gront boliglan svg

Grønt boliglån

Skal du bygge ny bolig eller hytte, pusse opp eller bytte varmeløsning? Nå får du bedre lånebetingelser om du velger miljøvennlige løsninger.

Bankens beste rente og kundeutbytte
Premierer deg som tar hensyn til miljøet
Gjør det enklere å velge energiløsninger for fremtiden

Hvorfor Grønt boliglån?

Grønt boliglån er lån til miljøvennlige og energibesparende tiltak i nye og gamle boliger, fritidsboliger og hytter. Lånet gir deg svært gunstig rente på å velge miljøvennlige løsninger, enten du skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet.

Grønt boliglån kan innvilges til fire ulike låneformål:
 • Lån til generelle energibesparende tiltak. 
  Grønt boliglån inntil 250 000 kroner.
 • Oppgradering av eksisterende bygg.
  Grønt boliglån inntil 1 000 000 kroner.
 • Nybygg av passivhus eller plusshusstandard.
  Grønt boliglån inntil 1 000 000 kroner.
 • Kjøp av nybygd, særdeles miljøvennlig bolig i Zero Emission Neighbourhoods – gjelder boområdet Ydalir i Elverum.
  Grønt boliglån inntil 1 000 000 kroner.

Renter og vilkår

0,00 %
 • 0,00 % rente første året, på inntil 250.000 kr.
 • Opptrapping til 0,85 % år to, 1,30 % år tre og opp til maksrente 1,65 % fra år fire
 • Grønt oppgraderingslån over 250.000 kr til 1,65 % rente fra første året
 • Maksimal løpetid 10 år, deretter ordinære betingelser

Priseksempel: Eff. rente 2,44 %, annuitetslån kr 250.000, o/10 år, kostnad kr 31.295, totalt kr 281.295

Grønt boliglån blir skilt ut som et eget lån ved siden av boliglånet du har, og gjelder utgifter som er dokumentert og knyttet til valg av energibesparende løsninger. 

Grønt boliglån er et tilbud til deg som har lån til bolig eller fritidsbolig hos oss, eller flytter lånet ditt fra en annen bank til oss. Grønt boliglån gis til låneformålene listet nedenfor hvor kvitteringer/fakturaer ligger til grunn og er godkjent av ENOVA. ENOVA gir rettighetsbasert støtte til energitiltak i bolig
 

Renter

Du får 0,00 % rente første året, på inntil 250.000 kr. av lånet. Opptrapping til 0,85 % år to, 1,30 % år tre og opp til maksrente 1,65 % fra år fire. Opptrappingen og maksrente kan bli justert ved renteendring. Avhengig av formål, kan du låne inntil 1 000 000 kroner i Grønt boliglån, Grønt oppgraderingslån over 250.000 kr til 1,65 % rente fra første året. 

Det gis ikke avdragsfrihet på Grønt boliglån, men nedbetalingstiden kan avtales etter gjeldende rutiner for boliglån. Er ikke Grønt boliglån nedbetalt etter 10 år konverteres betingelsene på lånet til normal rente. 

Priseksempel:

Eff. rente 2,44 %, annuitetslån kr 250.000, o/10 år, kostnad kr 31.295, totalt kr 281.295

Lån til generelle energibesparende tiltak

 • Her godkjennes de til enhver tid rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til innen dette låneformålet. 
 • Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak.
 • 0,00 % rente første året, på inntil 250.000 kr.
 • Opptrapping til 0,85 % år to, 1,30 % år tre og opp til maksrente 1,65 % fra år fire
 • Fleksibel nedbetalingstid på Grønt boliglån.
 • Om lånet ikke er nedbetalt innen 10 år videreføres resten av lånet som ordinært boliglån med normal rente.
 • Tiltak må dokumenteres med kvitteringer/fakturaer (ikke eldre enn 12 måneder) og tilkommer rettighetsbasert tilskudd av ENOVA.
 • For å få Grønt boliglån må du ha lønnsinngang og hele boliglånet i banken.
   

Oppgradering av eksisterende bygg

 • Her godkjennes de til enhver tid rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til innen dette låneformålet. En energiplan for byggingen må legges fram av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson. 
 • Oppgradering av bygningskroppen. Lån inntil kr 1 000 000.
 • Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak.
 • 0,00 % rente første året, på inntil 250.000 kr.
 • Opptrapping til 0,85 % år to, 1,30 % år tre og opp til maksrente 1,65 % fra år fire
 • Grønt oppgraderingslån over 250.000 kr til 1,65 % rente fra første året
 • Fleksibel nedbetalingstid på Grønt boliglån.
 • Om lånet ikke er nedbetalt innen 10 år videreføres resten av lånet som ordinært boliglån med normal rente.
 • Tiltak må dokumenteres med kvitteringer/fakturaer (ikke eldre enn 12 måneder) og tilkommer rettighetsbasert tilskudd av ENOVA.
 • For å få Grønt boliglån må du ha lønnsinngang og hele boliglånet i banken.

 

Nybygg av passivhus eller plusshusstandard 

 • ENOVA gir ikke lenger støtte til nybygg til passivhus eller plusshusstandard. Imidlertid kan privatpersoner søke om de fleste energitiltakene i ett nybygg. Se liste hos ENOVA
 • Grønt boliglån kan innvilges til nybygg av slike hus hvis en energiplan for huset dokumenteres av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson og at energitiltakene tilkommer rettighetsbasert tilskudd av ENOVA. 
 • 0,00 % rente første året, på inntil 250.000 kr.
 • Opptrapping til 0,85 % år to, 1,30 % år tre og opp til maksrente 1,65 % fra år fire
 • Grønt oppgraderingslån over 250.000 kr til 1,65 % rente fra første året
 • Fleksibel nedbetalingstid på Grønt boliglån.
 • Om lånet ikke er nedbetalt innen 10 år videreføres resten av lånet som ordinært boliglån med normal rente.
 • For å få Grønt boliglån må du ha lønnsinngang og hele boliglånet i banken.
   

Kjøp av nybygd bolig på Ydalir i Elverum (ZEN)

 • Nye boliger som defineres innenfor bydel Ydalir i Elverum kvalifiserer autiomatisk for Grønt boliglån. 
 • Boligene er forhåndsgodkjent gjennom Elverum Tomteselskap sin masterplan del 2 for området Ydalir. 
 • 0,00 % rente første året, på inntil 250.000 kr.
 • Opptrapping til 0,85 % år to, 1,30 % år tre og opp til maksrente 1,65 % fra år fire
 • Grønt oppgraderingslån over 250.000 kr til 1,65 % rente fra første året.
 • Fleksibel nedbetalingstid på Grønt boliglån.
 • Om lånet ikke er nedbetalt innen 10 år videreføres resten av lånet som ordinært boliglån med normal rente.
 • For å få Grønt boliglån må du ha lønnsinngang og hele boliglånet i banken.

Hva kan jeg søke Grønt boliglån til?

Energibesparende tiltak

Lån til rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til.

Noen eksempler:

 • Fjerning av oljefyr og oljetank
 • Vannbåren varme
 • Solfanger/solcellepanel

Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak

Oppgradere eksisterende bygg

Lån til rettighetsbaserte formål ENOVA gir tilskudd til. 

Tiltaket innebærer en forbedring av varmeisolasjonen i yttervegger, tak, vinduer, ytterdører og grunnmur.

En energiplan for byggingen må legges fram av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson.

Se liste hos ENOVA over gjeldende tiltak

Nybygg av passivhus eller plusshusstandard

Lån til nybygg av slike hus hvis en energiplan for huset dokumenteres av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson og at energitiltakene tilkommer rettighetsbasert tilskudd av ENOVA. 

Se listen hos ENOVA

Nybygg i Ydalir i Elverum (ZEN)

Lån til nye boliger som defineres innenfor bydel Ydalir i Elverum kvalifiserer autiomatisk for Grønt boliglån. Boligene er forhåndsgodkjent gjennom Elverum Tomteselskap sin masterplan del 2 for området Ydalir.

Les mer om Ydalir

Med Grønt boliglån skiftet Vibeke ut sin gamle oljefyr.

Vibeke Morken (bildet) har tatt opp Grønt boliglån og mener det er en god investering å bytte ut oljefyr med jordvarme. 

Støtteordninger

Hos ENOVA kan du få råd om energibesparende tiltak, og søke om støtte. Mange kommuner tilbyr også slike støtteordninger. Ta en telefon eller sjekk nettsiden til din hjemkommune.

illusstrasjon hus med solcelle låve traktor bm østlandet

Grønt landbrukslån

Grønt landbrukslån er lån til solcelleanlegg på gården. Lånet gir deg svært gunstig rente ved å velge bærekraftige og miljøvennlige løsninger.


Sammenlign priser

Du kan sammenligne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no