Konsernledelsen

Møt konsernledelsen i SpareBank 1 Østlandet


ost-Richard-Heiberg-rund.jpg

Klara Lise Aasen

Klara Lise Aasen (født 1974), er bosatt i Bærum og på Hamar.

Klara Lise er utdannet statsautorisert revisor fra NHH i Bergen. Hun har mange års erfaring som ekstern revisor før hun gikk over til finansbransjen i 2006 og har erfaring fra Nordea, DNB og Bank Norwegian, i lederroller både i Norge og internasjonalt. De siste årene før hun startet i SpareBank 1 Østlandet i april 2024 har hun vært divisjonsdirektør i DNB, administrerende direktør og finansdirektør i Bank Norwegian. Hun har også erfaring fra styreverv som Veidekke ASA.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 0 


Geir-Egil Bolstad

konserndirektør økonomi og finans

Geir-Egil Bolstad (født 1967), er bosatt i Løten.

Geir-Egil er siviløkonom fra BI med spesialisering i finans og har en MBA fra NHH. Han har 11 års erfaring fra SpareBank 1 Oslo Akershus som risk manager, finansdirektør og viseadministrerende direktør. Geir-Egil var en del av Bank 1
Oslo Akershus’ ledelse fra 2009 før han trådte inn i den fusjonerte SpareBank 1 Østlandets konsernledelse i 2017. Han har også erfaring fra konsulentvirksomhet innen finans og risikostyring. 

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 44.441


Hans Olav Wedvik

konserndirektør bedriftsmarked

Hans Olav Wedvik, (født 1974), er bosatt i Hamar.

Hans Olav er utdannet økonom, har en bachelor i business administration fra BI og tilleggsutdanning blant annet innen finans og risk management fra NHH. Han har tidligere erfaring fra DnB Finans, DnB Asset Management ASA og har fra 2006 til 2016 vært administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Østlandet AS. Han ble en del av bankens konsernledelse i 2016. 

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 3.536


Kari Elise Gisnås

konserndirektør personmarked

Kari Elise Gisnås, (født 1964), er bosatt i Hamar.

Kari er utdannet innen økonomi (NLH), markedsføringsledelse (BI) og salg/relasjonsbygging (NKI). Hun har markeds- og ledererfaring fra næringsmiddelindustrien. Kari har jobbet i tidligere Sparebanken Hedmark fra 2001 og vært en del av bankens ledelse fra samme år. Kari har også bred styreerfaring.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 3.727


Liv Krokan Murud

konserndirektør HR og juridisk

Liv Krokan Murud, (født 1966), er bosatt i Lillehammer.

Liv har en Master of Management fra BI i tillegg til å være dataingeniør fra Gjøvik ingeniørhøgskole. Liv har vært leder for HR-utvikling i banken fra 2014. Hun ble ansatt i 2008 som fagsjef HR-utvikling. Hun har tidligere jobbet med undervisning og fagutvikling ved Høgskolen i Lillehammer, vært leder, prosjektleder og systemerer/programmerer i blant annet Norges Bank, Cinet og Norsk Tipping. Liv ble en del av bankens konsernledelse i 2021.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 4.048


Siv Stenseth

konserndirektør kommunikasjon og samfunn

Siv Stenseth, (født 1963), er bosatt i Hamar.

Siv er utdannet journalist (NJH), har en Master of Management innen kommunikasjon og ledelse (BI). Hun er også utdannet sosionom (SHT) og har bred erfaring både fra media, kommunikasjonsbransjen og arbeid med enkeltmennesker. Hun har hatt kommunikasjonsansvaret og tatt del i ledelsen i tidligere Sparebanken Hedmark fra 2003. 

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 4.198


Dag-Arne Hoberg

konserndirektør innovasjon og forretningsutvikling

Dag-Arne Hoberg, (født 1957), bosatt i Elverum.

Dag-Arne er sivilingeniør fra NTH (1981) med tilleggsutdannelse innenfor ledelse og administrasjon.  Han har lang og bred lederfaring fra norsk IT-bransje før han begynte som IT-sjef i Sparebanken Hedmark høsten 1995. Dag-Arne har vært en del av bankens ledelse siden 2007.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 7.806


Vidar Nordheim

konserndirektør risikostyring & compliance

Vidar Nordheim, (født 1962), bosatt på Eidsvoll.

Vidar er siviløkonom (BI). Han har erfaring fra Gjensidige Forsikring, og har hatt en rekke stillinger i tidligere Sparebanken Hedmark siden 1990. Vidar har vært en del av bankens ledelse siden 2006.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 9.732


Espen Mejlænder-Larsen

konserndirektør organisasjonsmarked og kapitalmarked

Espen Mejlænder-Larsen, (født 1969), er bosatt i Lier.

Espen har økonomiutdannelse og en Master of Management i investering og finansiering fra BI. Han har jobbet i ulike stillinger i Bank 1 Oslo Akershus siden 1995, blant annet som leder for treasury og kapitalmarked. Har tidligere erfaring fra SEB (2011-2014) som obligasjonsmegler med ansvar for blant annet funding av norske sparebanker. Espen var en del av SpareBank 1 Oslo Akershus’ ledelse fra 2014 før han trådte inn i den fusjonerte SpareBank 1 Østlandets konsernledelse i 2017.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 6.980


Elin B. Ørbæk

konserndirektør forretningsdrift

Elin er utdannet jurist og har siden 2012 vært juridisk direktør i banken. Elin er også utdannet
fra Politiskolen og har en Master of Management fra BI innen HR, styrearbeid og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Hun har lang erfaring fra politiet, har vært advokat og partner i advokatfirmaet Campbell & Co og har arbeidet i bankens kredittstyringsavdeling. Hun har arbeidet i banken siden 2008. Elin ble en del av bankens konsernledelse i 2019.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2023: 2.274

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }