Grønt landbrukslån

Hvilke muligheter finnes for å redusere utslipp og utvikle et sterkere landbruk for fremtiden? Ta i bruk klimakalkulatoren og søk om finansiering av bærekraftige tiltak innenfor landbruket.

Grønt landbrukslån. Finansiering av bærekraftige tiltak innenfor landbruket.

Sammen om et smart landbruk

Traktor ikon

Bedre ressursutnyttelse, reduserte kostnader og effektivisering av driften.

Tryggere arbeidsforhold, redusert skadeomfang og bedre dyrevelferd.

Hjerteikon

Lavere klima- og naturrisiko.


Hva er grønt landbrukslån?

Hva kan jeg søke om landbrukslån til?

 • Solcelleanlegg, solfangere og vindmøller til gårdsbruk.
 • Anlegg for oppvarming basert på ikke-fossile energikilder (jordvarme, biofyring-/biogassanlegg, flisfyringsanlegg, varmepumpeanlegg)
 • Redskaper som går på strøm eller biogass.
 • Lager for husdyrgjødsel, tak til gjødselkum, utstyr/maskin for separering av gjødsel, utstyr for spredning og nedfelling av husdyrgjødsel.
 • Utstyr for presisjonslandbruk (sensorteknologi for mer effektiv bruk av innsatsfaktorer, SenseHub/aktivitetsmåler, GPS i eksisterende traktor for presis jordbearbeiding, droneteknologi).
 • Grøfting og drenering.
 • Sporingsteknologi og digitale gjerder for avgrensing av beiteområder.
 • Sanering til SPF-gris. 

Renter og vilkår

 • Fra 5,00 % nominell rente, fra 5,20 % effektiv rente
 • Inntil 2,5 millioner
 • Løpetid tilpasses forventet økonomisk levetid på investeringen, maks 25 år.

 Priseksempel: Eff. rente 5,20 %, kr 2.500.000,  o/10 år, kostnad kr 639.505, totalt kr 3.139.505.

Forutsetninger

 • Pant i fast eiendom.
 • SpareBank 1 Østlandet som hovedbankforbindelse.
 • Krav om bruk av klimakalkulator.
 • Banken anbefaler samtidig alle kunder som får produktet å gjennomføre klimarådgivning.
 • For vesentlige tiltak skal klimahandlingsplan med konkrete tiltak ligge til grunn.
 • Krav om gyldig KSL.


Klimakalkulator

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som er spesielt utviklet for landbruksnæringen og den norske bonden. Den gir deg oversikt over utslipp og hvilke muligheter som finnes både for å redusere utslipp og binde karbon som finnes på gårdsnivå. 

Hele landbruksnæringa står bak klimakalkulatoren og det er et lagarbeid. Et samlet landbruk står bak jobben med å gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig, og det er avgjørende for å lykkes. 

– Det kan være gunstig for både lommebok og miljø å ta i bruk ny, bærekraftig teknologi og løsninger. Vi utvider nå vårt grønne landbrukslån for å gi insentiver til at enda flere kan investere enda mer i fremtidsrettede løsninger.

Hans Olav Wedvik, konserndirektør for bedriftsmarkedet i SpareBank 1 Østlandet.

Solceller. En investering for framtida

– Solceller er en investering for framtida. Jeg kan nå produsere min egen, miljøvennlige strøm i flere tiår framoverSverre Lang-Ree

Ni av ti bønder mener bærekraft er lønnsomt

En undersøkelse viser at landbruket er den sektoren som i størst grad mener det er lønnsomt å fokusere på bærekraft.

- Interessen for solenergi i landbruket har økt kraftig de siste årene. Med stadig bedre teknologi på feltet og synkende priser, er det flere og flere som regner dette hjem, sier Ann Brudevoll, landbruksansvarlig i banken.

{ "EMAIL_FIELD_ERROR": "Skriv inn en gyldig e-postadresse.", "CHECKBOX_ERROR": "", "CHECKBOX_GROUP_ERROR": "Velg minst et av alternativene", "DROPDOWN_ERROR": "Gjør et valg i nedtrekkslisten.", "DATE_TO_FROM_ERROR": "Ugyldig dato (eksempel på gyldig dato 31.12.2016).", "RADIO_ERROR": "Velg et alternativ.", "POSTAL_CODE_ERROR": "Skriv inn et gyldig postnummer (4 siffer).", "TEXT_FIELD_ERROR": "Feltet må fylles ut.", "TEXT_FIELD_CONTENTS_ERROR": "Ugyldig verdi.", "ACCOUNT_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig kontonummer (11 siffer).", "ORGANISATION_FIELD_ERROR": "Skriv inn et gyldig organisasjonsnummer (9 siffer).", "SSN_ERROR": "Skriv inn et gyldig fødselsnummer (11 siffer).", "PHONE_ERROR": "Skriv inn et gyldig telefonnummer (8 siffer).", "MOBILE_PHONE_NO_ERROR": "Skriv inn et gyldig norsk mobilnummer (8 siffer)", "SEARCH_ALLE": "Alle", "MORE_INFO": "Vis mer informasjon", "RESULT_TYPE_BANK": "Bankkontor", "RESULT_TYPE_ADVISOR": "Rådgiver", "VIEW_IN_MAP": "Vis i kart", "BEFORE_COUNT_TEXT": "Du har", "AFTER_COUNT_TEXT": "oppgave som venter på deg", "AFTER_COUNT_TEXT_PLURAL": "oppgaver som venter på deg", "MINE_OPPGAVER_LINK_TEXT": "Sjekk mine oppgaver", "MINE_OPPGAVER_CLOSE_TEXT": "Ikke nå", "MINE_OPPGAVER_COUNT_TEXT": "en", "FORM_ERROR_LABEL":"Feil i skjema ", "FORM_SUCCESS_LABEL":"Takk for din henvendelse", "TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR":"TEXT_FIELD_LENGTH_ERROR", "TEXTAREA_FIELD_LENGTH_ERROR":"Maks 2000 tegn", "NUMBER_ERROR": "Du kan kun skrive inn tall.", "SEC_BLOCKER_DROPDOWN_DEFAULT": "Velg land", "GLOBAL_SEARCH_NO_RESULT_TEXT": "Ingen treff på", "GLOBAL_SEARCH_FACET_LABEL": "Vis treff for", "MODAL_CLOSE": "Lukk", "SEND_TO_BANK_BEFORE_INFO_TEXT": "Vil du komme rett til", "SEND_TO_BANK_AFTER_INFO_TEXT": "neste gang?", "SEND_TO_BANK_NEXT_BUTTON_TEXT": "Ja, husk banken min", "SEND_TO_BANK_CANCEL_BUTTON_TEXT": "Nei, ikke nå", "SEND_TO_BANK_NEXT_DISCLAMER_TEXT": "For at du skal slippe å velge bank hver gang, bruker vi funksjonelle informasjonskapsler som lagrer hvordan du bruker nettsidene og hvilke innstillinger du har gjort." }