Hans Olav Wedvik ansatt som ny direktør for bedriftsmarkedet i Sparebanken Hedmark

Hans Olav Wedvik (41) fra Hamar er ansatt som ny direktør for bedriftsmarked i Sparebanken Hedmark. Han overtar etter Vegard Sæten og tiltrer 1. mai 2016.

13. april 2016

Wedvik er gift, har tre barn og kommer fra stillingen som administrerende direktør i SpareBank1 Finans Østlandet AS, der han ble ansatt i 2006. Tidligere arbeidet han blant annet i DnB Finans og DnB Asset Management ASA.

Han er utdannet økonom, har en bachelor i business administration fra BI og tilleggsutdanning blant annet innen finans og risk management fra NHH.

-  Vi er veldig tilfreds med at Hans Olav har takket ja til stillingen som direktør for bedriftsmarkedsdivisjonen, sier administrerende direktør i Sparebanken Hedmark, Richard Heiberg.

-  Gjennom de siste 10 årene har han utviklet SpareBank1 Finans Østlandet AS til et veldrevet selskap som har levert gode resultater. Selskapet har under hans ledelse tatt betydelige markedsandeler på Østlandet og han kjenner både markedet og resten av finanshuset meget godt.

-  Hans Olav vil få en viktig rolle i den videre utviklingen av Sparebanken Hedmark. Styreledervervet i SpareBank 1 Finans Østlandet AS overtas også av Hans Olav Wedvik.

BILDE: Hans Olav Wedvik 


Kontaktpersoner:

Hans Olav Wedvik, tlf 908 25 607
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991