Konsernledelsen vår

Arild Bjørn Hansen (1969)

Administrerende direktør

Arild Bjørn har en MBA-Siviløkonom fra University of Stirling 1992. Har tidligere arbeidet i Bergen kommune, DnB, Nordea og Halden Sparebank. Siste lederstillingervar administrerende banksjef i Halden Sparebank og viseadministrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus. Arild Bjørn har vært administrerende direktør i banken siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 30.06.2023: 4 960

Styreleder Nekor Gårdselskap AS
Styreleder EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS
Styremedlem Samarbeidende Sparebanker AS, SpareBank 1 SamSpar og Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA
Styreleder i Varnaveien 43E Kontor AS
Styreleder i Vigres AS
Nestleder Sparebank 1 Utvikling DA
Styremedlem BN Bank ASA
Styremedlem Stiftelsen SpareBank 1 Østfold Akershus Vekstfond

Lillian Lundberg (1970)

Viseadministrerende direktør/CFO

Lillian er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole 1996. Har tidligere arbeidet i KPMG og PwC som revisor og konsulent. Ble ansatt i Rygge-Vaaler Sparebank som økonomisjef i 2006. Har hatt stillinger som økonomisjef, banksjef økonomi/finans og økonomi- og administrasjonsdirektør. Lillian har vært en del av bankens konsernledelse siden 2011 og viseadministrerende direktør/CFO siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 30.06.2023: 1 280

Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS
Styremedlem i Varnaveien 43E Kontor AS
Styremedlem i Nekor Gårdselskap AS

Chris Magne Martinsen (1988)

Direktør for privatmarkedet

Chris har en bachelorgrad fra handelshøgskolen i Stavanger, samt ledelsesfag fra BI. Han har god bakgrunn fra hotell- og restaurantbransjen i Norge. Han har vært innom de fleste hotellkjedene, og jobbet innen food and beverage, booking og som kjøkkensjef. Videre har Chris ti års erfaring fra SpareBank 1 Nord-Norge, i hovedsak som leder for privatmarkedet, hvor han har jobbet mye med effektivisering, prosesser og digitalisering

Jon Tørmoen (1960)

Direktør for næring og kreditt

Jon er utdannet Foretaksøkonom fra NHH med tilleggav et program i personaladministrasjon og ledelse fra BI. Har tidligere arbeidet i DnB, Nordea, Storebrand og Kaupthing Bank hf NUF. Ble ansatt i banken (Rygge-Vaaler Sparebank) som Kredittsjef i 2009 og har i banken hatt ulike lederstillinger innenfor bedriftsmarkedet, Kreditt og Forretningsstøtte. Jon har vært en del av bankenskonsernledelse siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 30.06.2023: 1 860

Styremedlem SpareBank 1 Finans Østlandet AS
Styremedlem Vigres AS
Styremedlem Østfold Follo Nyskapningsfond AS
Styremedlem Stiftelsen SpareBank 1 Østfold Akershus Vekstfond

Ina Tiller (1970)

Direktør for kreditt og rådgiverstøtte

Ina er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1995. Hun har tidligere arbeidet som bedriftsrådgiver i Sparebanken NOR/Gjensidige NOR og som salgsanalytiker i Brynild Salg AS. Ina ble ansatt som bedriftsrådgiver i Halden Sparebank i 2006, og har deretter hatt stillinger som fagansvarlig for kreditt, lokalbanksjef i Sarpsborg og avdelingsleder og kredittsjef for bedriftsmarkedet.

Jorunn Solstad (1968)

Direktør for HR og forretningsstøtte

Jorunn har utdannelse fra Luftkrigsskolen 2. avdelingog Stabsskolens 1. avdeling, mellomfag i Sosiologi og Statsvitenskap, pedagogikk grunnfag og diverse program innenfor økonomi, markedsføring samt masterprogram dataanalyse for strategisk ledelse. Hun har hatt lederstillinger i Luftforsvaret, Statnett og Peab AS. Ansatt i banken som HR sjef i 2008. Har i banken hatt lederstillinger innenfor HR og forretningsstøtte. Jorunn har vært en del av bankens konsernledelse fra 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 30.06.2023: 791

Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS

Geir A. Haugan (1965)

Direktør forretningsutvikling/marked

Geir har utdannelse fra Bankakademiet og BI og har lang ledererfaring fra ulike lederstillinger i bank: Avdelingssjef i Landsbanken Sarpsborg, leder for Privatmarkedet i Halden Sparebank, Direktør Samhandling & Synergi, SpareBank 1 Østfold Akershus. Geir har vært en del av bankens konsernledelse siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 30.06.2023: 1 080

Se også