En bank for Østlandet

2020 er ikke bare et jubileumsår for banken. Det er også et jubileum for konsernsjef Richard Heiberg. For 25 år siden kom han inn i Sparebanken Hedmarks styre, for 15 år siden ble han styreleder, og for 10 år siden tok han over som administrerende direktør i banken. Hva tenker konsernsjefen om bankens utvikling de siste 25 årene? Og hva tror han om de 25 neste?

Konsernsjef Richard Heiberg deler sine tanker om bankens fortid og framtid.

Se film: 175 år, dette er vår historie 

Video placeholder image

 

Møt noen av våre kunder og samarbeidspartnere

Generasjonsskifte i spesielle tider

I idylliske omgivelser ved Mjøsa har Hoel Gård huset alt fra små selskaper til hemmelige fredsforhandlinger. I en spennende tid for både reiseliv og landbruk, tar et nytt blad Sandberg nå over roret. Med på laget er en bank som har fulgt gården i generasjoner.

Forvaltere av det grønne gullet

Skogen har vært en viktig ressurs siden tidenes morgen, og allmenningene har i flere hundre år forvaltet disse verdiene. Mindre kjent er det at skogen faktisk også er opprinnelsen til flere sparebanker.
 

Leder i LO, Hans-Christian Gabrielsen

Landsorganisasjonen har hatt eierskap i banken siden 1920-tallet. - I fellesskap skal vi fortsatt ta samfunnsansvar og sørge for god rådgivning til våre medlemmer, sier LO-lederen. Se og hør mer i filmen. 

 

Video placeholder image

Gullsmed Per-Olaf Børke

Video placeholder image

- En god bank i ryggen er gull verdt, sier gullsmed Per-Olaf Børke. - Jeg liker at jeg kan ringe direkte til min kontaktperson, da løser alt seg. 

Reidar Georg Rye Johnsen (93)

Video placeholder image

Reidar har vært kunde i banken så lenge han kan huske. Han fikk sin første bankbok da han var 5 år, og det første lånet han søkte om var på 175 kroner. 

Hamar og Hedmarken Turistforening

Video placeholder image

- Når vi har store prosjekter og trenger backing for å få det til, snakker vi ofte med banken, sier daglig leder Margrete Ruud Skjeseth. 

Se de herlige gratulasjonsvideoene

Video placeholder image

 

Spareutstilling "Fra korn til cash"

 

Tid og penger ... og penger og livet

Vi har alle et forhold til penger, på godt og vondt. I en digital utstilling har vi sammen med Anno museum sett nærmere på mennesker og penger gjennom 175 år. Sparing. Sløsing. Forbruk. Oppgangstider, nedgangstider og finanskriser.

I Norge har sparebankene vært en viktig del av denne historien. Siden den første sparebanken ble opprettet i 1822, har de spilt en sentral rolle i folks hverdag både lokalt og nasjonalt. I denne nettutstillingen kan du lese mer om hvordan sparebankene og folks forhold til penger har utviklet seg i takt med tiden - fra korn til cash.


Det historiske treet viser utviklingen av
SpareBank 1 Østlandet fra 1845 og
fram til i dag

Det historiske treet viser fusjoner fra 1845 og til dags dato, samt etableringsår for den enkelte bank. Etableringsåret er det året sparebanken åpnet utadrettet virksomhet eller ble godkjent av myndighetene. Navneendringer, oppkjøp, nedsalg og ulike samarbeidsgrupperinger er i all hovedsak utelatt. Navneendringer for Bank 1 Oslo Akershus er gjengitt i treet.