Sparebanken Hedmark senker rentene

Sparebanken Hedmark senker rentene på boliglån og innskudd med inntil 0,40 prosentpoeng. 

6. januar 2015

Utlånsrentene på boliglån reduseres med 0,20-0,40 prosentpoeng. Unge kunder med boliglån for unge (BFU) får bankens beste rente fra 2,90 prosent. 

Vi endrer også rentene på innskudd med inntil 0,40 prosentpoeng. Endringene her vil variere. Unge som sparer til bolig (BSU) får bankens beste innskuddsrente på 4,05 prosent.  

For nye lån gjelder de nye prisene fra mandag 12.januar.For innskudd og for eksisterende lån gjelder de nye prisene fra mandag 23.mars.

Alle kunder som får endret sine renter  vil motta brev om det i løpet av uke 4. De fleste vil få dette varselet i sin nettbankpostkasse. 


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf. 902 06 018
Kari Elise Gisnås, direktør for personmarkedet, tlf. 908 59 478