Samfunnsløftet

Vi spurte alle i Nord-Norge: Hva er viktig for deg, ditt lokalsamfunn og ditt Nord-Norge? Over 10.000 av dere svarte oss, og vi har samlet alle innspillene i Samfunnsløftet.


Slik ble Samfunnsløftet til

Vi har lest alle innspillene som kom våren 2018, og sett på hvilke områder folk i Nord-Norge ønsker at vi skal prioritere. Områdene som pekte seg ut var utvikling av arenaer, innovasjon, ungdom og nordnorske lokalsamfunn.

Derfor er dette nå områder vi fram til 2020 søker etter prosjekter på, som kan få penger fra konsernets samfunnsutbytte.


Hvorfor spurte vi?

Fordi det nordnorske samfunnet er den største eieren av SpareBank 1 Nord-Norge, skal vi de neste årene bruke flere hundre millioner kroner i – og sammen med –landsdelen der verdiene er skapt. I april 2018 ba vi derfor alle i Nord-Norge om innspill til hvordan disse pengene best kan bidra til å utvikle Nord-Norge.

September samme år avslørte vi hvilke områder som pekte seg ut. Da åpnet vi også for søknader, og håper på 10.000 gode prosjekter som løfter oss alle. Lanseringen gikk live på vår Facebook-side.

Video placeholder image

Hvor kommer pengene fra?

Som sparebank er vi lagd av, eid av og til for samfunnet. Alle som bor her i nord eier SpareBank 1 Nord-Norge. Som største eier får landsdelen også den største andelen av overskuddet. Det heter samfunnsutbytte, og går til prosjekter og tiltak som løfter landsdelen videre. Slik er vi mange som er med på Samfunnsløftet.


I lag får vi ting til å skje!

Det nordnorske samfunnet eier 54 prosent av SpareBank 1 Nord-Norge. Når banken deler ut utbytte får derfor samfunnet sin andel. Hvert år tilbakeføres samfunnsutbytte til hundrevis av ildsjeler i hele landsdelen. Til prosjekter som bygger og utvikler Nord-Norge og gjør det til en enda bedre plass å bo. 

Som kunde bidrar du til en bank der millioner av kroner i utbytte går tilbake til prosjekter der du bor og der dine barn vokser opp.