Avslutt ditt kundeforhold

Har du fått melding om oppsigelse fra banken, eller ønsker du av andre årsaker å avslutte alle bankkontoene kan du bruke skjemaene på denne siden.

Lån og kreditter må være nedbetalt før du kan avslutte kontoene og kundeforholdet.

Har du ikke BankID?

Ønsker du å avslutte kundeforholdet og overføre pengene til en konto i en annen norsk, eller utenlandsk bank må du velge skjema nedenfor og returnere i posten.

For deg som har fått melding om oppsigelse: 

Vi synes det er trist å måtte si opp kundeforholdet, men innhenting av legitimasjon, kundeopplysninger og skatteopplysninger til utlandet er lovpålagte oppgaver som må være i orden for å ha kundeforhold i norsk bank. Retter du opp i dette innen oppsigelsesfristen kan kundeforholdet videreføres. 

Derfor ber vi om legitimasjon og oppdatert kundeinformasjon

Norske myndigheter har bedt alle norske banker om å sørge for at kundeinformasjon og legitimasjon er oppdatert. Med oppdatert informasjon er du bedre beskyttet mot ID-tyveri, svindelforsøk og andre former for økonomisk kriminalitet.