Sparebanken Hedmarks representantskap har valgt medlemmer til sparebankstiftelsens styre og generalforsamling

Representantskapet i Sparebanken Hedmark har nå valgt medlemmer til sparebankstiftelsens styre og generalforsamling. Tidligere direktør for bedriftskunder i Sparebanken Hedmark, Nils Arne Nordheim, blir stiftelsens aller første styreleder.

25. september 2015

Representantskapet i Sparebanken Hedmark vedtok i mars i år å konvertere 60 prosent av bankens grunnfondskapital til egenkapitalbevis og opprette en sparebankstiftelse som blir eier av egenkapitalbevisene. Stiftelsen skal opprettes i løpet av andre halvår, og dens formål er å forvalte egenkapitalbevis og være en langsiktig eier i Sparebanken Hedmark. Stiftelsen har også som formål å gi gaver til allmennyttige formål i bankens hovedmarkedsområde. 

Nyvalgt styreleder
Sparebanken Hedmarks representantskap valgte i går ettermiddag hvilke medlemmer som skal sitte i sparebankstiftelsens styre og generalforsamling. Medlemmene er rekruttert fra ulike regioner i Hedmark i tråd med stiftelsens vedtekter. Påtroppende styreleder, Nils Arne Nordheim, sier han gleder seg til å ta fatt på oppgaven med å forvalte stiftelsens midler og oppgaver.

Betydelig verv
- Jeg ser fram til å lede et styre med bredt sammensatt kompetanse og har stor respekt for at det er en betydelig formue som skal forvaltes gjennom stiftelsens eierskap til egenkapitalbevisene, sier Nordheim. - Stiftelsen skal utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Sparebanken Hedmark, og banken er en svært viktig virksomhet for hedmarkssamfunnet. Gjennom den planlagte børsnoteringen i løpet av 2016 vil personer, bedrifter og andre få en fin anledning til å investere i et solid selskap med hovedkontor i Hedmark, sier Nordheim.  

Slik blir den øvrige styresammensetningen
I tillegg til Nordheim, vil styret bestå av Guro Nina Vestvik og Hanne Sverdrup Dahl fra Hedmarken, Arne Grunt fra Østerdalen og Trond Hagerud fra Glåmdalen.

Generalforsamlingens medlemmer
Fra Hedmarken: Marit Johnsrud, Olav Vold, Gunnar Martinsen, Eli Arnkværn Bryhni, Per Eilif Sandberg og Elisabeth Frydenlund.

Fra Glåmdalen: Jan Gjerdrum, Torunn Lilljan Syversen, Bjørnar Otterhaug og Iren Carlstrøm.

Fra Østerdalen: Roar Stormoen, Gudrun Sanaker Lohne, Reidun Joten og Nils-Erik Haagenrud.


Kontaktpersoner

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, økonomi- og finansdirektør, tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991