Forretningsidé, visjon og verdier

ost-overaasen-gjovik.jpg

- Vi har et godt og åpent samarbeid med banken. Det er utrolig viktig at vi har en bank som kjenner bedriften og skjønner våre utfordringer, sier Thor Arve Øveraasen, daglig leder i Øveraasen AS. Fra venstre på bildet: Mille, Thor Christian og Thor Arve Øveraasen, sammen med vår bedriftsrådgiver Rune Kværndal.

Vår forretningsidé

Vi er til for at folk og bedrifter skal lykkes. Sammen bidrar vi til bærekraftig vekst og utvikling på Østlandet. 

 
Dette innebærer at:
 • Vi er en pådriver for attraktive lokalsamfunn i god sparebanktradisjon.
 • Vi oppfattes som en offensiv aktør som bidrar med relevante tjenester og høy kompetanse til samfunnet vi er en del av.
 • Vi har stolte og dyktige ansatte som bidrar til kundenes og samfunnets beste.
 • Vi er tilgjengelige i kundenes hverdag og i de kanalene som kunden foretrekker.
 • Vi gjør hverdagsøkonomien enkel for kundene våre.

Vår visjon

Sammen om å skape - langsiktige verdier for samfunnet, våre kunder, eiere og ansatte.

Bankens visjon formidler at det er i samspill med omgivelsene at bankens resultater blir til.


  Dyktig, nær og engasjert er våre verdier                   

Dyktig 

 • Vi kjenner markedets, kundenes og eiernes forventninger og behov.
 • Vi leverer løsninger med riktig kvalitet til riktig tid.
 • Vi holder oss oppdatert, forbedrer oss og er i forkant av utviklingen.

Nær 

 • Vi skaper gode kundeopplevelser.
 • Vi er tilgjengelig og tilbyr relevante løsninger i kundens prefererte kanal.
 • Vi formulerer oss enkelt, forståelig og tydelig.

Engasjert

 • Vi er synlige og tar relevante initiativ overfor våre kunder, kollegaer og samarbeidspartnere.
 • Vi skaper engasjement, motivasjon og gode resultater.
 • Vi samarbeider om et godt arbeidsmiljø, involverer og spiller på hverandres styrker til det beste for kundene og konsernet.
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }