du også til Samfunnsløftet. Jo flere kunder vi har, desto mer penger går tilbake til ildsjelene. I lag gjør vi Nord-Norge til en enda bedre plass å bo. 

Møt fire av våre eiere

Video placeholder image

Hei! Det er jeg som eier banken

Video placeholder image

Nå skal jeg ha utbytte!

Video placeholder image

Det blir byfyrverkeri i Narvik

Video placeholder image

For Sparebanken er våres. 

Hvorfor deler vi ut penger?

De som etablerte sparebankene gjorde det ved å skyte inn grunnkapitalen som var nødvendig for å få drive bank. Det var ikke for egen personlig vinning, men til lokalsamfunnets beste. Overskuddet kunne bare deles ut til samfunnsnyttige formål. Historien vår starter i 1836, og mye har skjedd siden da. Men fortsatt går den største delen av vårt overskudd tilbake til lokalsamfunnet.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }