Etikk

SpareBank 1 Østlandets virksomhet er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Bankens ansatte skal kjennetegnes ved at de har høy etisk standard. 

Vi jobber i en samfunnsnyttig virksomhet som bidrar til vekst og utvikling for personer, bedrifter og lokalsamfunn i bygd og by på Østlandet. Konsernet lever i et gjensidig avhengighetsforhold til omgivelsene. Vi er avhengige av tillit, både oss kollegaer imellom, fra kunder, investorer, samarbeidspartnere, organisasjoner og myndigheter. Våre etiske retningslinjer har til hensikt å verne om denne tilliten. Slik kan vi forsterke våre relasjoner til omgivelsene, bygge soliditet, sikre økonomisk kraft og videreutvikle vårt gode omdømme.

I tillegg til vår overordnede strategi, skal retningslinjene være vårt navigasjonsverktøy i hverdagen og bidra til at vi tar gode beslutninger. I vår visjon Sammen om å skape ligger en ambisjon om god samhandling som kan bidra til at vi tar gode valg. 

Vi har et solid fundament gjennom snart 180 års drift. Vi ønsker oss langsiktige relasjoner til kundene. Langsiktighet innebærer samtidig å tenke bærekraft i alt vi gjør her og nå.  Enhver kunde skal møtes på en profesjonell og respektfull måte. Kundedata og personvern skal ivaretas. Våre medarbeidere skal oppleve at de er en del av et raust og engasjerende arbeidsmiljø. Vi forventer at konsernets ledere er forbilder og at de opptrer som det.

Vi har høye ambisjoner om vekst og utvikling. Med gode etiske retningslinjer som vi alle har et aktivt forhold til, skal vi sammen innfri våre ambisjoner.  

 

SE VÅRE ETISKE RETNINGSLINJER

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }