Oppdatere skatteopplysninger og bostedsadresse

Vi mangler informasjon om ditt utenlandske skattenummer og/eller utenlandske bostedsadresse. 

Information in English

Oppdater dine opplysninger

Vi trenger oppdaterte opplysninger om deg vedrørende din bostedsadresse og skattenummer.

Vi trenger informasjon fordi du enten:

  • Har fødeland eller statsborgerskap USA (Her trenger vi Social Security Number og ikke skattenummer)
  • Har D-nummer
  • Har bostedsadresse i annet land enn Norge

Ofte stilte spørsmål

TIN (Tax Identification Number) brukes for å identifisere skattebetalere og forenkle administrasjonen av deres nasjonale skattesaker. TIN er også nyttige for å identifisere skattebetalere som investerer i andre EU-land og er mer pålitelige enn andre identifikatorer som navn og adresse. Vi som bank skal årlig rapportere våre kunders skattemessige bosted, TIN og andre opplysninger som er relevant for skattemyndighetene. TIN-spesifikasjoner (struktur, syntaks osv.) er satt av de nasjonale myndighetene.

Eksempler på TIN i andre land:
Sverige: Svensk personnummer eller samordningsnummer
Danmark: Dansk personnummer (CPR-nummer)
Tyskland: Steuerliche Identifikationsnummer
USA: Social security number
Polen: PESEL-nummer

Hvis du er usikker på hva som er riktig skatteidentifikasjonsnummer for ditt land kan du lese på OECD sine nettsider eller ta kontakt med landets skattemyndigheter.

For å finne ut hva ditt skatteidentifikasjonsnummer er, må du kontakte skattemyndighetene i det landet der du er skattemessig bosatt. Informasjon om hvordan TIN er utformet finner du hos OECD.

Hva det vil si å være "skattemessig bosatt" er definert av det enkelte land. I USA er skattesystemet basert på både bosted og statsborgerskap. Norske finansinstitusjoner må derfor registrere skatteopplysninger på de som er amerikanske statsborgere. Dette er i henhold til den nevnte FATCA-avtalen.

For å være skattemessig bosatt i Norge må du ha oppholdt deg i landet lengre enn 183 dager i løpet av ett år, eller mer enn 270 dager i løpet av 3 år. Hvis du er i tvil om du er skattemessig bosatt i et annet land, må du kontakte skattemyndighetene i det aktuelle landet.

Dette er informasjon som vi behandler i henhold til bankens taushetsplikt, og den vil ikke bli brukt til annet enn nødvendige formål. Som finansinstitusjon er vi pålagt å innhente disse opplysningene, og vi kan dessverre ikke ha deg som kunde hvis vi ikke har den informasjonen som er påkrevd.

Klikk  her for å oppdatere skattenummer og bostedsadresse. Velg land du er skattemessig bosatt i, og fyll ut TIN-nummer i henhold til landets TIN-spesifikasjoner.

Dersom du ikke har mulighet til å oppdatere skattenummer og bostedsadresse digitalt, ta kontakt med oss på telefon 915 07040. 

Derfor må du oppdatere dine opplysninger

Norge har inngått internasjonale avtaler om gjensidig utveksling av skatteopplysninger, henholdsvis FATCA- og CRS- avtalen. Her kan du lese mer om hva det betyr for deg som kunde i SpareBank 1 og hvorfor det er viktig at disse opplysningene er oppdatert.