Ansvarlig eierskap

Vårt eierskap skal bidra til å fremme ansvarlighet og bærekraft. 

Som aksje- og andelseier forvalter SpareBank 1 Østlandet verdier for omlag sju milliarder kroner. Vi har eierskap i rundt femti selskaper. Dette er alt fra strategisk viktige datterselskaper og allianseselskaper til rene finansielle investeringer.

Vårt eierskap skal bidra til å fremme ansvarlighet og bærekraft og vi jobber for å redusere risikoen for medvirkning til uønsket forretningsvirksomhet. Arbeidet med samfunnsansvar og bærekraft i eierstyringen skal så langt det er mulig integreres i alle etablerte prosesser.

Alle ansatte som har befatning med eierstyringen skal kjenne våre prinsipper, retningslinjer og forventninger.

Generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)

Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekrafti eierstyringen (pdf)