Pål Jan Stokke ny leder for representantskapet

 

27. mars 2015

Pål Jan Stokke fra Hamar er valgt som ny representantskapsleder i Sparebanken Hedmark. Det vedtok representantskapet i sitt møte torsdag ettermiddag den 27. mars. Pål Jan Stokke har vært nestleder i representantskapet siden 2012 og er nå valgt inn som leder. Ny nestleder er Erik Borg fra Arneberg.

Representantskapet vedtok også bankens endelige årsregnskap for 2013, med et konsernresultat etter skatt på 694 millioner kroner. Det ble videre avsatt 6 millioner kroner i gaver til samfunnsnyttige formål.

Det ble også gitt orienteringer om nytt fra banken ved administrerende direktør Richard Heiberg, deriblant at styret har vedtatt å utrede etablering av egenkapitalbevis i Sparebanken Hedmark. Styret har som mål å behandle saken i løpet av høsten og eventuelt fremme saken for representantskapet for beslutning på et senere tidspunkt.


Kontaktperson

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018