Oversikt over styremøter
og utvalgsmedlemmer

Antall møter per år

  Styremøter Risikoutvalg Revisjonsutvalg
2020 18 møter 6 møter 6 møter 
2021 19 møter 7 møter 5 møter
2022 22 møter 6 møter 5 møter

Utvalgsmedlemmer

  Risikoutvalg Revisjonsutvalg Godtgjøringsutvalg
Leder

Tore Anstein Dobloug

Nina Cecilie Strøm Swensson Siri J. Strømmevold
Medlem Alexander S. Lund Alexander S. Lund Idun Kristine Fridtun
Medlem Nina Cecilie Strøm Swensson Tore Anstein Dobloug Catherine Norland