Vårt samfunnsansvar

Våre aktiviteter innen samfunnsansvar og sponsing rommer både hverdagsliv, kulturliv og næringsliv. Målet vårt er å bidra til et tryggere, gladere og bedre lokalsamfunn for deg som bor her. 

Dame og tre barn i sofa

Våre stiftelser og gavevirksomhet

Gavevirksomhet er en viktig del av vårt samfunnsansvar, og vi har drevet med dette så lenge banken har eksistert. En del av overskuddet til banken går til eierne våre og gaver til allmennyttige formål.

En stor andel av stiftelsenes overskudd og vårt gavefond gis derfor tilbake til lokalsamfunnene vi er en del av. Pengene skal bidra til vekst, utvikling og bolyst i lokalsamfunnene vi er en del av.

Ting vi gjerne støtter, skaper engasjement, har verdi over tid og gir nytte og glede til mange.  


Sponsormidler

Vi sponser lokalt der du bor for å skape trivsel og gode oppvekst vilkår, men også for å forsterke vår profil, markedsposisjon og omdømme. Midlene vi bruker til å sponse klubber, lag og foreninger tas fra bankens driftsmidler og er ikke en gave. Midlene skal derfor brukes målrettet og vurderes opp mot øvrige markedstiltak. 

Har du spørsmål rundt sponsingen, ta gjerne kontakt med sponsoransvarlig: Per Ivar Snarberg

Gå sammen om gode ideer og fine formål

Med Spleis kan du enkelt lage digitale innsamlingsaksjoner. Enten du bare skal samle inn til en bursdagsgave – eller om du skal gjøre verden til et litt bedre sted.

 

Se også

Søk støtte
Brenner du for en god sak? Vi støtter formål som bidrar til et tryggere, gladere, og bedre lokalsamfunn for deg som bor her.
Slik jobber vi med bærekraft
Bærekraft er godt forankret i vår virksomhetsstrategi og vi arbeider med å finne nye, gode løsninger for en bærekraftig utvikling.