Finanskalender 2021

Dato Tema
12. februar 4. kvartal 2020: Offentliggjøring av resultat kl 07.30
4. mars  Årsrapport 2020
25. mars  Representantskapsmøte
26. mars Eks. utbytte
7. april  Utbetaling av utbytte
30. april  1. kvartal 2021: Offentliggjøring av resultat kl 07.30
10. august  2. kvartal 2021: Offentliggjøring av resultat kl 10.00
29. oktober  3. kvartal 2021: Offentliggjøring av resultat kl 07.30

Vi tar forbehold om eventuelle endringer av datoer for offentliggjøring.Opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-1. Stilleperioden varer fra femte bankdag i et nytt kvartal og til kvartalsrapporten blir offentliggjort. I denne perioden vil det i all hovedsak ikke være noen kontakt mellom Investor Relations og pressen, investorer, analytikere eller andre markedsaktører.