40 får talentstipend fra Sparebanken Hedmark

Hele 303 personer har i år søkt Sparebanken Hedmarks Talentstipend innen individuelle idretter, kunst og kultur. Nå er det klart at 40 unge idrettstalenter mottar til sammen én million kroner i stipend.

9. juni 2015

Sparebanken Hedmarks Talentstipend er todelt. En del går til kunst og kultur, en annen til idrett. Hvem som får årets kunststipend ble bekjentgjort i forrige uke. Nå er det klart også hvem som får idrettsstipend.

163 søkere
163 av årets søkere til talentstipendet er unge idrettstalenter. Av disse har juryen nå valgt ut 40 mottakere innen 12 forskjellige grener. Alle mottakerne har tilknytning til Hedmark (19), Oppland (20) eller Nes i Akershus (1) (se vedlagte liste).

25.000 kroner til alle
- Vi er overveldet over interessen for Sparebanken Hedmarks Talentstipend. Det er flott å se hvor mange engasjerte og ambisiøse talenter vi har innen ulike idrettsgrener, sier Kari Gisnås, direktør for personmarkedet i Sparebanken Hedmark. Samtlige av årets mottakere får 25.000 kroner hver. Snittalderen for mottakerne er 21 år.

Individuelle utøvere
Sparebanken Hedmark er en stor sponsor- og gavegiver, og har i årevis gitt en del av bankens overskudd til lag og foreninger, breddeidrett, kunst, kultur og høyere utdanning. Etter etableringen av idrettsdelen i Sparebanken Hedmarks Talentstipend i fjor, støtter banken nå også talentfulle utøvere innen individuelle grener.

- Vi ønsker å bidra til stolthet rundt enkeltprestasjoner, utvikle gode forbilder og gi positive assosiasjoner til regionen. Jeg håper at alle mottakerne nå kan realisere noen av planene sine og etter hvert også sine ambisiøse mål, sier Kari Gisnås.

Talentfest 17. oktober
Alle mottakerne av Sparebanken Hedmarks talentstipend innen kunst, kultur og idrett blir invitert til stipendoverrekkelse på en felles talentfest i Hamar kulturhus 17. oktober.


Fakta Sparebanken Hedmarks Talentstipend

  • opprettet i 2014
  • 2 millioner kroner deles ut årlig
  • 1 million går til talenter innen kunst og kultur (29 mottakere i 2015)
  • 1 million går til talenter innen individuelle idretter (40 mottakere i 2015)
  • en egen jury for kunst og kultur avgjør hvem som får kunststipend (identisk med styret i Sparebanken Hedmarks kunstfond)
  • en idrettsjury avgjør hvem som får idrettsstipend (fire medlemmer fra banken, én fra hver av idrettskretsene i Hedmark og Oppland samt fra Olympiatoppen)
  • stipendene kan variere fra 10.000 til 75.000 kroner
  • stipendene kan bare søkes av enkeltpersoner og for maks tre år

Kontaktpersoner

Kari Gisnås, tlf 908 59 478, direktør for personmarkedet i Sparebanken Hedmark og juryleder for idrettstildelingen