Moody's oppgraderer Sparebanken Hedmark til A1

Ratingbyrået Moody's oppgraderer Sparebanken Hedmarks rating fra A2 til A1. - Å være en av de best ratede sparebankene i Norden er utvilsomt et viktig kvalitetsstempel, sier økonomi- og finansdirektør Tore Anstein Dobloug i Sparebanken Hedmark.

12. oktober 2016

-Ett av verdens største og mektigste ratingbyråer sier at Sparebanken Hedmark er en meget god bank. Bedre attest kan man vanskelig få, sier Dobloug. Ingen andre norske sparebanker har bedre rating. Oppgraderingen er primært en konsekvens av at Moody's nå vurderer Sparebanken Hedmark som en systemviktig bank, blant annet fordi vi er blitt større og at bankens betydning er stor i regionen.

Spesielt viktig er bankens regionale og lokale betydning som långiver til små og mellomstore bedrifter. Finansiering er en viktig del av samfunnets infrastruktur og uten lokal tilgang på kapital vil bedriftene få problemer som kan forplante seg. Moody's uttaler i sin børsmelding at det er sannsynlig at myndighetene vil støtte banken dersom det blir nødvendig for å holde hjulene i gang i regionen. En slik støtte innebærer i praksis enda større trygghet for alle som er innskytere og långivere til banken.

I Hedmark har banken en svært stor markedsandel på omkring 50 prosent. Moody's peker i tillegg på at vi nå er en synlig aktør i Akershus og Oslo med 8 prosent markedsandel innenfor personmarkedet. Totalt sett er vi også blitt en viktigere bank ved at vi er den fjerde største sparebanken i Norge med innskudd fra kunder på til sammen 62 milliarder kroner og nærmere 25 milliarder kroner i lån fra obligasjonsmarkedet og andre långivere.

- For alle de som har innskudd hos oss eller lånt oss penger, er god rating viktig . Både overfor kundene, kapitalmarkedet, myndigheter og bransjen er dette positivt. Det er også en anerkjennelse til alle som jobber i Sparebanken Hedmark. Nå gjelder det å stå på videre for å beholde posisjonen, sier Dobloug.

Sparebanken Hedmark har også tidligere hatt A1 i rating, men ble sammen med en rekke andre norske banker nedgradert til A2 i 2013. Rating er en avansert form for kredittvurdering. - Spesielt når vi nå skal låne penger i Europa, har ratingen stor betydning. Investorene bruker ratingen når de vurderer bankers kvalitet. Med A1 vurderes vi høyt opp på hylla. Karakteren har betydning både for prisen vi må betale for penger og for hvor mange som vil låne oss penger.

For mer informasjon kontakt:

Tore Anstein Dobloug, Økonomi og finansdirektør  mob 480 93 175. 
Siv Stenseth, Kommunikasjonsdirektør , mob 958 46 991.

richard-tore-2016

Økonomi- og finansdirektør Tore Anstein Dobloug (t.v) og administrerende direktør Richard Heiberg i Sparebanken Hedmark, er svært fornøyd med at bankens rating oppgraderes til A1. – Dette er en anerkjennelse til alle som jobber i banken, sier de. 

Hva er rating?

En rating vurderer i all hovedsak bankens evne til å tilbakebetale sin gjeld. Analysemetodikken er den samme over hele verden, slik at det er mulig å sammenlikne banker på tvers av land og kontinenter. Å være ratet innebærer en uavhengig og kontinuerlig overvåking av hvor kompetent, solid og risikoutsatt banken er. Det er blitt et krav om rating fra långivere og obligasjonsinvestorer i Norge og utlandet.


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }