Fusjon med Totens Sparebank

Generalforsamlingen i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandets representantskap sa torsdag 22. februar ja til å slå sammen de to bankene.

– Jeg er veldig glad for at vi fikk et positivt vedtak i begge banker.  Jeg er overbevist om at dette er en god løsning for både ansatte, kunder, eiere og samfunnet som Totens Sparebank er en del av, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet. 

ost-julegave-2023-mental-helse-ungdom.jpg

Fra venstre: Konsernsjef Richard Heiberg i SpareBank 1 Østlandet og administrerende banksjef Rolf Endre Delingsrud i Totens Sparebank.

– Dette blir en trygg videføring av arven fra Totens Sparebank, sier Rolf Endre Delingsrud, adm.banksjef i Totens Sparebank.

Tidligere sak fra 3. januar 2024:
Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet inngår intensjonsavtale om sammenslåing

Styrene i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet vedtok den 3. januar en intensjonsavtale om å slå sammen de to bankene. Fusjonen vil bidra til en felles satsing i Innlandet, med forsterket lokal tilstedeværelse, nærhet til kunder og ytterligere vekst. 

Sterkere lokal aktør 

En sammenslåing av Innlandets to største banker vil skape en enda mer kraftfull bank for kundene og regionen. Den fusjonerte banken vil få økt konkurransekraft og større løfteevne. Banken vil fortsette å bidra til vekst og utvikling i Mjøsregionen og i det enkelte lokalsamfunn der banken er representert. Fusjonen vil også bidra til etablering av flere kompetansearbeidsplasser slik at kundene sikres relevante finansielle produkter og tjenester fra en aktør med sterk lokal tilhørighet.   

Trygghet for medarbeidere, kunder, eiere og samfunnet 

Totens Sparebank har en snart 170-årig historie, og er i dag lokalisert på Lena, Raufoss, Gjøvik, Hamar og Råholt med om lag 90 medarbeidere. SpareBank 1 Østlandet har gjennom sin snart 180-årige virksomhet i Innlandet, Oslo og Akershus, blitt en viktig bankaktør på det sentrale Østlandsområdet med 1 150 medarbeidere fordelt på 37 lokasjoner.   

SpareBank 1 Østlandet og Totens Sparebank vil i fellesskap som en stor og viktig regional samfunnsaktør, styrke sin tilstedeværelse som en solid, trygg og framtidsrettet bank for eiere, kunder, medarbeidere og samfunnet. Begge bankene har tro på at nærhet til kunder, kombinert med gode digitale løsninger er viktig i den økende konkurransen.   

Alle ansatte ønskes med videre  

Det er et behov for at alle nåværende ansatte blir med videre i den sammenslåtte banken. I tillegg vil alle ansatte i Totens Sparebank – inkludert stabsfunksjonene på Lena - kunne fortsette å jobbe der de gjør i dag.   

- Vi ønsker alle medarbeiderne i Totens Sparebank velkommen. Det er behov for alle og de vil få jobbe fra sitt nåværende arbeidssted også etter gjennomføringen av fusjonen. Ved å forene kreftene kan vi realisere vår felles ambisjon om å forbli den ledende banken i regionen. Å være en solid og stabil finansieringskilde for både personer og bedrifter i regionen, er vårt viktigste felles samfunnsoppdrag, sier konsernsjef i SpareBank 1 Østlandet, Richard Heiberg. 

Styrke det finansielle fagmiljøet i regionen 

Sammenslåingen vil legge grunnlaget for å utvikle et sterkere spesialist- og kompetansemiljø i Gjøvikregionen. Kontorstrukturen blir hovedsakelig som i dag, men virksomheten på Gjøvik vil bli styrket med opprettelsen av et eget stort regionskontor for Oppland.   

Felles hjemmemarked 
Mjøsområdet med omkringliggende kommuner, er et felles hjemmemarked for de to bankene. Her finnes både attraktive bysentra, interessante og nyskapende industrier og bedrifter, landbruk, utdannings- og forskningsmiljøer samt gode privatkunder som ønsker å bo og arbeide med nærhet til både bygd, by og naturopplevelser. 

Bankene har felles geografi, likt verdisett, er samfunnsengasjerte, har lokal forankring og et brennende ønske om å bidra til bo-glede og virkelyst i Innlandet. De er store sponsorer og økonomiske støttespillere som deler av overskuddet til gode samfunnsformål. En sammenslåing vil gi bankene et godt grunnlag for å styrke sitt samlede samfunnsengasjement i regionen. SpareBank 1 Østlandet deler samtidig av bankens overskudd med kundene i form av kundeutbytte og dette vil også bli tilgjengelig for Totens Sparebanks kunder.   

Den sammenslåtte banken blir en del av SpareBank 1-alliansen 

Som følge av fusjonen med SpareBank 1 Østlandet vil virksomheten som i dag ligger i Totens Sparebank bli en del av SpareBank 1-alliansen. SpareBank 1 er Norges største bankallianse, og er eid av 12 selvstendige sparebanker over hele landet. Dette vil gi medarbeidere og kundene i Totens Sparebank fordeler i form av et bredt produktspekter, svært brukervennlige digitale løsninger og en sterk felles merkevare. Miljøene i Totens Sparebank blir samtidig del av større, spesialiserte fagmiljøer i SpareBank 1 Østlandet og i alliansen.   

Tidsplan og gjennomføring  

Generalforsamlingen og representantskapet i henholdsvis Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet vil bli innkalt til informasjonsmøter om intensjonsavtalen henholdsvis den 8. og 10. januar 2024. 

Deretter planlegger styrene i de to bankene å signere en fusjonsplan den 15. januar 2024 som så skal behandles av bankenes generalforsamling/representantskap den 22. februar 2024.   

Gjennomføring av sammenslåingen er betinget av at generalforsamlingen og representantskapet i Totens Sparebank og SpareBank 1 Østlandet godkjenner fusjonsplanen, og at nødvendige myndighetsgodkjennelser gis uten vilkår eller på vilkår som ikke vesentlig endrer forutsetningene bankene har lagt til grunn for sammenslåingen.   

For flere detaljer, se børsmelding og presentasjon


Fusjonsprosessen

Spørsmål og svar

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }