SpareBank 1 Østlandet

Tidligere Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus fusjonerte 1. april 2017 og fikk navnet SpareBank 1 Østlandet.
Nytt navn og ny logo

Grundige markedsundersøkelser blant kundene våre viste at SpareBank 1 Østlandet var det klart foretrukne navnet for den sammenslåtte banken.

Bankens øverste organ representantskapet, hvor også kunder er valgt inn, har vedtatt at dette skal være bankens navn. 


Sterkere sammen

Målet med fusjonen er Sterkere sammen. Sammen blir vi en mer slagkraftig bank på Østlandet, en bank for personer og bedrifter i Innlandet, Oslo og Akershus.

Vi henter det beste fra begge banker for å bli en enda bedre bank med fortsatt lokal profil, større fagmiljøer og bredere kompetanse.

Sparebanken Hedmark er kjerringa som går mot strømmen og innfusjonerer hovedstadsbanken SpareBank 1 Oslo Akershus. Hovedkontoret blir i Hamar.

SpareBank 1 Østlandet har

  • Hovedsete i Hamar. 
  • Tilsammen 36 bankkontorer.
  • Cirka 365.000 bankkunder.
  • 194 milliarder kroner forretningsvolum.
  • 1.150 ansatte.

Fusjonsåret 2017