Outstanding Bonds
EMTN

Lån  ISIN Currency Pricing date Maturity Documents (pdf)
SPOLNO F 03/11/24 XS2454342515 EUR 02.03.2022 11.03.2024 Loan Agreement
SPOLNO F 04/15/24 XS2398164447 SEK 06.10.2021 15.04.2024 Loan Agreement
SPOLNO 0.25 09/30/24 XS2057872595 EUR 23.09.2019 30.09.2024 Loan Agreement
SPOLNO 0.95 02/03/25 XS1759999227 EUR 22.01.2018 03.02.2025 Loan Agreement
SPOLNO 1.75 04/27/27 XS2472845911 EUR 20.04.2022 27.04.2027 Loan Agreement
SPOLNO 0.125 03/03/28 XS2308586911 EUR 24.02.2021 03.03.2028 Loan Agreement
SPOLNO 1.325 05/18/28 XS1615060958 EUR 10.05.2017 18.05.2028 Loan Agreement
SPOLNO 1.016 07/16/29 XS1978592456 EUR 01.04.2019 16.07.2029 Loan Agreement
SPOLNO 1.462 10/11/29 XS1697911557 EUR 04.10.2017 11.10.2029 Loan Agreement
SPOLNO 1.415 12/05/30 XS1731100142 EUR 28.11.2017 05.12.2030 Loan Agreement
SPOLNO 1.622 10/18/32 XS1752915717 EUR 18.01.2018 18.10.2032 Loan Agreement
SPOLNO 1.63 11/09/32 XS1715328339 EUR 02.11.2017 09.11.2032 Loan Agreeement
SPOLNO 1.597 11/17/32 XS1718495192 EUR 08.11.2017 17.11.2032 Loan Agreement
SPOLNO 1.84 2/22/33 XS1778933405 EUR 20.02.2018 22.02.2033 Loan Agreement
SPOLNO 1.7 05/23/33 XS1823514408 EUR 15.05.2018 23.05.2033 Loan Agreement
SPOLNO 1.592 09/06/33 XS1876547263 EUR 30.08.2018 06.09.2033 Loan Agreement
SPOLNO 1.75 01/30/34 XS1941714989 EUR 21.01.2019 30.01.2034 Loan Agreement
SPOLNO 1.575 02/28/34 Corp XS1957531137 EUR 21.01.2019 30.01.2034 Loan Agreement

 

Senior Preferred

Bond ISIN Currency Pricing Date Maturity Documents (PDF)
SPOL48 Pro NO0010806607 NOK 29.09.2017 29.09.2027 Loan Agreement
SPOL50 PRO NO0010814494 NOK 28.06.2018 22.07.2024 Loan Agreement
SPOL54 PRO NO0010830680 NOK 20.08.2018 23.08.2024 Loan Agreement
SPOL53 PRO NO0010830672 NOK 20.08.2018 23.08.2024

Loan Agreement
SPOL64 PRO NO0011082778 NOK 23.08.2021 27.08.2024 Loan Agreement
SPOL55 PRO NO0010844004 NOK 21.02.2019 26.02.2025 Loan Agreement
SPOL58 PRO NO0010874001 NOK 23.01.2020 29.04.2025 Loan Agreement
SPOL60 PRO NO0010886831 NOK 25.06.2020 02.07.2025 Loan Agreement
SPOL62 PRO NO0010893639 NOK 10.09.2020 17.09.2025 Loan Agreement
SPOL59 PRO NO0010874019 NOK 24.01.2020 29.10.2025 Loan Agreement
SPOL40 PRO NO0010758105 NOK 26.02.2019 26.02.2026 Loan Agreement
SPOL68 PRO NO0011167801 NOK 02.12.2021 09.06.2026 Loan Agreement
SPOL70 PRO NO0011202822 NOK 10.01.2022 17.11.2026 Loan Agreement
SPOL69 PRO NO0011202814 NOK 10.01.2022 17.02.2027 Loan Agreement
SPOL45 PRO NO0010793268 NOK 09.05.2017 18.05.2027 Loan Agreement
SPOL63 PRO NO0011035321 NOK 18.06.2021 28.06.2027 Loan Agreement
SPOL71 PRO ESG NO0012702614 NOK 13.09.2022 22.09.2027 Loan Agreement
SPOL72 PRO ESG NO0012702606 NOK 13.09.2022 22.09.2027 Loan Agreement
SPOL71 PRO ESG NO0012702614 NOK 22.09.2022 22.09.2027 Loan Agreement
SPOL72 Pro ESG NO0012702606 NOK 22.09.2022 22.09.2027 Loan Agreement
SPOL48 PRO NO0010806607 NOK 19.09.2017 29.09.2027 Loan Agreement
SPOL82 PRO NO0013022632 NOK 14.09.2023 21.09.2033 Loan Agreement
SPOL67 PRO NO0011127714 NOK 07.10.2021 13.10.2028 Loan Agreement
SPOL66 PRO NO0011123473 NOK 06.10.2021 13.10.2031 Loan Agreement
SPOL51 PRO NO0010816614 NOK 14.02.2018 21.02.2033 Loan Agreement

 

Senior Non Preferred

Bond ISIN Currency Pricing Date Maturity (first call) Documents (PDF)
SPOL64 PRO NO0011082778 NOK 23.08.2021 27.08.2024 Loan Agreement
SPOL60 PRO NO0010886831 NOK 25.06.2020 02.07.2025 Loan Agreement
SPOL62 PRO NO0010893639 NOK 10.09.2020 17.09.2025 Loan Agreement
SPOL63 PRO NO0011035321 NOK 17.06.2021 28.06.2027 Loan Agreement
SPOL74 PRO NO0012721820 NOK 13.10.2022 13.10.2027 Loan Agreement
SPOL75 PRO NO0012817990 NOK 16.01.2023 24.01.2028 Loan Agreement
SPOL76 PRO NO0012818006 NOK 16.01.2023 24.01.2028 Loan Agreement
SPOL79 PRO ESG NO0012940396 NOK 08.06.2023 15.06.2028 Loan Agreement
SPOL78 PRO NO0012940404 NOK 08.06.2023 15.06.2028 Loan Agreement
SPOL81 PRO NO0013008706 NOK 29.08.2023 05.09.2028 Loan Agreement
SPOL80 PRO NO0013012591 NOK 01.09.2023 08.09.2028 Loan Agreement
         

 

 

Tier 2 (T2)

Bond ISIN Currency Pricing Date Maturity (first call) Documents (PDF)
SPOL56 PRO NO0010862014 NOK 03.09.2019 10.09.2024 Loan Agreement
SPOL73 PRO NO0012720939 NOK 05.10.2022 12.10.2027 Loan Agreement
SPOL77 PRO NO0012843053 NOK 14.02.2023 22.08.2028 Loan Agreement

 

 

Additional Tier 1 (AT1)

Bond ISIN Currency Pricing Date Maturity (first call) Documents (PDF)
SPOL57 PRO NO0010862006 NOK 03.09.2019 10.09.2024 Loan Agreements
SPOL61 PRO NO0010885049 NOK 08.06.2020 16.06.2025 Loan Agreements
SPOL65 PRO NO0011108896 NOK 21.09.2021 29.09.2026 Loan Agreements

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }