Jobb

Jobbe hos oss

Innenfor et finanskonsern som SpareBank 1 Østlandet finnes det mange jobbmuligheter.

Video placeholder image

Har du lyst til å være trainee i SpareBank 1 Østlandet?

SpareBank 1 Østlandet er medlemsbedrift i Trainee Innlandet, som er et toårig program der du får anledning til å jobbe i inntil tre medlemsbedrifter. For å være kvalifisert må du ha minst fire års utdannelse fra universitet eller høyskole. Siden traineeordningen startet i 1999 har vi tatt imot mange traineer, og flere av dem er ansatt i konsernet i dag.

 


Mange ulike jobbmuligheter

Noen stillinger i konsernet er kundeorienterte, andre krever spesialistkompetanse på ulike områder som analyse, marked/web, finans/økonomi/regnskap, Organisasjon /HR, IT  drift og IT utvikling, prosess, prosjekter, risiko, compliance for å nevne noen områder. I tillegg finnes en rekke lederstillinger på ulike nivå.

De aller fleste ansatte i SpareBank 1 Østlandet arbeider med mennesker -  det vil si våre person- og næringslivskunder. 

Personmarkedet

Ønsker du en jobb hvor du kan gjøre en forskjell for mennesker? Dine råd kan gjøre drømmer til virkelighet. Ta kontakt med vår HR-avdeling, så får du vite mer om hva det vil si å arbeide som finansrådgiver, og hvorfor vi legger til rette for at du skal kunne mestre jobben best mulig.

Bedriftsmarkedet

Vil du jobbe tett på næringslivet og bidra til vekst og utvikling? Som bedriftsrådgiver driver du  rådgivning innen finansiering, sparing/plassering, forsikring og betalingsformidling til bedrifter.