Representantskapet vedtok omdanning til egenkapitalbevisbank

Representantskapet i Sparebanken Hedmark vedtok torsdag kveld å omdanne banken til egenkapitalbevisbank. Nå kan administrerende direktør Richard Heiberg endelig sende søknad til Finanstilsynet.

27. mars 2015

- Vi er glade for representantskapets positive vedtak. Egenkapitalbevis er viktig for at Sparebanken Hedmark skal kunne ta del i framtidige strukturendringer og fortsatt kunne styrke sin posisjon som en av landets ledende regionsparebanker, sier Richard Heiberg, administrerende direktør i Sparebanken Hedmark.

Du kan bli medeier i banken din
- For kundene betyr dette at banken styrker sin evne til fortsatt å kunne være en sterk, samfunnsengasjert og regionalt forankret bank.  Å ha en solid kapitalkilde med hovedsete i regionen er viktig for både innbyggere og næringsliv. Det gir kortere beslutningsveier og et sterkere lokalt engasjement.  Ved en børsnotering kan alle som ønsker det bli medeiere i banken, vel og merke dersom Finanstilsynet sier ja. – Vi håper på stor lokal interesse når den tid kommer, sier Heiberg.

Kjørt en bred og åpen prosess
- Vi har gjort grundige forberedelser med bred involvering av tillitsvalgte på alle nivåer. Representantskapet og offentligheten ble orientert om saken allerede i mars 2014.  Den 6. februar 2015 gjorde representantskapet sitt første vedtak om å konvertere 60 prosent av grunnfondskapitalen til egenkapitalbevis og overføre disse til en nyetablert stiftelse. Andregangsbehandling fant sted i representantskapet torsdag kveld. Det var bred enighet om vedtaket.

Krever godkjenning
Representantskapet oppnevnte samtidig en valgkomite bestående av styrets leder, leder av representantskapet og leder av valgkomiteen. Deres oppgave blir å forberede valg av medlemmer til styre, generalforsamling og valgkomité i Sparebankstiftelsen. Representantskapet foretar endelige valg i et senere møte dersom Finanstilsynet gir klarsignal. I så fall kan selve arbeidet med opprettelsen av Sparebankstiftelsen skje i løpet av andre halvår 2015. Børsnotering kan bli aktuelt i løpet av første halvår 2016.

Endelig årsregnskap og gaver
Representantskapet vedtok i sitt møte også bankens endelige årsregnskap for 2014, med et konsernresultat etter skatt på 1 040 millioner kroner. Det ble videre avsatt seks millioner kroner i gaver til samfunnsnyttige formål. Søknad om tildeling av gaver skjer via bankens hjemmesider.

Valg av representantskapsleder og  styreleder
Pål Jan Stokke ble gjenvalgt som leder av representantskapet for ett år og Siri Strømmevold ble gjenvalgt som styreleder i Sparebanken Hedmark fram til valget i 2017. Les mer om hvem som er valgt inn i bankens styrende organer.


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, økonomi- og finansdirektør, tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }