Investorpolitikk

SpareBank 1 Østlandet legger vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om selskapets utvikling og resultater skal skape tillit overfor faktiske og potensielle investorer. Slik informasjon legger grunnlaget for god likviditet og korrekt prising av SpareBank 1 Østlandets egenkapitalbevis.

Vi følger Oslo Børs’ IR-anbefaling av 1. mars 2021. Styret i banken har vedtatt følgende IR-policy:

 • Banken legger betydelig vekt på at korrekt, relevant og tidsriktig informasjon om bankens utvikling og resultater skal skape tillit overfor investormarkedet.

 • Børssensitiv informasjon fra banken må komme samtidig til alle markedsaktører.

 • Bankens distribusjonskanaler for finansiell informasjon er investorområdet på bankens nettsider og børsmeldinger. Banken skal ikke benytte sosiale medier til å formidle økonomisk informasjon.

 • Resultatrapporter og -presentasjoner samt annen børssensitiv informasjon skal publiseres både på norsk og engelsk, på samme tid. Norsk versjon gjelder ved uklarheter.

 • Års- og kvartalsrapporter publiseres i henhold til kommunisert finanskalender. Bankens styre skal normalt vedta finansielle rapporter etter børsslutt, med offentliggjøring før børsåpning påfølgende handelsdag.

 • Øvrig informasjon som anses å være innsideinformasjon skal publiseres umiddelbart, uavhengig av børsens åpningstid med mindre vilkårene for utsatt offentliggjøring er oppfylt.

 • Presentasjoner som gis i forbindelse med delårs- og årsrapporter skal være åpne for alle. Presentasjonene gjøres tilgjengelig som webcast minimum to ganger per år. Presentasjonsmateriell publiseres på bankens investorsider på forhånd. Banken etterstreber å avholde investormøter og konferansesamtaler på engelsk i de nærmeste dagene etter resultatfremleggelsen.

 • Øvrige presentasjoner fra ledelsen med finansielt og strategisk innhold gjøres tilgjengelig på bankens nettsider der banken anser dette som relevant.

 • Møter med investorer og analytikere bør unngås etter kvartalsslutt til offentliggjøring av kvartalsresultat.

 • Banken skal som hovedregel ikke veilede markedet om fremtidige prestasjoner eller resultater, men vil publisere utvalgte økonomiske mål på middels og lang sikt, rapportere utviklingen i forhold til disse og oppdatere slike mål når det er aktuelt.

 • Bankens talspersoner overfor investorer og analytikere er administrerende direktør, finansdirektør og definerte IR-ressurser.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }