Krav til leverandører

En stor del av SpareBank 1 Østlandets innkjøp skjer gjennom SpareBank 1 Banksamarbeidet, som har en egen innkjøpspolicy.  Banksamarbeidets krav til samfunnsansvar for leverandører gjelder også for SpareBank 1 Østlandet.  

Innkjøpspolicyen krever at alle innkjøpsavtaler inkluderer et standard vedlegg om samfunnsansvar. Vedlegget stiller krav til følgende kjerneområder: Menneskerettigheter, arbeidsforhold, miljø og hederlig virksomhet.

Leverandørene skal som et minimum tilfredsstille og rette seg etter lokale, nasjonale og internasjonale lover, regler og prinsipper, herunder bestemmelser om forhold som lønn, arbeidstid og HMS (Helse, Miljø og Sikkerhet), samt miljø og antikorrupsjon.

Krav til samfunnsansvar for leverandører