Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 Østfold Akershus.

Arild Bjørn Hansen

Administrerende direktør


Administrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Han har en MBA-Siviløkonom fra University of Stirling 1992. Har tidligere arbeidet i Bergen kommune, DnB, Nordea og Halden Sparebank. Siste lederstillinger var administrerende banksjef i Halden Sparebank og viseadministrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus. Ansatt i banken (Halden Sparebank) siden 2011.

Antall egenkapitabevis i banken: 2.623

Styreverv
Styreleder Nekor Gårdselskap AS
Styreleder EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS
Styreleder SpareBank 1 Kundesenter AS
Styreleder i Våler Park AS
Styremedlem Samarbeidende Sparebanker AS og Samarbeidende Sparebanker Fellestjenester AS. 
Styremedlem i Sparebankforeningen

Lillian E. Lundberg

Viseadminstrerende direktør

Viseadministrerende direktør i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Hun er utdannet statsautorisert revisor fra Norges Handelshøyskole 1996. Erfaring fra KPMG og PwC som revisor og konsulent. Ansatt i banken som økonomisjef (Rygge-Vaaler Sparebank) siden august 2006. Har innehatt stillinger som økonomisjef, banksjef økonomi/finans og økonomi- og administrasjonsdirektør.

Antall egenkapitabevis i banken: 1.773

Styreverv
Styremedlem i Nekor Gårdselskap AS

Jorunn Solstad Ellingsen

HR direktør

HR direktør/forretningsstøtte i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Hun har utdannelse fra Luftkrigsskolen 2. avdeling og Stabsskolens 1. avdeling, mellomfag i Sosiologi og Statsvitenskap, pedagogikk grunnfag og diverse program innenfor økonomi og markedsføring. Hun har tidligere arbeidet for Luftforsvaret, Statnett og Peab AS. Siste lederstilling før ansettelse i banken var Organisasjonsdirektør i Peab AS. Ansatt i banken som HR sjef i 2008. Har i banken hatt ulike lederstillinger innenfor HR.

Antall egenkapitabevis i banken: 627

Styreverv
Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus AS

Geir A. Haugan

Direktør forretningsutvikling/marked

Direktør forretningsutvikling/marked i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Utdannet fra Bankakademiet og BI, Privat økonomi m/Jus del 1 og 2, Arbeidspsykologi og ledelse fra BI 2011. Har tidligere arbeidet i Landsbanken Fredrikstad, Sarpsborg SpareBank 1 og Halden Sparebank. Siste lederposisjon var leder for privatmarkedet i Halden/Sarpsborg SpareBank 1.

Antall egenkapitabevis i banken: 722

Jon Tørmoen

Direktør bedriftsmarked

Direktør for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 Østfold Akershus siden august 2013. Er utdannet Foretaksøkonom fra NHH med tillegg av et 6 vekttallsprogram i personaladministrasjon og ledelse fra BI. Har tidligere arbeidet i DnB, Nordea, Storebrand og Kaupthing Bank hf NUF. Ble ansatt i banken (Rygge-Vaaler Sparebank) som Kredittsjef i 2009. Har i banken hatt ulike lederstillinger innenfor bedriftsmarkedet, Kreditt og Forretningsstøtte.  

Antall egenkapitabevis i banken: 1.073

Styreverv
Styremedlem i Østfold og Follo Nyskapningsfond

Terese Troy Prebensen

Direktør privatmarked

Direktør for privatmarkedet i SpareBank 1 Østfold Akershus siden november 2018. Terese er utdannet Markedsøkonom fra Handelshøyskolen BI og har studert Økonomi og administrasjon på Høyskolen i Østfold. Hun har bred erfaring fra energi- og finansbransjen og har blant annet jobbet som administrerende direktør i Fredrikstad Energi Marked og forretningsutvikler i If skadeforsikring. Ble kåret til et av Norges største ledertalenter av e24 i 2016.

Antall egenkapitabevis i banken: 133

Styreverv
Styremedlem i Lca.no
Styremedlem i Fredrikstad Næringsforening
Styremedlem i EiendomsMegler 1 Østfold Akershus

Se også