29 får talentstipend innen kunst og kultur

Hele 303 personer har i år søkt Sparebanken Hedmarks Talentstipend innen individuelle idretter, kunst og kultur. Nå er det klart at 29 unge talenter innen kunst og kultur mottar til sammen én million kroner i stipend.

4. juni 2015

Sparebanken Hedmarks Talentstipend er todelt. En del går til kunst og kultur, en annen til idrett. Hvem som får kunststipend er nå klart, mens kunngjøringen av idrettsstipendene skjer om kort tid.

140 søkere
140 av årets søkere til talentstipendet kom fra unge talenter innen kunst og kultur. Av disse har juryen nå valgt ut 29 mottakere innen musikk, sang/dans, film/medier og design. Alle mottakerne har tilknytning til Hedmark (se vedlagte liste). 

Høyt nivå
- Vi er overveldet over interessen. Den øker for hvert år som går, samtidig som kompetansen hos søkerne er veldig høy. Dermed blir det vanskeligere og vanskeligere for juryen å velge mottakere, men det er en utfordring vi gjerne tar. Dette stipendet skal henge litt høyt, sier Wenche Sæthre Høye, juryleder for kunst- og kulturtildelingen. 

Mange når langt
Årets mottakere får 25.000 eller 50.000 kroner hver. Snittalderen for mottakerne er 26 år. Selv om Sparebanken Hedmarks Talentstipend ble etablert i sin nåværende form i fjor (se fakta under), har bankens kunstfond delt ut kunststipend i mange år før det.

- Mange talenter som banken har støttet i en tidlig fase, har senere nådd langt innen sin gren. Fra disse etablerte kunstnere får vi jevnlige tilbakemeldinger om hvor viktig støtten fra Sparebank Hedmarks kunstfond var for deres satsning. Dette er nåtidens kulturbærere i Hedmark. De etablerte er til stor inspirasjon og viser veg for et enda større mangfold for dem som kommer etter, sier Wenche Sæthre Høye. 

Talentfest 17. oktober
Alle mottakerne av Sparebanken Hedmarks talentstipend innen kunst, kultur og idrett blir invitert til stipendoverrekkelse på en felles talentfest i Hamar kulturhus 17. oktober.

Fakta om Sparebanken Hedmarks Talentstipend

  • Opprettet i 2014
  • 2 millioner kroner deles ut årlig
  • 1 million går til talenter innen kunst og kultur (29 mottakere i 2015)
  • 1 million går til talenter innen individuelle idretter (kunngjøres om kort tid)
  • En egen jury for kunst og kultur avgjør hvem som får kunststipend (identisk med styret i Sparebanken Hedmarks kunstfond)
  • En idrettsjury avgjør hvem som får idrettsstipend (fire medlemmer fra banken, én fra hver av idrettskretsene i Hedmark og Oppland samt fra Olympiatoppen)
  • Stipendene kan variere fra 10.000 til 75.000 kroner
  • Stipendene kan bare søkes av enkeltpersoner og for maks tre år

Kontaktpersoner

Wenche Sæthre Høye, tlf 414 16 453, styreleder i Sparebanken Hedmarks kunstfond/juryleder for kunst- og kulturtildelingen

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }