Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Arild Bjørn Hansen (1969)

Administrerende direktør

Arild Bjørn har en MBA-Siviløkonom fra University of Stirling 1992. Har tidligere arbeidet i Bergen kommune, DnB, Nordea og Halden Sparebank. Siste lederstillingervar administrerende banksjef i Halden Sparebank og viseadministrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus. Arild Bjørn har vært administrerende direktør i banken siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 30.06.2022: 4 724

Styreverv
Styreleder Nekor Gårdselskap AS
Styreleder EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS
Styreleder SpareBank 1 Kundesenter AS
Styreleder i Våler Park AS
Styremedlem Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Fellestjenester AS
Styremedlem i Sparebankforeningen

Lillian Lundberg (1970)

Viseadministrerende direktør/CFO

Lillian er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole 1996. Har tidligere arbeidet i KPMG og PwC som revisor og konsulent. Ble ansatt i Rygge-Vaaler Sparebank som økonomisjef i 2006. Har hatt stillinger som økonomisjef, banksjef økonomi/finans og økonomi- og administrasjonsdirektør. Lillian har vært en del av bankens konsernledelse siden 2011 og viseadministrerende direktør/CFO siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 30.06.2022: 2 324

Styreverv
Styremedlem i Nekor Gårdselskap AS

Jon Tørmoen (1960)

Direktør næring og kreditt

Jon er utdannet Foretaksøkonom fra NHH med tilleggav et program i personaladministrasjon og ledelse fra BI. Har tidligere arbeidet i DnB, Nordea, Storebrand og Kaupthing Bank hf NUF. Ble ansatt i banken (Rygge-Vaaler Sparebank) som Kredittsjef i 2009 og har i banken hatt ulike lederstillinger innenfor bedriftsmarkedet, Kreditt og Forretningsstøtte. Jon har vært en del av bankenskonsernledelse siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 30.06.2022: 1 624

Styreverv
Styremedlem i Østfold og Follo Nyskapningsfond

Terese Troy Prebensen (1981)

Direktør privatmarked

Terese er utdannet Markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI og har studert Økonomi og administrasjon på Høyskolen i Østfold. Hun har bred erfaring fra energi- og finansbransjenog har blant annet jobbet som administrerende direktør i Fredrikstad Energi Marked og forretningsutvikler i If skadeforsikring. Terese har vært en del av bankens konsernledelse siden 2018.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 30.06.2022: 510

Styreverv
Styremedlem i Lca.no
Styremedlem i Fredrikstad Næringsforening
Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus

Geir A. Haugan (1965)

Direktør forretningsutvikling/marked

Geir har utdannelse fra Bankakademiet og BI og har lang ledererfaring fra ulike lederstillinger i bank: Avdelingssjef i Landsbanken Sarpsborg, leder for Privatmarkedet i Halden Sparebank, Direktør Samhandling & Synergi, SpareBank 1 Østfold Akershus. Geir har vært en del av bankens konsernledelse siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 30.06.2022: 984

Jorunn Solstad (1968)

Direktør HR/forretningsstøtte

Jorunn har utdannelse fra Luftkrigsskolen 2. avdelingog Stabsskolens 1. avdeling, mellomfag i Sosiologi og Statsvitenskap, pedagogikk grunnfag og diverse program innenfor økonomi, markedsføring samt masterprogram dataanalyse for strategisk ledelse. Hun har hatt lederstillinger i Luftforsvaret, Statnett og Peab AS. Ansatt i banken som HR sjef i 2008. Har i banken hatt lederstillinger innenfor HR og forretningsstøtte. Jorunn har vært en del av bankens konsernledelse fra 2013.

Antall egenkapitabevis i banken per 30.06.2022: 744

Styreverv
Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS

Se også