Finanskalender

 • Foreløpig årsregnskap 2018

  Fredag 8. februar

  Årsrapport 2018 

  Torsdag 28. mars

  Ex. utbytte

  Fredag 29. mars

  Utbetaling av utbytte

  Tirsdag 9. april

  1. kvartal 2019

  Onsdag 8. mai 

  2. kvartal 2019

  Tirsdag 6. august

  3. kvartal 2019

  Fredag 25. oktober

 • 4. kvartal 2017

  Fredag 9. februar

  Årsrapport 2017

  Fredag 23. mars

  Ex. Utbytte

  Fredag 23. mars

  Utbetaling av utbytte

  Fredag 6. april

  1. kvartal 2018

  Fredag 27. april

  2. kvartal 2018

  Tirsdag 7. august kl. 12

  3. kvartal 2018

  Torsdag 25. oktober

 • 4. kvartal 2016

  Torsdag 2. februar

  Årsrapport 2016

  Fredag 31. mars

  1. kvartal 2017

  Torsdag 4. mai

  2. kvartal 2017

  Tirsdag 8. august

  3. kvartal 2017

  Fredag 27. oktober

Vi tar forbehold om eventuelle endringer av datoer for offentliggjøring.

Opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-1.

Stilleperioden varer fra femte bankdag i et nytt kvartal og til kvartalsrapporten blir offentliggjort. I denne perioden vil det ikke være noen kontakt mellom Investor Relations og pressen, investorer, analytikere eller andre markedsaktører.