Avduking av kunstverk ved Grue barne- og ungdomsskole

Kunstverket ved skolen i Grue er en gave fra Sparebanken Hedmarks kunstfond og det blir overlevert til kommunen førstkommende fredag.

8. juni 2015

Den finske kunstneren Taru Mäntynen har utført oppdraget. Gjennom valg av kunstner og uttrykk er det lagt stor vekt på å knytte forbindelse til Grues skogfinske historie. 

Kunstverket som skal avdukes består av to bronseskulpturer med tilleggselementer av tre. 

Vi ønsker velkommen til Grue barne- og ungdomsskole fredag 12. juni kl. 12. 

  • Program
    Overrekkelse av gaven ved Wenche Sæthre Høye, styreleder i Sparebanken Hedmarks kunstfond
  • Avduking av kunstverket ved ordfører Niels F. Rolsdorph i Grue kommune
  • Musikalsk innslag ved Sinikka Langeland
  • Enkel bevertning i rådhusets foajé etter avdukingen

Fakta om Sparebanken Hedmarks kunstfond

Sparebanken Hedmarks kunstfond ble etablert i 2010 da to kunstfond fra tidligere Elverum og Østerdalen sparebanker ble slått sammen og utvidet til å omfatte hele Hedmark. Fondet ble samtidig tilført 10 millioner kroner i gavemidler fra Sparebanken Hedmark. Fondets formål er å støtte skapende og utøvende kunst, samt tiltak innen skrive-, tone-, bilde- og scenekunst i Hedmark. Fondets midler kan også tildeles kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre formål.  

Aktuelle prosjekter: 

  • Årlig stipendutdeling
  • Elg ved Bjøråa rasteplass i Stor-Elvdal
  • Skulptur på Kirkenær i Grue
  • Kunst i Strandgateparken i Hamar 

Kontaktpersoner

Wenche Sæthre Høye, styreleder Sparebanken Hedmarks kunstfond, tlf 414 16 453