Ansvarlige investeringer

SpareBank 1 Østlandet skal være en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør, med en bærekraftig forvaltning. 

Bankens investeringsvirksomhet følger norske lover og regler. Banken holder en portefølje av obligasjoner for likviditetsformål. Det er lovregulert hvilke typer investeringer som kan inngå i en slik portefølje. I all vesentlighet består porteføljen av investeringer i stat- og statsgaranterte papirer, obligasjoner med fortrinnsrett og norske og nordiske kommuner. Ut over dette kan banken investere i finansforetak og norsk industri.

Banken har i tillegg en liten portefølje bestående av aksjeinvesteringer, hovedsakelig i Norge. Hovedvekten av denne porteføljen har lav risiko. 

Banken har utarbeidet retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft for likviditetsstyringen. Disse vil bli gjort tilgjengelig her når de er vedtatt.

Generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)
Retningslinjer for samfunnsansvar og bærekraft i likviditetsforvaltningen (pdf)