Miljø og klima

SpareBank 1 Østlandet arbeider kontinuerlig for å bli en ressursbesparende og miljøeffektiv organisasjon.

 

Energi- og klimaregnskap

SpareBank 1 Østlandet utarbeider årlig et energi- og klimaregnskap etter den internasjonale standarden «A Corporate Accounting and Reporting Standard», som er utviklet av  «The Greenhouse Gas Protocol Initiative»- GHG protokollen. Dette er den mest anvendte metoden verden over for å måle utslipp av klimagasser. ISO standard 14064-I er basert på denne. Klimaregnskaper viser at bankens totale CO2-utslipp er blitt redusert fra år til år. 

Regnskapet tar for seg forbruk som fører til klimagassutslipp som for eksempel reiser, avfallshåndtering og energiforbruk. Ved å gjøre denne kartleggingen identifiserer banken hvilke kilder som påvirker det ytre miljø, og kan iverksette konkrete tiltak for å minimere dem. SpareBank 1 Østlandets klimaregnskaper viser at bankens totale CO2-utslipp er blitt redusert fra år til år.

Her er bankens klimaregnskap


Digitalisering reduserer miljøbelastningen 

Den digitale utviklingen bidrar sterkt til at konsernet kan arbeide kontinuerlig med å gi kundene gode og effektive digitale løsninger. Boliglån på nett, mobilbank, Vipps, SMS-tjenester og elektronisk distribusjon av brev og publikasjoner er tiltak som reduserer transportbehov og papirforbruk.

Fra og med 2016 la vi ned magasinet «Det skjer i Hedmark». Magasinet ble tidligere distribuert til 150.000 husstander to ganger i året. Nyhetsformidling foregår nå elektronisk på nettsidene: Mynewsdeskbankens nyhetssenter og konjunkturbarometer1.no


Miljøfyrtårn

SpareBank 1 Østlandets kontorer er miljøfyrtårnsertifisert og følger de forpliktelsene som ligger i sertifiseringsordningen. Miljøfyrtårn er et av Norges mest brukte sertifikater for virksomheter som vil dokumentere miljøinnsats og samfunnsansvar. En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper virksomheten med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Det å være miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak. Hensikten er at alle ansatte i banken skal ha et bevisst forhold til forbruk, reiser, avfallshåndtering og energiforbruk generelt.

 

Hva er miljøfyrtårnsertifisering?

Miljøfyrtårn er et  norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan virksomheten sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at de jobber systematisk og dokumentert med miljø. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet. Les mer på www.miljofyrtarn.no