Bærekraftpris UNG

Prisen tildeles en ungdomsbedrift som har gjort bevisste bærekraftige vurderinger. Smud UB vant 2019. 

Bærekraftsprisen for ungdomsbedrifter ble delt ut for første gang i 2019 under Ungt Entreprenørskaps fylkesmesse for ungdomsbedrifter i Oppland og Hedmark. Det gjøres en helhetsvurdering ut fra både innsendt beskrivelse og intervju på stand under fylkesmessa.

Prisen for 2019 gikk til Smud UB fra Elverum. Bedriften tilbyr sunne, fruktbaserte produkter, som smoothie, basert på svinn hos lokale bedrifter.

Les mer om utdeling for 2019

 

Kriterier for prisen
  • Er det behov for produktet? 
  • Er forretningsidéen i seg selv er bærekraftig?
  • Har bedriften gjort bevisste bærekraftige vurderinger i produksjonen?
  • Har bedriften gjort bevisste bærekraftige vurderinger når det kommer til transport?
  • Brukes bærekraft som et salgsfremmende element i markedsføringen?
  • Er produktet egnet for gjenvinning?
  • Klarer bedriften å forene lønnsomhet og bærekraft?
  • Har bedriften jobbet med ett eller flere av FNs bærekraftsmål?