Funding

 

Fundingstrategi

SpareBank 1 Østlandet utsteder senior gjeld og ansvarlig gjeld. Utstedelsene gjøres både som offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal kunne overleve med normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

Låneavtaler og låneprogram

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Låneavtalen for norske gjeldsutstedelser kan fås hos Tillitsmannen eller hos utsteder.

SpareBank 1 Østlandet samarbeider med SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN om et EMTN-låneprogram (Euro Medium Term Note-Programme). Dette standardiserte programmet forenkler SpareBank 1s tilgang til internasjonale kapitalmarkeder.

EMTN-program
EMTN supplement

SpareBank 1 Boligkreditt

SpareBank 1 Østlandet bruker SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt til finansiering gjennom obligasjoner med fortrinnsrett. SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.


 

Lån med fast rente

Lån ISIN   Maturity Documents (pdf)
Spb1 Østlandet 14/17 2,45 % NO0010709363 15.06.2017 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 09/17 5,02 % NO0010561574 18.12.2017 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 08/18 6,50 % NO0010441553 20.06.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 12/18 4,35 % NO0010656598 29.08.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 10/18 4,35 % NO0010584725 07.09.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 3,10 % NO0010678642 04.02.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 3,65 % NO0010670136 13.02.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 3,48 % NO0010692957 05.04.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 3,45 % NO0010698046 13.12.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 05/20 4,30 % NO0010255730 02.03.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 10/20 5,20 % NO0010575897 11.06.2020 Termsheet
Loan Agreement
Extension
Spb1 Østlandet 15/20 2,18 % NO0010741937 05.08.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 14/20 2,65 % NO0010716194 01.10.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 1,75 % NO0010730427 05.02.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 2,40 % NO0010737000 28.06.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 2,36 % NO0010740004 17.08.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/22 4,05 % NO0010674450 04.04.2022 Loan Agreement
Spb1 Østlandet 16/22 2,30 % NO0010778913 03.11.2022 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/22 4,05 % NO0010694466 18.11.2022 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/23 2,21 % NO0010790298 04.04.2023 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/23 2,00 %
NO0010805526 15.08.2023 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/23 4,00 % NO0010695067 25.10.2023 Termsheet
Loan Agreement
Prospectus - Reg document
Prospectus - VP document
Spb1 Østlandet 16/26 2,90 % NO0010758105 26.02.2026 Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/27 2,62 % NO0010806607 29.09.2027 Termsheet
Loan Agreement

Lån med flytende rente

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
Spb1 Østlandet 12/17 FRN NO0010642135 16.10.2017 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 12/18 FRN NO0010636582 20.02.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/18 FRN NO0010669765 05.03.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 14/18 FRN NO0010712854 11.04.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/18 FRN NO0010741614 02.07.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 14/18 FRN NO0010703572 04.12.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/19 FRN NO0010743073 14.06.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 14/19 FRN NO0010722598 30.10.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 13/19 FRN NO0010679723 22.11.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 16/20 FRN NO0010755606 14.02.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/20 FRN NO0010732274 16.04.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/20 FRN NO0010735723 01.09.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/20 FRN NO0010747611 21.10.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 15/21 FRN NO0010731136 19.02.2021 Loan Agreement
Spb1 Østlandet 16/21 FRN NO0010767833 16.04.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/22 FRN NO0010782063 16.06.2022 Termsheet
Loan Agreement

Ansvarlig lån

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
Spb1 Østlandet 13/23 FRN C SUB NO0010682230 13.06.2023 Termsheet
Loan Agreement
Spb1 Østlandet 17/27 FRN C SUB NO0010810088 16.11.2027 Termsheet
Loan Agreement