Sparebanken Hedmark overtar Bank 1 Oslo Akershus

Bank 1 Oslo Akershus blir et heleid datterselskap i Sparebanken Hedmark etter kjøp av aksjer fra LO (29,9 prosent) og de øvrige SpareBank 1-bankene (i sum 29,6 prosent).

14. desember 2015

- I 2013 gjorde vi en strategisk investering med oppkjøp i Bank1 Oslo Akershus AS (40,5 prosent), sier administrerende direktør Richard Heiberg i Sparebanken Hedmark.  – Vi investerer nå ytterligere 1,9 milliarder kroner og overtar hele virksomheten i en bank med nærmere 54 milliarder kroner i forretningskapital. Bank 1 er en godt drevet bank og i nasjonal sammenheng blir vi med dette det fjerde største sparebankkonsernet i Norge. Sammen blir våre to banker en slagkraftig regional sparebank på Østlandet med hovedsete i Hamar. Nylig ble Sparebanken Hedmark omdannet til egenkapitalbevisbank for blant annet å kunne foreta strukturelle grep som dette.  

Tidligere felleseid
Bank 1 Oslo Akershus AS har fram til nå vært deleid av SamSpar-bankene* (15,2 prosent), SpareBank 1 SR-Bank (4,8 prosent), SpareBank 1 SMN (4,8 prosent) og SpareBank 1 Nord-Norge (4,8 prosent). Regionbankene har over en periode ytret ønske om å selge seg ut av Bank 1 Oslo Akershus grunnet stor geografisk avstand til deres respektive hovedmarkeder og viktigheten av at banken får et sterkt og mer konsentrert eierskap. LO og tilknyttede forbund har også fram til nå vært en stor eier (29,9 prosent) i Bank 1, men har konkludert med at de selger sine aksjer i banken.  

Omkring 90 prosent av oppgjøret for aksjene vil skje ved at Sparebanken Hedmark foretar en rettet emisjon mot LO og de øvrige bankene, noe som innebærer at de blir egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Hedmark. LO blir den nest største eieren etter Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse med en eierandel på 15,1 prosent.

LO selger til Hedmark
- Gjennom de tre siste årene har vi lært Sparebanken Hedmark godt å kjenne gjennom vårt felles eierskap i Bank 1, sier leder i LO Gerd Kristiansen. - Vi blir nå egenkapitalbeviseier i det nye bankkonsernet Sparebanken Hedmark og med dette viderefører LO sine lange banktradisjoner fra tidligere Landsbanken og VÅR bank og forsikring. Vi har samtidig inngått en 10-årig samarbeidsavtale som sikrer et langsiktig banksamarbeid og gode banktjenester for LO-medlemmene, sier hun.

Blir 100 prosent eid datterbank
Bank 1 Oslo Akershus vil i en periode på inntil tre år bli drevet som en datterbank av Sparebanken Hedmark. Avtalen er betinget godkjenning fra Sparebanken Hedmarks representantskap og fra offentlige myndigheter. Sparebanken Hedmark har i forbindelse med transaksjonen benyttet SpareBank 1 Markets som finansiell rådgiver og advokatfirmaet Selmer som juridisk rådgiver. (*SamSpar- bankene er 11 lokale SpareBank 1-banker, i hovedsak lokalisert på Østlandet.)


Kort om selskapeneSparebanken Hedmark
Finanshus med forretnings-virksomhet i Hedmark, Oppland, Akershus og hovedsete i Hamar. Forretnignskapital på cirka 71 milliarder kroner og rundt 750 ansatte.

Bank 1 Oslo Akershus AS
Har virksomhet i Oslo og Akershus. Forretningskapital på 54 milliarder og cirka 430 ansatte.

Landsorganisasjonen
Landsorganisasjonen LO er Norges største arbeidstakerorganisasjon. Over 900.000 medlemmer er organisert i 24 ulike fagforbund.


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Gerd Kristiansen, leder i LO, tlf 915 64 205
Torbjørn Vik, administrerende direktør i Bank 1 Oslo Akershus, tlf 480 93 175

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }