Virksomhetsstyring

Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Arild Bjørn Hansen (1969)

Administrerende direktør

Arild Bjørn har en MBA-Siviløkonom fra University of Stirling 1992. Har tidligere arbeidet i Bergen kommune, DnB, Nordea og Halden Sparebank. Siste lederstillingervar administrerende banksjef i Halden Sparebank og viseadministrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus. Arild Bjørn har vært administrerende direktør i banken siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 31.12.2022: 4 911

Styreverv
Styreleder Nekor Gårdselskap AS
Styreleder EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS
Styreleder SpareBank 1 Kundesenter AS
Styreleder i Våler Park AS
Styremedlem Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Fellestjenester AS
Styremedlem i Sparebankforeningen

Lillian Lundberg (1970)

Viseadministrerende direktør/CFO

Lillian er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole 1996. Har tidligere arbeidet i KPMG og PwC som revisor og konsulent. Ble ansatt i Rygge-Vaaler Sparebank som økonomisjef i 2006. Har hatt stillinger som økonomisjef, banksjef økonomi/finans og økonomi- og administrasjonsdirektør. Lillian har vært en del av bankens konsernledelse siden 2011 og viseadministrerende direktør/CFO siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 31.12.2022: 1 256

Styreverv
Styremedlem i Nekor Gårdselskap AS

Jon Tørmoen (1960)

Direktør næring og kreditt

Jon er utdannet Foretaksøkonom fra NHH med tilleggav et program i personaladministrasjon og ledelse fra BI. Har tidligere arbeidet i DnB, Nordea, Storebrand og Kaupthing Bank hf NUF. Ble ansatt i banken (Rygge-Vaaler Sparebank) som Kredittsjef i 2009 og har i banken hatt ulike lederstillinger innenfor bedriftsmarkedet, Kreditt og Forretningsstøtte. Jon har vært en del av bankenskonsernledelse siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 31.12.2022: 1 811

Styreverv
Styremedlem i Østfold og Follo Nyskapningsfond

Tom Willy Prangerød (1963)

Konstituert direktør for privatmarkedet

Tom Willy er utdannet bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI og har tilleggsutdanning utover det fra studier innenfor økonomi og administrasjon ved Høyskolen i Østfold. Han har bred erfaring fra revisjons- og finansbransjen og har blant annet jobbet i 13 år som revisor i PwC samt 25 års erfaring fra ulike roller i bank og finans. De siste 20 årene har han hatt ulike lederroller innen bank.

Antall egenkapitalbevis i banken pr. 31.12.2022: 1 114

Geir A. Haugan (1965)

Direktør forretningsutvikling/marked

Geir har utdannelse fra Bankakademiet og BI og har lang ledererfaring fra ulike lederstillinger i bank: Avdelingssjef i Landsbanken Sarpsborg, leder for Privatmarkedet i Halden Sparebank, Direktør Samhandling & Synergi, SpareBank 1 Østfold Akershus. Geir har vært en del av bankens konsernledelse siden 2013.

Antall egenkapitabevis i banken pr. 31.12.2022: 1 056

Jorunn Solstad (1968)

Direktør HR/forretningsstøtte

Jorunn har utdannelse fra Luftkrigsskolen 2. avdelingog Stabsskolens 1. avdeling, mellomfag i Sosiologi og Statsvitenskap, pedagogikk grunnfag og diverse program innenfor økonomi, markedsføring samt masterprogram dataanalyse for strategisk ledelse. Hun har hatt lederstillinger i Luftforsvaret, Statnett og Peab AS. Ansatt i banken som HR sjef i 2008. Har i banken hatt lederstillinger innenfor HR og forretningsstøtte. Jorunn har vært en del av bankens konsernledelse fra 2013.

Antall egenkapitabevis i banken per 31.12.2022: 779

Styreverv
Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS

Se også