Konsernledelsen

Møt konsernledelsen i SpareBank 1 Østlandet


Richard Heiberg

konsernsjef

Richard Heiberg, (født 1956), er bosatt i Våler i Solør.

Richard er utdannet siviløkonom fra BI og har en MBA fra University of Wisconsin, USA. Han har lang erfaring fra lederstillinger i Norske Skog, Forestia og Nordic Paper, og satt i styret i Sparebanken Hedmark fra 1995 til 2009, derav de siste 4 årene som styreleder. Han var administrerende direktør i tidigere Sparebanken Hedmark fra 2010 og ble konsernsjef i den fusjonerte SpareBank 1 Østlandet fra 2017.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 113 925*

* Inkluderer også egenkapitalbevis eiet gjennom Richard Heiberg Invest AS.


Geir-Egil Bolstad

konserndirektør økonomi og finans

Geir-Egil Bolstad (født 1967) , er bosatt i Løten.

Geir-Egil er siviløkonom fra BI med spesialisering i finans og har en MBA fra NHH. Han har 11 års erfaring fra SpareBank 1 Oslo Akershus som risk manager, finansdirektør og viseadministrerende direktør. Geir-Egil var en del av Bank 1
Oslo Akershus’ ledelse fra 2009 før han trådte inn i den fusjonerte SpareBank 1 Østlandets konsernledelse i 2017. Han har også erfaring fra konsulentvirksomhet innen finans og risikostyring. 

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 44 156


Hans Olav Wedvik

konserndirektør bedriftsmarked

Hans Olav Wedvik, (født 1974), er bosatt i Hamar.

Hans Olav er utdannet økonom, har en bachelor i business administration fra BI og tilleggsutdanning blant annet innen finans og risk management fra NHH. Han har tidligere erfaring fra DnB Finans, DnB Asset Management ASA og har fra 2006 til 2016 vært administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Østlandet AS. Han ble en del av bankens konsernledelse i 2016. 

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 3 442


Kari Elise Gisnås

konserndirektør personmarked

Kari Elise Gisnås, (født 1964), er bosatt i Hamar.

Kari er utdannet innen økonomi (NLH), markedsføringsledelse (BI) og salg/relasjonsbygging (NKI). Hun har markeds- og ledererfaring fra næringsmiddelindustrien. Kari har jobbet i tidligere Sparebanken Hedmark fra 2001 og vært en del av bankens ledelse fra samme år. Kari har også bred styreerfaring.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 3 442


Liv Krokan Murud

konserndirektør HR og juridisk

Liv Krokan Murud, (født 1966), er bosatt i Lillehammer.

Liv har en Master of Management fra BI i tillegg til å være dataingeniør fra Gjøvik ingeniørhøgskole. Liv har vært leder for HR-utvikling i banken fra 2014. Hun ble ansatt i 2008 som fagsjef HR-utvikling. Hun har tidligere jobbet med undervisning og fagutvikling ved Høgskolen i Lillehammer, vært leder, prosjektleder og systemerer/programmerer i blant annet Norges Bank, Cinet og Norsk Tipping. Liv ble en del av bankens konsernledelse i 2021.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 3 763


Siv Stenseth

konserndirektør kommunikasjon og samfunn

Siv Stenseth, (født 1963), er bosatt i Hamar.

Siv er utdannet journalist (NJH), har en Master of Management innen kommunikasjon og ledelse (BI). Hun er også utdannet sosionom (SHT) og har bred erfaring både fra media, kommunikasjonsbransjen og arbeid med enkeltmennesker. Hun har hatt kommunikasjonsansvaret og tatt del i ledelsen i tidligere Sparebanken Hedmark fra 2003. 

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 3 913


Dag-Arne Hoberg

konserndirektør innovasjon og forretningsutvikling

Dag-Arne Hoberg, (født 1957), bosatt i Elverum.

Dag-Arne er sivilingeniør fra NTH (1981) med tilleggsutdannelse innenfor ledelse og administrasjon.  Han har lang og bred lederfaring fra norsk IT-bransje før han begynte som IT-sjef i Sparebanken Hedmark høsten 1995. Dag-Arne har vært en del av bankens ledelse siden 2007.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 7 521


Vidar Nordheim

konserndirektør risikostyring & compliance

Vidar Nordheim, (født 1962), bosatt på Eidsvoll.

Vidar er siviløkonom (BI). Han har erfaring fra Gjensidige Forsikring, og har hatt en rekke stillinger i tidligere Sparebanken Hedmark siden 1990. Vidar har vært en del av bankens ledelse siden 2006.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 8 497


Espen Mejlænder-Larsen

konserndirektør organisasjonsmarked og kapitalmarked

Espen Mejlænder-Larsen, (født 1969), er bosatt i Lier.

Espen har økonomiutdannelse og en Master of Management i investering og finansiering fra BI. Han har jobbet i ulike stillinger i Bank 1 Oslo Akershus siden 1995, blant annet som leder for treasury og kapitalmarked. Har tidligere erfaring fra SEB (2011-2014) som obligasjonsmegler med ansvar for blant annet funding av norske sparebanker. Espen var en del av SpareBank 1 Oslo Akershus’ ledelse fra 2014 før han trådte inn i den fusjonerte SpareBank 1 Østlandets konsernledelse i 2017.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 6 695


Elin B. Ørbæk

konserndirektør forretningsdrift

Elin er utdannet jurist og har siden 2012 vært juridisk direktør i banken. Elin er også utdannet
fra Politiskolen og har en Master of Management fra BI innen HR, styrearbeid og bekjempelse av økonomisk kriminalitet.

Hun har lang erfaring fra politiet, har vært advokat og partner i advokatfirmaet Campbell & Co og har arbeidet i bankens kredittstyringsavdeling. Hun har arbeidet i banken siden 2008. Elin ble en del av bankens konsernledelse i 2019.

Beholdning av egenkapitalbevis per 31. desember 2022: 1 989