Gjelder forsikringen hvis det er reiseråd for landet jeg skal til?

Nei, reiseforsikringen gjelder ikke hvis det utstedt reiseråd for landet eller områder i landet du besøker. Et reiseråd fra UD er et reiseadvarsel og betyr i bunn og grunn «ikke reis».

Hvorfor gjelder ikke reiseforsikringen?
Når UD (Utenriksdepartementet) utsteder reiseråd, betyr det at norske myndigheter ikke anser det som trygt for norske borgere å være i dette landet eller området. Det er UD som bestemmer hva som er trygt for norske borgere i utlandet, og dermed er det UD vi henviser til i forsikringsvilkårene våre.

UD utsteder reiseråd til områder der det er uro, som for eksempel epidemi, terror, krig og naturkatastrofe. Dette vil påvirke blant annet infrastruktur og helsevesen, og dermed også vår evne til å tilby deg hjelp. Vi ønsker at du skal kunne reise med full trygghet og garanti om hjelp dersom noe skulle skje, uten unntak. Derfor vil vi heller ikke oppfordre deg til å reise til områder som ikke er trygge. 

Det viktigste ved en reiseforsikring er hjelp ved akutt og uventet sykdom eller skade. Hvis du blir syk eller skader deg, er det viktig at reiseforsikringen vår kan hjelpe deg med nødvendig hjelp raskt. Reiseforsikringen er derfor kun gyldig hvis UD opphever reiserådet for landet eller området.

Hva med avbestilling eller hjemreise?
Dersom reiserådet kom etter du bestilte reisen din, er du dekket av avbestillingsforsikringen. Hvis du allerede er på reise når et reiseråd blir utstedt for området du befinner deg i, vil forsikringen dekke merutgifter for å reise hjem.

Er du usikker på landet du skal reise til?
Sjekk om det er reiseråd, og les mer om UDs reiseinformasjon på regjeringen.no