Solid 2016-resultat for Sparebanken Hedmark

Sparebanken Hedmarks konsernresultat (1) for 2016 ble 1 100 millioner kroner etter skatt, en økning på 170 millioner kroner fra året før. Banken tok over Bank 1 Oslo Akershus AS (B1OA) ved halvårsskiftet og det nye konsernet leverer et proforma (2) årsresultat på 1 204 millioner kroner etter skatt.

2. februar 2017

-Vi er meget godt fornøyd med fjorårets konsernresultat på 1,1 milliard kroner og en egenkapitalavkastning på 10,5 (11,4) prosent, sier administrerende direktør i Sparebanken Hedmark, Richard Heiberg. - Det gode resultatet er knyttet til forbedringer på en rekke områder, blant annet god underliggende bankdrift, gode resultater i hel- og deleide selskaper og en solid vekst i provisjonsinntektene.

Konsernet har de siste tolv månedene hatt god kundevekst. Morbanken har også hatt en god utvikling i utlån og innskudd. Utlånsveksten ble 9,2 (3) prosent for Sparebanken Hedmark og 10,1 prosent i B1OA. Innskuddsveksten ble 8,2 prosent i Sparebanken Hedmark og 14,1 i B1OA. Tapene er fortsatt svært lave og ble 75 millioner kroner for det nye konsernet. Sparebanken Hedmark er en bunnsolid bank med 12 milliarder i egenkapital og en ren kjernekapitaldekning på 16,9 prosent. Bankens rating fra Moody’s er i løpet av 2016 oppgradert til A1.

Fusjonerer med B1OA i april
Bank 1 er nå en datterbank i Sparebanken Hedmark-konsernet inntil juridisk fusjon, planlagt gjennomført i begynnelsen av april (4). Bankene slår sammen sine IT-løsninger i løpet av høsten 2017. Sterkere sammen er mottoet for fusjonen og målet er å bli en slagkraftig utfordrer på Østlandet. Til sammen leverte de to bankene i 2016 et gledelig proformaresultat etter skatt på over 1,2 milliarder kroner. Målet er å hente ut synergieffekter på minst 75 millioner kroner.

Boligprisutviklingen
Sparebanken Hedmarks hjemmemarked i Innlandsregionen har mindre konjunktursvingninger enn andre landsdeler. Konsernet har gjennom fusjonen fått betydelig økte utlån til boliger i hovedstadsregionen, der prisøkningen det siste året har vært høy. Konsernet har i sin utlånspraksis tatt høyde for en eventuell korreksjon i boligmarkedet i hele sitt virkeområde, noe som blant annet er reflektert i at konsernet opererer godt innenfor rammene i den nye boliglånsforskriften.

Kundeutbytte og kommende børsnotering
Som den første banken i Norge lanserte Sparebanken Hedmark kundeutbytte fra 2017. Dette gjør det mulig for kundene å sikre seg en ekstragevinst via deres innskudds- og lånesaldo i banken.

Banken planlegger også børsnotering i løpet av 2017, dersom markedsforholdene er tilfredsstillende. Slik kan kundene bli medeiere i banken og på den måten ta del i verdiskapingen ved å kjøpe egenkapitalbevis i banken.

- Vi har et spennende år foran oss og ser fram til å komme i mål med både fusjonen og etter hvert også børsnotering, sier Heiberg.

Kontaktpersoner: Richard Heiberg, administrerende direktør, tel 902 06 018 Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tel 958 46 9911


Nøkkeltall for det nye konsernet (proformatall)

  • Resultat etter skatt, 1 204 millioner kroner.
  • Egenkapital 12 milliarder kroner
  • Egenkapitalavkastning etter skatt, 10,5 prosent.
  • Forretningskapital, 138 milliarder kroner (inkl. overføringer til kredittforetakene).
  • Ren kjernekapitaldekning, 16,9 prosent.

Fotnoter

1. Resultatet fra B1OA ble i første halvår innregnet i konsernets regnskap med en eierandel på 40,5 prosent. Fra og med andre halvår er resultatet fra B1OA fullt ut konsolidert i konsernregnskapet. Konsolideringen av regnskapet til B1OA gjør at konsernregnskapet til Sparebanken Hedmark for andre halvår 2016 ikke er direkte sammenlignbart med fjorårstallene.

2. Proforma konsernresultatet vises slik det ville vært ved 100 prosent eierskap i Bank 1 Oslo Akershus AS fra 1. januar 2016.

3. Inklusive overføringer til kredittforetak.

4. Forutsatt at myndighetene godkjenner bankens gjennomføringsplan.


Kontaktpersoner:

Richard Heiberg, administrerende direktør, tlf 902 06 018
Siv Stenseth, kommunikasjonsdirektør, tlf 958 46 991

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }