Geir-Egil Bolstad (49) tar over som konserndirektør Økonomi og finans

Geir-Egil Bolstad fra Bank 1 Oslo Akershus AS tar over som CFO i Sparebanken Hedmark etter Tore Anstein Dobloug. Dette skjer samtidig med at Tore Anstein Dobloug blir daglig leder i Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse  den 1.12 2016. 

7. november 2016

Geir-Egil Bolstad er 49 år, utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI med spesialisering i finans og MBA fra Norges Handelshøyskole i økonomisk styring og ledelse.

Bolstad har 11 års erfaring fra SpareBank 1. Her har han hatt stillinger som risk manager i både Bank 1 og SpareBank 1 Gruppen. Han ble finansdirektør i Bank 1 fra 2009 og fra 2015 har han også innehatt rollen som viseadministrerende direktør i Bank 1.

Før han kom til SpareBank 1, var Bolstad seks år i Arthur Andersen og Bearingpoint som konsulent og prosjektleder innen finans og risikostyring. Han har også jobbet ett år i Finanstilsynet med implementering av Basel 2.

-  Jeg er glad for at Geir-Egil har takket ja, og ønsker han hjertelig velkommen til først å gå inn som CFO i Sparebanken Hedmark og deretter som konserndirektør økonomi og finans i ny konsernledelse når Sparebanken Hedmark og Bank 1 er fusjonert, sier administrerende direktør i Sparebanken Hedmark, Richard Heiberg.

For mer informasjon kontakt:
Richard Heiberg, administrerende direktør, mob 902 06 018
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør , mob 958 46 991.

Geir-Egil Bolstad, ny økonomi- og finansdirektør fra 1. desember 2016. 


{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }