Vår historie

SpareBank 1 Østlandet kan føre sine aner tilbake til 1845. Midler fra lokale kornmagasiner, allmenninger, kommuner og privatpersoner var grunnlaget for de første sparebankene.  

Video placeholder image

SpareBank 1 Østlandets aner kan føres helt tilbake til etableringen av Hof Sparebank i Solør i 1845. Se hvordan kapellan Haagen Ludvig Bergh endte opp som banksjef.


Video placeholder image

Her kommer historien om hvordan Løitens underklasse og Thranebevegelsen startet bank på 1850-tallet. 

Banken er blitt til gjennom fusjoner av tidligere selvstendige sparebanker. SpareBank 1 Øslandet tok sitt nåværende navn fra 1. april 2017.

SpareBank 1 Østlandet er den ledende leverandøren av finansielle tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i gamle Hedmark fylke. Banken etablerte i 2011 kontorer i Gjøvik og Lillehammer, og i 2012 på Årnes i gamle Akershus fylke. I 2016 utvidet banken sitt markedsområde ytterligere gjennom kjøpet av de resterende aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS, som så ble fusjonert inn 1. april 2017.

Som en av de ledende aktørene i vårt markedsområde på Østlandet, tar vi ansvar for vekst og utvikling gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode ideer. Banken bidrar på denne måten til at folk kan bygge, bo og arbeide her.

SpareBank 1 Østlandet har lange tradisjoner for å føre deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Som første bank i Norge deler SpareBank 1 Østlandet av overskuddet og betaler utbytte. Banken sponser også breddeidretten og andre tiltak for barn og unge med mange millioner kroner hvert år.

"Familietreet" til gamle Sparebanken Hedmark viser utviklingen av denne delen av SpareBank 1 Østlandet fra 1845 og fram til i dag.