Finanskalender 2023


Dato Tema
10.02.2023 4. kvartal 2022 
09.03.2023 Årsrapport 2022
30.03.2023 Representantskapsmøte
05.05.2023 1. kvartal 2023 
10.08.2023 2. kvartal 2023 
27.10.2023 3. kvartal 2023 

Vi tar forbehold om eventuelle endringer av datoer for offentliggjøring.  Opplysningene er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-1.       

 Stilleperioden varer fra femte bankdag i et nytt kvartal og til kvartalsrapporten blir offentliggjort. I denne perioden vil det ikke være noen kontakt mellom Investor Relations og pressen, investorer, analytikere eller andre markedsaktører.