Konsernledelsen vår

soa-arild-bjorn-hansen.jpg

Arild Bjørn Hansen (1969)

Administrerende direktør

Arild Bjørn har en MBA-Siviløkonom fra University of Stirling 1992. Har tidligere arbeidet i Bergen kommune, DnB, Nordea og Halden Sparebank. Siste lederstillingervar administrerende banksjef i Halden Sparebank og viseadministrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus. Arild Bjørn har vært administrerende direktør i banken siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 27.03.2024: 5 130

Styreleder Nekor Gårdselskap AS
Styreleder EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS
Styremedlem Samarbeidende Sparebanker AS, SpareBank 1 SamSpar og Samarbeidende Sparebanker Utvikling DA
Styreleder i Varnaveien 43E Kontor AS
Styreleder i Vigres AS
Nestleder Sparebank 1 Utvikling DA
Styremedlem BN Bank ASA
Styremedlem Stiftelsen SpareBank 1 Østfold Akershus Vekstfond

Lillian Lundberg (1970)

Viseadministrerende direktør/CFO

Lillian er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole 1996. Har tidligere arbeidet i KPMG og PwC som revisor og konsulent. Ble ansatt i Rygge-Vaaler Sparebank som økonomisjef i 2006. Har hatt stillinger som økonomisjef, banksjef økonomi/finans og økonomi- og administrasjonsdirektør. Lillian har vært en del av bankens konsernledelse siden 2011 og viseadministrerende direktør/CFO siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 27.03.2024: 1 413

Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS
Styremedlem i Varnaveien 43E Kontor AS
Styremedlem i Nekor Gårdselskap AS

Jorunn Solstad (1968)

Direktør for mennesker og teknologi

Jorunn har utdannelse fra Luftkrigsskolen 2. avdelingog Stabsskolens 1. avdeling, mellomfag i Sosiologi og Statsvitenskap, pedagogikk grunnfag og diverse program innenfor økonomi, markedsføring samt masterprogram dataanalyse for strategisk ledelse. Hun har hatt lederstillinger i Luftforsvaret, Statnett og Peab AS. Ansatt i banken som HR sjef i 2008. Har i banken hatt lederstillinger innenfor HR og forretningsstøtte. Jorunn har vært en del av bankens konsernledelse fra 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 27.03.2024: 833

Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS

Geir A. Haugan (1965)

Direktør for strategi og marked

Geir har utdannelse fra Bankakademiet og BI og har lang ledererfaring fra ulike lederstillinger i bank: Avdelingssjef i Landsbanken Sarpsborg, leder for Privatmarkedet i Halden Sparebank, Direktør Samhandling & Synergi, SpareBank 1 Østfold Akershus. Geir har vært en del av bankens konsernledelse siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 27.03.2024: 1 165

Chris Magne Martinsen (1988)

Direktør for privatmarkedet

Chris har en bachelorgrad fra handelshøgskolen i Stavanger, samt ledelsesfag fra BI. Han har god bakgrunn fra hotell- og restaurantbransjen i Norge. Han har vært innom de fleste hotellkjedene, og jobbet innen food and beverage, booking og som kjøkkensjef. Videre har Chris ti års erfaring fra SpareBank 1 Nord-Norge, i hovedsak som leder for direktebanken (del av privat­markedet), hvor han har jobbet mye med effektivisering, prosesser og digitalisering.

Kjetil Andresen (1975)

Direktør for bedriftmarked

Kjetil er utdannet siviløkonom fra Universitet i Agder i 2001. I tillegg har han grunnfag i Statsvitenskap og 2-årig befalsutdanning (BSFA) fra Forsvaret. Han har tidligere arbeidet innenfor bedriftsmarkedet i Danke Bank i 5 år og Nordea i 18 år. I Nordea har Kjetil siden 2014 hatt ulike sentrale lederroller innenfor SMB og storkundesegmentet i Stor-Oslo. Kjetil ble ansatt som direktør for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 Østfold Akershus i desember 2023.

Ina Tiller (1970)

Direktør for kreditt og rådgiverstøtte

Ina er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole i 1995. Hun har tidligere arbeidet som bedriftsrådgiver i Sparebanken NOR/Gjensidige NOR og som salgsanalytiker i Brynild Salg AS. Ina ble ansatt som bedriftsrådgiver i Halden Sparebank i 2006, og har deretter hatt stillinger som fagansvarlig for kreditt, lokalbanksjef i Sarpsborg og avdelingsleder og kredittsjef for bedriftsmarkedet.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 27.03.2024: 1 453

Se også

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }