Kreditt

  

Kreditt til bedriftsmarkedet

SpareBank 1 Østlandet ønsker å være det foretrukne finanshuset og profesjonell tilbyder av kreditt til gode bedriftskunder i alle bransjer i vårt virkeområde på Østlandet. Kunder vi har et etablert kundeforhold til kan vi også følge med finansiering av prosjekter i andre geografiske områder.  

Gode kredittvurderinger utgjør basisen i bankens samfunnsansvar. Hensikten er å skape verdier for den regionen som banken er en del av. Med lokalkunnskap og nærhet til kundene, gjør bankens ledelse vurderinger som i tillegg til økonomi og risiko, baserer seg på et langsiktig samfunnsperspektiv. Alle som arbeider innenfor kredittområdet skal følge konsernets etiske retningslinjer og habilitetsregler.

Banken gir hovedsakelig lån til selskaper som driver virksomhet i vårt markedsområde på Østlandet. Vi er normalt ikke direkte involvert i utlån utenfor landets grenser. Det skal utvises stor varsomhet med å gi kreditt til bedrifter som inngår i uoversiktlige eller kompliserte eierstrukturer som SpareBank 1 Østlandet ikke finner velbegrunnet, eller til bedrifter hvor selskapsoppbyggingen i vesentlig grad vanskeliggjør vurdering av risikoen i engasjementet. 

Gruvedrift, kull, olje og gass er utenfor vårt forretningsområde.

 

Se retningslinjer for bærekraft for bedriftsmarkedet (pdf)

Se generelle retningslinjer for bærekraft (pdf)