Solid resultat 1. kvartal

Sparebanken Hedmarks konsernresultat etter skatt første kvartal 2015 ble 240 (227) millioner kroner. – Resultatet er godt og banken fortsetter med dette å styrke sin soliditet, sier administrerende direktør Richard Heiberg (*fjorårstall i parentes)

30. april 2015

Konsernresultatet i Sparebanken Hedmark er 13 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor og ga en egenkapitalavkastning på 12,5 (13,4) prosent. 

Tolv måneders utlåns- og innskuddsvekst, inklusive overførte lån til kredittforetakene, ble henholdsvis 7,7 (7,3) prosent og 3,7 (2,7) prosent. 

Det gode resultatet skyldes i hovedsak stabil bankdrift, avkastning på finansplasseringer samt gode bidrag fra døtre og deleide selskaper. Konsernet har fortsatt lave tap, 0,1 prosent av brutto utlån. 

Justert for ekstraordinære poster ble resultatet fra selve bankdriften 132 (119) millioner kroner før skatt, en forbedring på 11 prosent fra samme periode i fjor. Forbedringen skyldes hovedsakelig utlånsvekst. Markedet er preget av høy konkurranse og marginpress spesielt på boliglån. 

Nettoeffekten av iverksettelsen av nye regulatoriske bestemmelser og Finanstilsynets godkjenning av å bruke egne kredittmodeller i bedriftsporteføljen, ga en positiv effekt på bankens rene kjernekapital (0,65 prosent). Den rene kjernekapitalen ble 15,3 (15,1) prosent og inkluderer heller ikke kvartalsresultatet. Banken er meget solid og egenkapitalen utgjorde 15,4 (15,0) prosent av uvektet balanse.


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, økonomi- og finansdirektør, tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991