Sparebanken Hedmark sparebankstiftelse er nå opprettet

Sparebanken Hedmark har i dag konvertert grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettet Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse.

27. november 2015

Vi viser til meldinger av 28. november 2014, 27. mars 2015, 11. mai 2015 og 30. oktober 2015 om konvertering av grunnfondskapital og opprettelse av sparebankstiftelsen. Konverteringen er i dag registrert i Foretaksregisteret og stiftelsen er med dette opprettet.

Det er registrert eierandelskapital med NOK 3 987 000 000 fordelt på 79 740 000 egenkapitalbevis, hvert pålydende NOK 50 og til tegningskurs NOK 50. Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse eier alle egenkapitalbevisene.

Sparebanken Hedmark har også i eget representantskapsmøte torsdag ettermiddag 26. november konstituert nytt representantskap som følge av overgangen til egenkapitalbevisbank. Representantskapets nye sammensetning er slik: 14 medlemmer fra innskyterne, 4 medlemmer fra det offentlige, 12 medlemmer fra egenkapitalbeviseierne og 10 medlemmer fra ansatte.


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, mobil 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, CFO, mobil 480 93 175