2016

Sparebanken Hedmark hever rentene

Sparebanken Hedmark hever lånerentene med i hovedsak 0,10 prosentpoeng. Samtidig setter vi opp sparerentene på Boligsparing til unge og sparekonto for barn og unge med 0,15 prosentpoeng.

15. november 2016

- Bankenes innlånskostnader øker og markedsforholdene har endret seg. Derfor har vi besluttet å øke lånerentene. Boliglån øker med 0,10 prosentpoeng, sier Kari Gisnås, leder for personmarkedet i Sparebanken Hedmark. Laveste boliglånsrente i banken blir 2,15 prosent (LOfavør Ung).

Øvrige lånerenter i banken øker også i hovedsak med 0,10 prosentpoeng. Enkelte lån til bedriftsmarkedet kan øke med inntil 0,20 prosentpoeng.  

- Vi øker samtidig rentene på sparekonto for ungdom som sparer til bolig (BSU) og sparekonto for barn og unge med 0,15 prosentpoeng, sier Gisnås. Beste sparerente blir 3,45 prosent på BSU.

Renteendring på nye lån gjelder fra 17. november. Renten på eksisterende lån og innskudd endres fra og med 18. januar 2017.


Kontaktpersoner:

Kari Elise Gisnås, direktør personmarked, tlf 908 59 478
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991