Forretningsidé, visjon og verdier

ost-overaasen-gjovik.jpg

- Vi har et godt og åpent samarbeid med banken. Det er utrolig viktig at vi har en bank som kjenner bedriften og skjønner våre utfordringer, sier Thor Arve Øveraasen, daglig leder i Øveraasen AS. Fra venstre på bildet: Mille, Thor Christian og Thor Arve Øveraasen, sammen med vår bedriftsrådgiver Rune Kværndal.

Vår forretningsidé

Vi er til for at folk og bedrifter skal lykkes. Sammen bidrar vi til bærekraftig vekst og utvikling på Østlandet. 

 
 • Vi er en pådriver for attraktive lokalsamfunn i god sparebanktradisjon.
 • Vi har stolte og dyktige ansatte som bidrar til kundenes og samfunnets beste.
 • Vi er tilgjengelig i kundenes hverdag og i de kanaler som kundene foretrekker.

 

Gjennom vår visjon - Sammen om å skape - skal vi leve ut vår forretningsidé om å være:

 • En pådriver for attraktive lokalsamfunn.
 • En offensiv aktør med høy kompetanse og relevante tjenester.
 • Stolte og dyktige ansatte.
 • Tilgjengelige i kundenes foretrukne kanaler.
 • En bank som gjør hverdagsøkonomien enkel.

  Dyktig, nær og engasjert er våre verdier                   

 • Dyktige i form av god service, riktig kvalitet og langsiktige relasjoner til kundene. Vi tilbyr konsernets bredde og samhandler til det beste for kundene, eierne, våre medarbeidere og samfunnet vi er en del av.
 • Nær i form av å være folkelige, tilgjengelige og ha korte beslutningsveier. Vi forstår og leverer i samsvar med kundenes individuelle behov.
 • Engasjerte i form av å ta initiativ overfor våre kunder og samarbeidspartnere og bidra positivt til en bærekraftig samfunnsutvikling. 
{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }