Visjon og verdier

Sammen om å skape er konsernets visjon

Den innebærer en ambisjon om at:

  • Sammen skaper vi positive opplevelser for kundene våre.
  • Sammen tar vi relevante initiativ, yter rask service og løser kundenes behov.
  • Sammen bidrar vi til åpenhet, gjensidig tillit og samhandling på tvers av finanshuset.
  • Sammen fastsetter vi tydelige mål, tar ansvar for tiltak og skaper gode resultater for kundene og for finanshuset.
  • Sammen skaper vi suksesshistorier og forbedrer oss til det beste for kundene, finanshuset og samfunnet rundt oss.

Dyktig, nær og engasjert er våre verdier

Det innebærer blant annet at vi tilstreber å være:

  • Dyktige i formav god service, riktig kvalitet og langsiktige relasjoner til kundene.
  • Nær i form av å være folkelige, tilgjengelige og ha korte beslutningsveier.
  • Engasjerte i form av å være synlige, ta initiativ overfor kundene våre og bidra positivt tilsamfunnsutviklingen.