Funding

 

Fundingstrategi

SpareBank 1 Østlandet utsteder senior gjeld og ansvarlig gjeld. Utstedelsene gjøres både som offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal kunne overleve med normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

Låneavtaler og låneprogram

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Låneavtalen for norske gjeldsutstedelser kan fås hos Tillitsmannen eller hos utsteder.

SpareBank 1 Østlandet samarbeider med SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN om et EMTN-låneprogram (Euro Medium Term Note-Programme). Dette standardiserte programmet forenkler SpareBank 1s tilgang til internasjonale kapitalmarkeder.

Se EMTN-program

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Østlandet bruker SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt til finansiering gjennom obligasjoner med fortrinnsrett. SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.


 

Lån med fast rente

Lån ISIN   Maturity Documents (pdf)
Spb1 Østlandet 14/17 2,45 % NO0010709363 15.06.2017 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 09/17 5,02 % NO0010561574 18.12.2017 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 08/18 6,50 % NO0010441553 20.06.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 12/18 4,35 % NO0010656598 29.08.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 10/18 4,35 % NO0010584725 07.09.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 3,10 % NO0010678642 04.02.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 3,65 % NO0010670136 13.02.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 3,48 % NO0010692957 05.04.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 3,45 % NO0010698046 13.12.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 05/20 4,30 % NO0010255730 02.03.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 10/20 5,20 % NO0010575897 11.06.2020 Termsheet
Loan Agreement
Extension
Spb1 Østlandet 15/20 2,18 % NO0010741937 05.08.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 14/20 2,65 % NO0010716194 01.10.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 1,75 % NO0010730427 05.02.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 2,40 % NO0010737000 28.06.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 2,36 % NO0010740004 17.08.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/22 4,05 % NO0010674450 04.04.2022 Loan Agreement
Spb1 Østlandet 16/22 2,30 % NO0010778913 03.11.2022 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/22 4,05 % NO0010694466 18.11.2022 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/23 2,21 % NO0010790298 04.04.2023 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/23 2,00 %
NO0010805526 15.08.2023 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/23 4,00 % NO0010695067 25.10.2023 Termsheet
Loan Agreement
Prospectus - Reg document
Prospectus - VP document
Spb1 Østlandet 16/26 2,90 % NO0010758105 26.02.2026 Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/27 2,62 % NO0010806607 29.09.2027 Termsheet
Loan Agreement

Lån med flytende rente

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
Spb1 Østlandet 12/17 FRN NO0010642135 16.10.2017 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 12/18 FRN NO0010636582 20.02.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/18 FRN NO0010669765 05.03.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 14/18 FRN NO0010712854 11.04.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/18 FRN NO0010741614 02.07.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 14/18 FRN NO0010703572 04.12.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/19 FRN NO0010743073 14.06.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 14/19 FRN NO0010722598 30.10.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 FRN NO0010679723 22.11.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 16/20 FRN NO0010755606 14.02.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/20 FRN NO0010732274 16.04.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/20 FRN NO0010735723 01.09.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/20 FRN NO0010747611 21.10.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 FRN NO0010731136 19.02.2021 Loan Agreement
Spb1 Østlandet 16/21 FRN NO0010767833 16.04.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/22 FRN NO0010782063 16.06.2022 Termsheet
Loan Agreement

Lån med variabel rente

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
Vi har for tiden ingen lån med variabel rente      

Ansvarlig lån

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
Spb1 Østlandet 13/23 FRN C SUB NO0010682230 13.06.2023 Termsheet
Loan Agreement