• Banken ønsker å dele ut kundeutbytte og gi litt tilbake i stedet for å beholde disse pengene eller dele dem ut i gaver. Dette har blant annet bakgrunn i bankens nye eierstruktur. Den vanlige gaveutdelingen i Hedmark videreføres av bankens største eier, Sparebankstiftelsen Hedmark.

    Bakgrunnen for at banken deler ut kundeutbytte
    SpareBank 1 Østlandet gikk på børs 13. juni 2017. Nå kan kundene også kjøpe egenkapitalbevis (EK-bevis) og bli medeiere i banken. Egenkapitalbevis er sparebankenes svar på aksjer. Etter børsnoteringen har banken som mål å betale 50 prosent av overskuddet i utbytte til EK-beviseierne.

    Enkelt sagt kan man si at en sparebank skiller seg fra aksjeselskaper ved at egenkapitalen består både av EK-eiernes kapital og den selveiende kapitalen (den bankeide kapitalen). Begge disse eierklassene skal motta forholdsvis like mye i utbytte. Det er utbyttet til den selveiende kapitalen banken nå vil dele ut til kundene.