Sparebanken Hedmark med godt driftsresultat 1. kvartal

Sparebanken .Hedmarks driftsresultat etter tap ble 195 millioner kroner første kvartal 2016, 22 millioner kroner mer enn på samme tid i fjor. Konsernresultat etter skatt ble 169 (240) millioner kroner. – Resultatet fra driften er meget godt og vi opplever stor kundetilgang og volumvekst, sier administrerende direktør Richard Heiberg. - Markedsverdiendringer på finanspapirer påvirker resultatet negativt, men samlet sett er vi godt fornøyd med regnskapet (*fjorårstall i parentes).

28. april 2016

Det gode driftsresultatet skyldes i tillegg til god vekst, også positiv utvikling i marginene og lave tap. Banken har en oljefri utlånsbok og andelen problemlån har en fallende trend.  

Rapportert egenkapitalavkastning ble 7,6 (12,5) prosent, mens avkastningen justert for verdiendringer på finansposter ble 9,8 prosent.

Tolv måneders utlåns- og innskuddsvekst, inklusive overførte lån til kredittforetakene, ble henholdsvis 9,8 (7,7) prosent og 8,5 (3,7) prosent. 

Sparebanken Hedmark er meget solid og egenkapitalen utgjorde 15,7 (15,4) prosent av uvektet balanse. Ren kjernekapital utgjorde 16,9 (15,3) prosent av risikovektet balanse.

Sparebanken Hedmark har inngått avtale om kjøp av de øvrige aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS. Etter oppkjøpet vil konsernet Sparebanken Hedmark bli landets fjerde største sparebank med en samlet forretningskapital på omkring 130 milliarder kroner og virksomhet i Hedmark, Oppland, Akershus og Oslo. 

Finansdepartementet har gitt sin tillatelse til kjøpet. Finanstilsynet må behandle aktuelle vedtektsendringer i Sparebanken Hedmark før transaksjonen kan gjennomføres.


Kontaktpersoner:


Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Tore Anstein Dobloug, økonomi- og finansdirektør, tlf 480 93 175
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }