Vår historie

SpareBank 1 Østlandet kan føre sine aner tilbake til 1845. Midler fra lokale kornmagasiner, allmenninger, kommuner og privatpersoner var grunnlaget for de første sparebankene.  

Video placeholder image

SpareBank 1 Østlandets aner kan føres helt tilbake til etableringen av Hof Sparebank i Solør i 1845. Se hvordan kapellan Haagen Ludvig Bergh endte opp som banksjef.


Video placeholder image

Her kommer historien om hvordan Løitens underklasse og Thranebevegelsen startet bank på 1850-tallet. 

Banken er blitt til gjennom fusjoner av tidligere selvstendige sparebanker. SpareBank 1 Øslandet tok sitt nåværende navn fra 1. april 2017.

SpareBank 1 Østlandet er den ledende leverandøren av finansielle tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i gamle Hedmark fylke. Banken etablerte i 2011 kontorer i Gjøvik og Lillehammer, og i 2012 på Årnes i Akershus. I 2016 utvidet banken sitt markedsområde ytterligere gjennom kjøpet av de resterende aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS, som så ble fusjonert inn 1. april 2017.

Som en av de ledende aktørene i vårt markedsområde på Østlandet, tar vi ansvar for vekst og utvikling gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode ideer. Banken bidrar på denne måten til at folk kan bygge, bo og arbeide her.

SpareBank 1 Østlandet har lange tradisjoner for å føre deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Som første bank i Norge deler SpareBank 1 Østlandet av overskuddet og betaler utbytte. Banken sponser også breddeidretten og andre tiltak for barn og unge med mange millioner kroner hvert år.

"Familietreet" viser utviklingen av SpareBank 1 Østlandet fra 1845 og fram til i dag.