SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS kjøper Frostad og Skyrud AS

SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet kjøper regnskapsbyrået Frostad og Skyrud AS på Kjeller utenfor Lillestrøm.

16. april 2015

-Frostad og Skyrud AS er et stort og velrenommert regnskapsbyrå. Det er sjelden slike selskaper er til salgs, og det er positivt at de velger oss som kjøper, sier Ove Jahnsen, administrerende direktør i SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS.

Sjelden god mulighet
I Skedsmo kommune er det cirka 60 regnskapsbyråer. De fleste av disse er små, med en relativ lav omsetning. Frostad og Skyrud AS er det klart største byrået.

Betydelig posisjon
-Frostad og Skyrud AS vil med sin størrelse og kompetanse gi oss en betydelig posisjon på Romerike, sier Jahnsen. Etter oppkjøpet vil SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS ha en omsetning på cirka 90 millioner kroner i området Oslo- Gardermoen.  

Fakta: SpareBank 1 Regskapshuset Østlandet AS leverer tjenester innenfor regnskap, lønn og rådgivning. Selskapet er heleid av Sparebanken Hedmark og har 14 avdelinger lokalisert på Østlandet. Selskapet betjener små og mellomstore bedrifter innen produksjon, tjenesteytelser, handel og landbruk i Norge. Etter kjøpet vil selskapet omsette for 165 millioner kroner. og ha 170 ansatte.

Frostad og Skyrud AS leverer tjenester innenfor regnskap, lønn og rådgivning til SMB-markedet. Selskapet holder til på Kjeller i Skedsmo kommune og omsetter for 49 mill. kr. og har 53 ansatte. 


Kontaktpersoner

Jarl Skyrud, seniorkonsulent, tlf 907 82 299
Ove Frostad, seniorkonsulent, tlf 928 20 032
Tore Hansen, daglig leder Frostad og Skyrud AS, tlf 917 07 234
Ove Jahnsen,  administrerende direktør SpareBank 1 Regnskapshuset Østlandet AS,  tlf 415 65 245

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }