Sparebanken Hedmark overtar EiendomsMegler 1 Gjøvik

Sparebanken Hedmark kjøper EiendomsMegler 1 Ringerike Hadelands virksomhet i Gjøvik.  

4. desember 2015

- Selv om vi fra før har et godt samarbeid og er lokalisert under samme tak, er det hensiktsmessig å få virksomheten inn i Sparebanken Hedmarks eierstruktur, sier Richard Heiberg, administrerende direktør. Det er bankens datterselskap EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS som foretar kjøpet.   

- Jeg ønsker våre nye medarbeidere ved meglerkontoret i Gjøvik hjertelig velkommen med på laget og ser fram til felles oppstart på nyåret, sier administrerende direktør Magnus Aasen i EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS.  

- Vi er meget godt fornøyd med avtalen, sier administrerende banksjef Steinar Haugli i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Sparebanken Hedmark overtok vårt bankkontor på Gjøvik i 2011 og det er naturlig at de også overtar meglervirksomheten da denne i stor grad er integrert med banken.  

Overtakelsen gjelder fra 1. januar 2016.


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør i Sparebanken Hedmark, tlf. 902 06 018

Magnus Aasen, administrerende direktør EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS, tlf: 959 98 600