Finanskalender 2022

Dato Tema
11. Februar 4. kvartal 2021: Offentliggjøring av resultat kl 7.30
8. mars Årsrapport 2021
29. mars Representantskapsmøte
30. mars Eks. dato utbytte
6. april Utbetaling av utbytte
6. mai

1. kvartal 2022: Offentliggjøring av resultat kl 7.30

11. august  2. kvartal 2022: Offentliggjøring av resultat kl 12.00
28. oktober  3. kvartal 2022: Offentliggjøring av resultat kl 18.00

Vi tar forbehold om eventuelle endringer av datoer for offentliggjøring.Opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-1. Stilleperioden varer fra femte bankdag i et nytt kvartal og til kvartalsrapporten blir offentliggjort. I denne perioden vil det i all hovedsak ikke være noen kontakt mellom Investor Relations og pressen, investorer, analytikere eller andre markedsaktører.