SpareBank 1 Ringerike Hadeland blir medier i SpareBank 1 Finans Østlandet AS

SpareBank 1 Ringerike Hadeland kjøper fem prosent av aksjene i Sparebank1 i Finans Østlandet AS. Selskapet har hittil vært et 100 prosent eid datterselskap i Sparebanken Hedmark.

4. desember 2015

- SpareBank 1 Finans Østlandet AS har over lengre tid hatt et meget godt samarbeid med SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Når banken nå blir medeier i selskapet, vil dette forsterke samarbeidet ytterligere i årene som kommer, sier Hans Olav Wedvik, administrerende direktør i Sparebank1 i Finans Østlandet AS

- For Sparebanken Hedmark er det hyggelig at Ringerike Hadeland ønsker å satse på finansierings- og leasing tjenester sammen med oss. På den måten vil begge parter kunne styrke sine virksomheter på Østlandet, sier Richard Heiberg, administrerende direktør i Sparebanken Hedmark.  

- Finans Østlandet har et godt omdømme i vårt marked og vi har en langsiktig samarbeidsavtale, slik at å komme inn på eiersiden er strategisk viktig for oss, sier administrerende banksjef Steinar Haugli, SpareBank 1 Ringerike Hadeland. - Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid til det beste for kundene i vår region, sier han.  

Transaksjonen gjennomføres med virkning fra 1. januar 2016.


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Hans Olav Wedvik, administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Østlandet AS, tlf 908 25 607