Finanstilsynet sier ja til egenkapitalbevis

Finanstilsynet har gitt Sparebanken Hedmark tillatelse til å bli egenkapitalbevisbank. – Vi er dermed ett skritt nærmere at både kunder og andre kan bli medeiere i denne solide banken, sier administrerende direktør i Sparebanken Hedmark, Richard Heiberg.

11. mai 2015

Banken har nå mottatt svar fra Finanstilsynet vedrørende søknaden om å bli egenkapitalbevisbank. Det innebærer å konvertere 60 prosent av bankens grunnfond til egenkapitalbevis. Tillatelsen innebærer samtidig at banken etablerer en egen stiftelse, Sparebanken Hedmark sparebankstiftelse, som i første omgang blir eier av egenkapitalbevisene. 

- Dette er en gledelig nyhet for banken og gjør at vi kan starte arbeidet med å opprette stiftelsen, sier Heiberg.  

Egenkapitalbevis til 50 kroner stykket
I praksis har banken med dette fått klarsignal til å konvertere 3,987 milliarder av bankens grunnfondskapital til eierandelskapital og utstede 79 740 000 egenkapitalbevis. Hvert bevis vil være pålydende og ha tegningskurs 50 kroner.

Stiftelsen blir eier
På konverteringstidspunktet vil samlet egenkapital i banken være fordelt med 40 prosent i grunnfondskapital og 60 prosent i eierandelskapital. Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse, som etableres i forbindelse med konverteringen, skal vederlagsfritt motta de utstedte egenkapitalbevisene.

Børsnotering skjer senere
Konverteringen og etableringen av stiftelsen planlegges gjennomført i annet halvår i år. Børsnotering vil trolig finne sted i løpet av 2016.

Vi viser for øvrig til børsmelding av 27.03.15 vedrørende konvertering til grunnfondskapital.


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, økonomi- og finansdirektør , tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991