Finanskalender 2020

Dato

Tema

7. februar 4. kvartal 2019: Offentliggjøring av resultat klokken 07.30
5. mars Årsrapport 2019
26. mars Representantskapsmøte
27. mars Eks. Utbytte
7. april Utbetaling av utbytte
8. mai 1. kvartal 2020: Offentliggjøring av resultat klokken 07.30
5. august 2. kvartal 2020: Offentliggjøring av resultat klokken 10.00
30. oktober 3. kvartal 2020: Offentliggjøring av resultat klokken 17.00

Vi tar forbehold om eventuelle endringer av datoer for offentliggjøring.

Opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-1.

Stilleperioden varer fra femte bankdag i et nytt kvartal og til kvartalsrapporten blir offentliggjort. I denne perioden vil det i all hovedsak ikke være noen kontakt mellom Investor Relations og pressen, investorer, analytikere eller andre markedsaktører.