Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i SpareBank 1 Østlandet


Richard Heiberg

konsernsjef

Richard Heiberg, (født 1956), er bosatt i Våler i Solør.

Richard er utdannet siviløkonom fra BI og har en MBA fra University of Wisconsin, USA. Han har lang erfaring fra lederstillinger i Norske Skog, Forestia og Nordic Paper, og satt i styret i Sparebanken Hedmark fra 1995 til 2009, de siste 4 år som styreleder. Han har vært administrerende direktør siden 2010.


Geir-Egil Bolstad

konserndirektør økonomi og finans

Geir-Egil Bolstad (født 1967) , er bosatt i Oslo

Geir-Egil er siviløkonom fra BI med spesialisering i finans og har en MBA fra NHH. Han har 11 års erfaring fra SpareBank 1 Oslo Akershus, som risk manager, finansdirektør og viseadministrerende direktør. Han har også erfaring fra konsulentvirksomhet innenfor finans og risikostyring. 


Hans Olav Wedvik

konserndirektør bedriftsmarked

Hans Olav Wedvik, (født 1974), er bosatt i Hamar.

Hans Olav er utdannet økonom, har en bachelor i business administration fra BI og tilleggsutdanning blant annet innen finans og risk management fra NHH. Han har tidligere erfaring fra DnB Finans, DnB Asset Management ASA og har fra 2006 til 2016 vært administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Østlandet AS. Han har vært med i Sparebanken Hedmarks konsernledelse siden 2016. 


Kari Elise Gisnås

konserndirektør personmarked

Kari Elise Gisnås, (født 1964), er bosatt i Hamar.

Kari er utdannet innen økonomi (NLH), markedsføringsledelse (BI) og salg/relasjonsbygging (NKI). Hun har arbeids-/ledererfaring fra bank/finans og næringsmiddelindustri. Kari har bred styreerfaring. Hun har jobbet i Sparebanken Hedmark siden 2001. 


Eldar Kjendlie

konserndirektør HR og juridisk

Eldar Kjendlie, (født 1965), er bosatt i Hamar.

Eldar har økonomiutdanning og en Master of Management innen ledelsesfag og arbeidsrett (BI). Han har jobbet i ulike stillinger i Sparebanken Hedmark siden 1988, og har erfaring fra prosjektledelse og styrearbeid. 


Siv Stenseth

konserndirektør kommunikasjon

Siv Stenseth, (født 1963), er bosatt i Hamar.

Siv er utdannet journalist (NJH), har en Master of Management innen kommunikasjon og ledelse (BI). Hun er også utdannet sosionom (SHT) og har bred erfaring  både fra media, kommunikasjonsbransjen og arbeid med enkeltmennesker. Hun har jobbet i Sparebanken Hedmark og hatt samme rolle siden 2003.


Dag-Arne Hoberg

konserndirektør innovasjon og forretningsutvikling

Dag-Arne Hoberg, (født 1957), bosatt i Elverum.

Dag-Arne er sivilingeniør fra NTH (1981) med tilleggsutdannelse innenfor ledelse og administrasjon.  Han har lang og bred lederfaring fra norsk IT-bransje før han begynte som IT-sjef i Sparebanken Hedmark høsten 1995. 


Vidar Nordheim

konserndirektør risikostyring & compliance

Vidar Nordheim, (født 1962), bosatt på Eidsvoll.

Vidar er siviløkonom (BI). Han har erfaring fra Gjensidige Forsikring, og har hatt en rekke stillinger i Sparebanken Hedmark siden 1990.


Espen Mejlænder-Larsen

konserndirektør organisasjonsmarked og kapitalmarked

Espen Mejlænder-Larsen, (født 1969), er bosatt i Lier.

Espen har økonomiutdannelse og en Master of Management i investering og finansiering  fra BI. Han har jobbet i ulike stillinger i Bank 1 Oslo Akershus siden 1995, blant annet som leder for treasury og kapitalmarked. Har tidligere erfaring fra SEB (2011-2014) som obligasjonsmegler med ansvar for blant annet funding av norske sparebanker.


Elin B. Ørbæk

konserndirektør forretningsdrift

Elin er utdannet jurist og har siden 2012 vært juridisk direktør i banken. Elin er også utdannet
fra Politiskolen og har en Master of Management fra BI innen HR, styrearbeid og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Hun har lang erfaring fra politiet, har vært advokat og partner i advokatfirmaet Campbell & Co og har arbeidet i bankens kredittstyringsavdeling. Hun har arbeidet i banken siden 2008.