gront boliglan svg

Grønt energilån

Skal du pusse opp eller bytte varmeløsning? Med grønt energilån får du bedre lånebetingelser når du velger miljøvennlige løsninger.

Bankens beste rente og kundeutbytte
Premierer deg som tar hensyn til miljøet
Gjør det enklere å velge energiløsninger for fremtiden

Hva er grønt energilån?

Grønt energilån er lån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger, fritidsboliger og hytter.

Lånet gir deg svært gunstig rente om du velger miljøvennlige løsninger, enten du skal pusse opp eller bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet.

Illustrasjon solcelle og varmepumpe med grønt energilån

Renter og vilkår grønt energilån

0,00 %
 • 0,00 % rente første året, på inntil 250.000 kr.
 • Opptrapping til 0,85 % år to, 1,30 % år tre og opp til maksrente 1,65 % fra år fire
 • Grønt energilån over 250.000 kr til 1,65 % rente fra første året
 • Maksimal løpetid 10 år, deretter ordinære betingelser

Priseksempel: Eff. rente 2,47 %, annuitetslån kr 250.000, o/10 år, kostnad kr 38.847, totalt kr 288.847

Grønt energilån blir skilt ut som et eget lån ved siden av boliglånet du har, og gjelder utgifter som er dokumentert og knyttet til valg av energibesparende løsninger. 

Grønt energilån er et tilbud til deg som har lån til bolig eller fritidsbolig hos oss, eller flytter lånet ditt fra en annen bank til oss. Lånet gis til låneformålene listet nedenfor hvor kvitteringer/fakturaer ligger til grunn og er godkjent av ENOVA. ENOVA gir rettighetsbasert støtte til energitiltak i bolig
 

Renter

Du får 0,00 % rente første året, på inntil 250.000 kr. av lånet. Opptrapping til 0,85 % år to, 1,30 % år tre og opp til maksrente 1,65 % fra år fire. Opptrappingen og maksrente kan bli justert ved renteendring. Avhengig av formål, kan du låne inntil 1 000 000 kroner i grønt energilån. Grønt energilån over 250.000 kr til 1,65 % rente fra første året. 

Det gis ikke avdragsfrihet på grønt energilån, men nedbetalingstiden kan avtales etter gjeldende rutiner for boliglån. Er ikke grønt energilån nedbetalt etter 10 år konverteres betingelsene på lånet til normal rente. 

Priseksempel:

Eff. rente 2,47 %, annuitetslån kr 250.000, o/10 år, kostnad kr 38.847, totalt kr 288.847

Lån til generelle energibesparende tiltak

 • Her godkjennes de til enhver tid rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til innen dette låneformålet. 
 • Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak.
 • 0,00 % rente første året, på inntil 250.000 kr.
 • Opptrapping til 0,85 % år to, 1,30 % år tre og opp til maksrente 1,65 % fra år fire
 • Fleksibel nedbetalingstid på grønt energilån.
 • Om lånet ikke er nedbetalt innen 10 år videreføres resten av lånet som ordinært boliglån med normal rente.
 • Tiltak må dokumenteres med kvitteringer/fakturaer (ikke eldre enn 12 måneder) og tilkommer rettighetsbasert tilskudd av ENOVA.
 • For å få grønt energilån må du ha lønnsinngang og hele boliglånet i banken.
   

Oppgradering av eksisterende bygg

 • Her godkjennes de til enhver tid rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til innen dette låneformålet. En energiplan for byggingen må legges fram av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson. 
 • Oppgradering av bygningskroppen. Lån inntil kr 1 000 000.
 • Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak.
 • 0,00 % rente første året, på inntil 250.000 kr.
 • Opptrapping til 0,85 % år to, 1,30 % år tre og opp til maksrente 1,65 % fra år fire
 • Grønt energilån over 250.000 kr til 1,65 % rente fra første året
 • Fleksibel nedbetalingstid på grønt energilån.
 • Om lånet ikke er nedbetalt innen 10 år videreføres resten av lånet som ordinært boliglån med normal rente.
 • Tiltak må dokumenteres med kvitteringer/fakturaer (ikke eldre enn 12 måneder) og tilkommer rettighetsbasert tilskudd av ENOVA.
 • For å få grønt energilån må du ha lønnsinngang og hele boliglånet i banken.

Når kan jeg søke?

Grønt energilån er et tilbud til deg som velger å oppgradere eksisterende bolig med miljøvennlige og energibesparende tiltak. Lånet gis når du utfører tiltak som er godkjent av ENOVA. Du må legge ved kvitteringer/fakturaer som dokumentasjon på utført tiltak.

Illustrasjon energibesparende tiltak med grønt oppgraderingslån

Energibesparende tiltak

Lån til rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til.

Noen eksempler:

 • Fjerning av oljefyr og oljetank
 • Vannbåren varme
 • Luft-til-vann-varmepumpe
 • Solfanger/solcellepanel

Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak

Illustrasjon oppgradere bolig med grønt oppgraderingslån

Oppgradere bolig

Lån til rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til. 

Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur på eksisterende bygg.

En energiplan for byggingen må legges fram av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson.

Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak

Hjelp på veien for energitiltak i egen bolig

Visste du at fremtidens bolig produserer mer energi enn den bruker?

Hos ENOVA kan du få råd om energibesparende tiltak, og søke om støtte. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

Mange kommuner tilbyr også slike støtteordninger. Ta en telefon eller sjekk nettsiden til din hjemkommune.

Eier du, eller skal du kjøpe bolig med energimerke A eller B?

Da får du god rente med grønt boliglån!Bærekraft i alt vi gjør

Helt fra de små sparebankenes tid har bankens formål vært å ta del i samfunnsutviklingen som en engasjert og ansvarlig samfunnsaktør. I dag gjenspeiles dette i visjonen Sammen om å skape og vår ambisjon Bærekraft i alt vi gjør.  


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no