Solid resultat 1. kvartal

Sparebanken Hedmarks konsernresultat etter skatt første kvartal 2015 ble 240 (227) millioner kroner. – Resultatet er godt og banken fortsetter med dette å styrke sin soliditet, sier administrerende direktør Richard Heiberg (*fjorårstall i parentes)

30. april 2015

Konsernresultatet i Sparebanken Hedmark er 13 millioner kroner bedre enn på samme tid i fjor og ga en egenkapitalavkastning på 12,5 (13,4) prosent. 

Tolv måneders utlåns- og innskuddsvekst, inklusive overførte lån til kredittforetakene, ble henholdsvis 7,7 (7,3) prosent og 3,7 (2,7) prosent. 

Det gode resultatet skyldes i hovedsak stabil bankdrift, avkastning på finansplasseringer samt gode bidrag fra døtre og deleide selskaper. Konsernet har fortsatt lave tap, 0,1 prosent av brutto utlån. 

Justert for ekstraordinære poster ble resultatet fra selve bankdriften 132 (119) millioner kroner før skatt, en forbedring på 11 prosent fra samme periode i fjor. Forbedringen skyldes hovedsakelig utlånsvekst. Markedet er preget av høy konkurranse og marginpress spesielt på boliglån. 

Nettoeffekten av iverksettelsen av nye regulatoriske bestemmelser og Finanstilsynets godkjenning av å bruke egne kredittmodeller i bedriftsporteføljen, ga en positiv effekt på bankens rene kjernekapital (0,65 prosent). Den rene kjernekapitalen ble 15,3 (15,1) prosent og inkluderer heller ikke kvartalsresultatet. Banken er meget solid og egenkapitalen utgjorde 15,4 (15,0) prosent av uvektet balanse.


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, økonomi- og finansdirektør, tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }